Döntött az MTA az országos vízprogram megkezdéséről

Az MTA Elnöksége elfogadta a Nemzeti Víztudományi Kutatási Programról szóló előterjesztést. A program előkészítésére az MTA 187. közgyűlése keretében vízügyi konferenciát szerveztek, amelyen Áder János köztársasági elnök köszöntötte a szakembereket. A konferencián elhangzott nyolc előadás most videón is megtekinthető.

2016. július 11.

A kormány vízügyi stratégiája, a Kvassay Jenő Terv tudományos alapjainak biztosítása és a víztudományi kutatások nemzetközi élvonalba emelése végett induljon Nemzeti Víztudományi Kutatási Program a Magyar Tudományos Akadémia koordinálásával. Ez a lényege Az MTA Elnöksége által elfogadott dokumentum ide kattintva letölthetőannak az előterjesztésnek, amelyet 2016. június 28-án fogadott el az MTA Elnöksége (két közgyűlés között ez az intézmény legfőbb döntéshozó testülete). Az MTA – együttműködésben a vízügyi kormányzattal és figyelemmel a nemzetközi trendekre – a víztudományi műhelyek koordinátoraként az integráló szerepet vállalná fel a program megvalósítása során.

„A jelenlegi feltételek mellett hatékony és koherens, stratégiai szintű vízgazdálkodási tudományos kutatás hálózati jellegű kell legyen, bevonva az összes releváns hazai víztudományi műhelyt (intézetet, tanszéket) és mozgósítva a nemzetközi tudományos együttműködésben rejlő összes lehetőséget” – áll a javaslatban. Az elfogadott dokumentum szerint az MTA kezdeményezi egy nemzetközi, interdiszciplináris Duna-régió kutatási program indítását, az EU Közös Kutatóközpontjával (JRC) és más releváns nemzetközi szervezetekkel együttműködésben.

A javaslatok között szerepel továbbá, hogy a jelenleg dezintegrált hidrológiai adatbázisokból jöjjön létre szabad hozzáférésű integrált adatbázis, mely kiterjed a hidrológiai körforgás teljes láncolatára (éghajlat, időjárás, folyók, tavak, felszínalatti vizek, források stb.) A meteorológiai és hidrológiai adatbázisok gazdái, valamint az MTA bázisán létrehozandó víztudományi hálózat alakítsanak ki szoros tudományos és operatív együttműködést annak érdekében, hogy a hidrológiai körfolyamat atmoszférikus és terresztris részének összekapcsolása az észleléstől az előrejelzések közreadásáig megtörténhessen – áll a dokumentumban.

A javaslat szerint az új Nemzeti Víztudományi Kutatási Program várhatóan elősegíti és hatékonyabbá teszi:

 • a hazai integrált vízgazdálkodást és a minőségi vízi közműszolgáltatást;
 • a hazai felszíni és felszín alatti vízkészleteink fenntartható hasznosítását;
 • a magyarországi víztestek jó állapotának, illetve potenciáljának elérését és megtartását, mely az EU Víz Keretirányelv követelménye;
 • innovatív fejlesztések eredményeként a vízkezelést és víztisztítást;
 • az ivóvízellátás biztonságát;
 • az árvízi védekezést, például az előrejelzések pontosabbá tétele révén;
 • a szélsőséges időjárási viszonyok földi vízforgalomra kifejtett hatásának jobb megértését, ezáltal a hatékonyabb védekezési eljárások kidolgozásának lehetőségét;
 • a geotermikus energia felhasználás jelentős növelését és fenntartható használatát;
 • az ásvány- és gyógyvizek humán-egészségügyi hatásainak jobb megértését, az egészségipar és a gyógy turizmus jelentős további hazai fejlesztését;
 • a rekreáció kiszolgálását, beleértve a horgászatot, strandolást és más vízi szórakozást;
 • határral osztott víztestek esetében a Kárpát-medencei szintű vízügyi együttműködést;
 • a hazai vizes élőhelyek hosszú távú védelmét, valamint az ökológiai vízigények pontosítását;
 • a növekvő mezőgazdasági (például öntözési) vízigények kielégítését;
 • a belvizek és az aszály káros következményeinek csökkentését;
 • a vízzel kapcsolatos tudásexport és nemzetközi oktatási tevékenység megerősödését.

Víztudományi konferencia az Akadémia közgyűlési rendezvénysorozatán

A fenti előterjesztés egy olyan szakmai anyag alapján készült, amelyet egy víztudományi ad hoc bizottság készített még korábban Lovász László, az MTA elnöke felkérésére. Ezt a szakmai anyagot elsőként egy konferencián mutatták be, amelyet 187. közgyűlése keretében szervezett az MTA május 9-én. A konferencia résztvevőit Áder János köztársasági elnök köszöntötte, arra figyelmeztetve, a klímaügy olyan súlyos probléma, hogy véget kell vetni a tudományos udvariaskodásnak. Az alábbiakban a konferencia előadásairól készült videofelvételek láthatók.

Bevezető

Németh Tamás, az MTA Környezettudományi Elnöki Bizottság elnöke

Németh Tamás Németh Tamás Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás

Kattintson ide a videofelvételért!


Megnyitó

Lovász László, az MTA elnöke

A víztudomány és a vízgazdálkodás fejlesztése nemzetstratégiai kérdés, ezért az MTA átfogó vízügyi programot indít a klímaváltozás kezeléséhez kapcsolódva – jelentette be az Akadémia elnöke. „E program nem előzmény nélküli, de minden bizonnyal új fejezetet jelent a magyar víztudományi kutatásokban. Feladatközpontú, rendszerszemléletű, a felfedező kutatásokon alapuló, különböző részterületek kutatócsoportjainak együttműködését igénylő, multidiszciplináris hálózatot szeretnénk kialakítani. A téma hazai szakértőinek van mire alapozni: jeles elődök eredményeire támaszkodva végezhetik munkájukat, amely azonban bizonyosan összetettebb, mint korábban” – mondta Lovász László.

Lovász László Lovász László Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás

A megnyitóbeszéd videofelvétele


Köszöntő

Áder János, a Magyar Köztársaság elnöke

A tudomány által négy évtizede megjósolt jövő mára megérkezett, ezért nincs idő a klímavédelmi problémák megoldásának további halogatásra. A tudomány képviselői közel 25 éve „dörömbölnek” a döntéshozók ajtaján, mára viszont eljutottunk oda, hogy az ajtót be kell törni, és véget kell vetni a tudományos udvariaskodásnak, a közhelyes politikai beszédnek – mondta Áder János a konferencia résztvevőit köszöntve.

A köztársasági elnök szerint a klímaváltozás hatásainak 80 százaléka összefügg a vízzel. Világszerte csökken az egy főre jutó édesvíz mennyiség, 2050-re 9 milliárd ember élhet a Földön, miközben a felszíni vizek 90 százaléka nem alkalmas tisztítás nélküli emberi fogyasztásra. Ebből az következik, hogy le kell rövidíteni az időt a különböző vízügyi problémákra megoldást kereső alapkutatások és a gyakorlati kivitelezés között – hangsúlyozta Áder János.

Áder János Áder János Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás

A köszöntőbeszéd videofelvétele


A magyar víztudomány és intézményrendszerének fejlesztése – a fenntartható vízgazdálkodás és a versenyképes Magyarország érdekében

Szöllősi-Nagy András, az MTA Elnöki Víztudományi ad-hoc Bizottság elnöke

A nemzetközi gyakorlat az integrált vízgazdálkodás irányába mutat. Az integrációnak az a feltétele, hogy tudományos megalapozottsággal, rendszerszemléletű megközelítéssel foglalkozzunk a víz természeti és társadalmi körfogásával – magyarázta előadásában Szöllősi-Nagy András. A víz témájában érintett természet- és társadalomtudósoknak, valamint mérnököknek integrált kutatásokat kell folytatniuk, szorosan együttműködve a gyakorlati vízgazdálkodás intézményrendszerében dolgozó szakemberekkel. A nemzetközi trendekkel ellentétben a magyar vízgazdálkodás rendszerét az elmúlt évtizedekben inkább az intézmények szétesése jellemezte. Szöllősi-Nagy András a bizottság nevében a folyamat megfordítását, egy megfelelően koordinált, nagyléptékű nemzeti víztudományi kutatási program indítását, továbbá egy, ökológiával és vízzel foglalkozó interdiszciplináris tudományos intézmény megszervezését javasolta.

Szöllősi-Nagy András Szöllősi-Nagy András Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás

Az előadás videofelvétele


Integrált vízgazdálkodás, uniós irányelvek, hazai intézmények

Hoffmann Imre, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára

Hoffmann Imre Hoffmann Imre Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás

Az előadás videofelvétele


A víz és a légköri folyamatok – a hidrológiai ciklus atmoszferikus része

Bozó László, az MTA rendes tagja

Bozó László Bozó László Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás

Az előadás videofelvétele


Felszíni vizek – a hidrológiai ciklus terresztris része

Józsa János, az MTA levelező tagja

Józsa László Józsa János Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás

Az előadás videofelvétele


Felszín alatti vizek – a hidrológiai ciklus láthatatlan része

Szűcs Péter, az MTA doktora

Szűcs Péter Szűcs Péter Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás

Az előadás videofelvétele


Életünk a víz – mi és hogyan él a vízben?

Báldi András, az MTA Ökológiai Kutatóközpont főigazgatója

Báldi András Báldi András Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás

Az előadás videofelvétele


Amikor nincs víz a területen – aszály

Tamás János, az MTA doktora

Tamás János Tamás János Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás

Az előadás videofelvétele


Amikor sok víz van a területen – belvíz

Bíró Tibor, egyetemi docens, Szent István Egyetem, Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet

Bíró Tibor Bíró Tibor Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás

Az előadás videofelvétele


Zárszó

Németh Tamás, az MTA Környezettudományi Elnöki Bizottság elnöke

A beszéd videofelvétele