Új magyar tagok az Academia Europaeában

Kilenc, a tudományos munkáját jelenleg Magyarországon végző magyar kutatót – közöttük akadémikusokat és az MTA doktorait – választott tagjai közé az Academia Europaea. Velük együtt az intézménynek 1988-as megalapítása óta 118 magyarországi tudós lett a tagja.

2016. július 8.

Az Academia Europaea (AE) közleménye szerint az AE tanácsa legutóbbi ülésén Az Academia Europea összes új tagja173 új tagot választott.

Az intézmény adatbázisa alapján kilenc olyan magyar kutató található köztük, aki Magyarországon folytatja kutatásait.

Győry Kálmán és Gyulai József akadémikusok mellett az Academia Europaea tagja lett Biró Tamás Sándor, az MTA doktora, Fischer Ferenc, az MTA doktora, Padisák Judit, az MTA doktora, Sperlágh Beáta, az MTA doktora, Tóth Bálint, az MTA doktora, valamint Papp Balázs és Pál Csaba, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatócsoport-vezetői.

Az Academia Europaea új tagjainak megválasztása többlépcsős folyamat eredménye, amelynek végén a jelöltekről a tanács dönt.

Az intézménynek jelenleg csaknem 4000 tagja van, akiket az európai országok állampolgárai közül választanak – aktuális lakóhelyüktől függetlenül. Az Academia Europaea 22 szekciója a tudomány valamennyi ágát magában foglalja: a természettudományokat, az élettudományokat, valamint a bölcsészet- és társadalomtudományokat egyaránt.

Az intézmény célkitűzései között szerepel az európai kutatások eredményeinek népszerűsítése és terjesztése, az interdiszciplináris és nemzetközi kutatási együttműködések támogatása, valamint a társadalom figyelmének felhívása a tudományos eredmények hasznosságára.