Emberközpontú tudomány – Pécsett kezdődött meg a Magyar Tudomány Ünnepe

Barnabás Beáta, az MTA főtitkárhelyettese, az MTÜ programtanácsának elnöke, valamint Török Ádám, az MTA főtitkára köszöntőjével kezdődött meg a megalapításának 650. évfordulóját ünneplő Pécsi Tudományegyetemen a Magyar Tudomány Ünnepe. A november végéig tartó rendezvénysorozaton országszerte és a határon túl is tudományos előadásokkal, konferenciákkal várják az érdeklődőket.

2017. november 3.

„Aki nem ismeri, annak a tudomány talán érthetetlennek és távolinak tűnhet. A tudomány azonban valójában nem ilyen. Megismerhető, érthető, izgalmas. Rólunk szól. Emberközpontú, miként Képek az MTÜ ünnepélyes megnyitójárólrendezvénysorozatunk idei mottója is hangsúlyozza” – mondta köszöntőjében Barnabás Beáta.

Barnabás Beáta Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Hozzátette, az MTÜ programját összeállító testület elnökeként arra törekedett, hogy olyan megközelítéseket hallhassanak a résztvevők, amelyekben nem egyszerű technológiai kérdésként vizsgálják a tudományos problémákat, hanem kitérnek azok jogi, etikai és pszichológiai vonatkozásaira is.

Török Ádám Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Török Ádám arra figyelmeztette a kutatókat, hogy nem spórolhatják meg a tudományos eredményeik közérthető elmagyarázásának feladatát. Szerinte a tudomány egésze kerülhet veszélybe, ha ebben, a sokak által csak tények utáni világnak nevezett világban nem ragaszkodnak a kutatók a tényekhez, és nem ismertetik őket minél szélesebb körben minden lehetséges alkalommal.

Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora ünnepi beszédében azt hangoztatta, hogy az egyetemalapítás emelte Magyarországot a társadalmukat tudásalapon fejlesztő nemzetek sorába.

Páva Zsolt pécsi polgármester üdvözlő szavai után díjak, elismerések átadásával folytatódott az MTÜ nyitóünnepsége.

Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Az Eötvös József-koszorú idei kitüntetettjei

Kimagasló kutatói életműve elismeréseként hét tudós vehette át az MTA Elnöksége által adományozott Eötvös József-koszorút.

Basky Zsuzsanna, az MTA doktora, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézet nyugalmazott tudományos tanácsadója a hazai agrozoológia terén végzett kimagasló munkájáért, a növényi vírusok megismerésében és egyes gyomok vizsgálatában végzett kutatásaiért, valamint a levéltetvek egyedülállóan komplex megközelítésben történő tanulmányozásáért;

Érdi Bálint, az MTA doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajz- és Földtudományi Intézet Csillagászati Tanszék professor emeritusa a klasszikus fizikához tartozó égi mechanikának a hagyományokat a modern felfogással ötvöző műveléséért, az égi mechanika fél évszázados oktatásáért, valamint a témában alapműveknek számító tankönyveiért;

Horváth Ferenc, az MTA doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Geofizikai és Űrtudományi Tanszék professor emeritusa, a geofizika területén elért, nemzetközileg is kiemelkedő eredményeiért, iskolateremtő munkásságáért;

Komlós Katalin, a zenetudomány doktora, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professor emeritusa a muzikológia kiváló műveléséért, a 18. századi zongoramuzsika feltárása és korabeli modern billentyűs hangszeren, fortepianón való megszólaltatása terén végzett kutatásaiért;

Makó Csaba a szociológiai tudomány doktora, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet gazdaság- és szervezetszociológusát a magyar szociológia és munkatudomány terén végzett, a nemzetközi, a szocialista és a posztszocialista gazdaság társadalmi, szervezeti és kulturális viszonyaival foglalkozó kutatásokra is nagy hatást gyakorló munkásságáért,

Nagy József, a kémiai tudomány doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék professor emeritusa, a szilíciumvegyületek kémiájának elméleti és gyakorlati vonatkozásaiban elért, nemzetközi szinten is kimagasló eredményeiért, a szilikonpolimerek széles körű hazai alkalmazásának bővítéséért;

Wollemann Mária, az orvostudomány doktora, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézet nyugalmazott tudományos tanácsadója, közel 70 éves kutatómunkájáért, a hazai biokémiai receptorkutatások elindításában végzett úttörő munkásságáért, példaértékű iskolateremtő tevékenységéért.


További díjak és elismerések

Az igazgatási és kutatásszervezési feladatok során kiváló munkát végző személyek elismerésére, példamutató teljesítményük jutalmazására az MTA elnöke által alapított Szily Kálmán díjat Tarnóczy Mariann, az MTA Titkárság Testületi Titkárság nyugalmazott osztályvezetője vehette át az Akadémiánál végzett több mint három évtizedes, a határon túli magyar tudományosság terén kifejtett elkötelezett, kreatív és rugalmas munkájáért, amellyel jelentős mértékben hozzájárult a magyar–magyar tudományos együttműködések hálózatának kialakulásához a Kárpát-medencében és a tengerentúlon.

A Paksi Atomerőmű Zrt. és a Wigner Jenő-díj Kuratóriuma Wigner Jenő-díjat Tóth Iván mérnöknek adományozta a termohidraulika és reaktorbiztonság területén végzett, nemzetközileg is elismert munkásságáért, amelynek során meghatározó szerepet játszott a Paksi Atomerőmű biztonságot fejlesztő projektjeiben.

A Richter Gedeon Nyrt. és a Magyar Tudományos Akadémia által alapított díj kuratóriuma Bruckner Győző-díjat Tóth Gábor, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Vegytani Intézet professzora vehette át a módosított peptidek, a biokonjugátumok szintézise és a peptidhormonok szerkezet-hatás összefüggéseinek vizsgálata területén elért kiemelkedő eredményeiért.

A 40 éven aluli kutatóknak adományozott Bruckner Győző-díjat Csupor Dezsőnek, a Szegedi Tudományegyetem Farmakognóziai Intézet docensének ítélték oda a természetes anyagok kutatása területén elért eredményeiért.

A Pungor Ernő kémikus akadémikus, a hazai és nemzetközi tudományos élet kiemelkedő alakja emlékének méltó megőrzésére alapított Pungor Ernő-díjat Kukovecz Ákos, a Szegedi Tudományegyetem docense vehette át az egydimenziós nanoszerkezetekből készíthető nanopórusos rendszerek kutatása területén elért eredményeiért.

A Nobel-díjas kémikusról, Oláh Györgyről elnevezett díjat Kurtán Tibor, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Szerves Kémiai Tanszék egyetemi tanára kapta a természetes és szintetikus heterociklusok sztereokémiájának kutatása területén elért eredményeiért.

A magyar vasút fejlesztése területén végzett kiemelkedő eredmények elismerésére a Magyar Tudományos Akadémia által a MÁV Zrt. kötelezettségvállalása mellett létrehozott Mikó Imre-díjat, valamint a díj mellé a Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány Mikó Imre-emlékplakettjét az aktív szakember kategóriában Pálfi Csabának, a MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft. munkatársának adományozták a magyar vasúti technika fejlesztése terén végzett kiemelkedő munkássága elismeréseként;

Életmű kategóriában Déri Tamás nyugalmazott MÁV-mérnök, főtanácsos vehette át aktív és kiemelkedően eredményes szakmai-tudományos és pedagógusi, valamint műszaki ismeretterjesztő munkájáért.

A Magyar Tudományos Akadémia idén alapította a modern magyar társadalomtudományi kutatások területén kiemelkedő tevékenység elismerésére a Pataki Ferenc társadalomtudományi érmet, amelyet Borhi László az MTA doktora, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet tudományos tanácsadója, az egyesült államokbeli Indiana Egyetem professzora kapta az Indiana University Press kiadásában megjelent, Dealing with Dictators. The United States, Hungary, and East Central Europe, 1942-1989 című monográfiájáért, amelyben az Egyesült Államok és Magyarország viszonyrendszerét vizsgálja a második világháborútól a rendszerváltás időszakáig.

A Magyar Tudományos Akadémia tudományos osztályainak képviselőiből és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala díjbizottságának tagjaiból álló kuratórium Akadémiai-Szabadalmi Nívódíjban részesítette Faigl Ferencet, a kémiai tudomány doktorát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémia és Technológia Tanszék egyetemi tanárát az optikailag aktív vegyületek előállítási módszereinek és a poláris fémorganikus vegyületek reakcióinak kutatási területein nemzetközi szinten kiemelkedő, számos szabadalomban testet öltő, széles körben hasznosított eredményeinek elismeréseként;

Hangody Lászlót, az MTA levelező tagját, a Semmelweis Egyetem Traumatológiai Tanszékének egyetemi tanárát az iparjogvédelmi tudatossággal gondozott sürgős sebészeti és ortopédiai alkalmazások számos területére kifejlesztett implantátumok, rögzítőelemek, endoprotézisek és sebészeti eszközök létrehozásában elért és széles körben hasznosított eredményeiért;

Prechl Józsefet, a Diagnosticum Zrt. kutatás-fejlesztési igazgatóját az iparjogvédelmi tudatossággal gondozott, találmányokban testet öltő, a biomarkerek meghatározásra szolgáló, a legkorszerűbb anyag- és robotikai technológiákon alapuló, orvosdiagnosztikai jelentőségű módszerek kidolgozásának elismeréseként.

Az MTA Pécsi Területi Bizottsága díjai

Az MTA Pécsi Területi Bizottsága legmagasabb díját, a PAB Ezüst Plakettjét Vörös József, az MTA levelező tagja, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának egyetemi tanára kapta. A méltatás szerint tudományos munkássága elsősorban a vállalati gazdálkodás modellezésére és elemzésére, a matematikai gazdálkodástanra irányult. A pénzbefektetések kezdeti elemzése felől érdeklődése fokozatosan a termelési képességek flexibilitásának kérdése felé fordult. Akadémiai szerepvállalása, kiváló kutató és oktató munkája mellett több évtizede lelkiismeretes tudományos közéleti munkát végez. Tudományos munkássága nemzetközi szinten is kiemelkedő. 2012-ben Akadémiai Díjban, 2016-ban Széchenyi díjban részesült.

Az MTA Pécsi Területi Bizottsága tudományszervezési díját Gerner Zsuzsanna, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar docense, a Germanisztikai Intézet vezetője, valamint Kovács Katalin a PAB Tér- és Településtudományi Munkabizottságának vezetője kapta.

A vidéki tudományos élet kiemelkedő teljesítést nyújtó fiatal kutatói közül a szakbizottságok javaslatára a PAB Elnökség döntése alapján a PAB Tudományos Díjat Bugyi Beáta, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar egyetemi docense, a PAB Spektroszkópiai Munkabizottság titkára vehette át. Ugyancsak ezt az elismerést kapta Fazekas Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar adjunktusa, a PAB Hadtörténeti Munkabizottság, valamint a Régészeti Munkabizottság tagja, Szabó-Fodor Judit, az MTA-KE Mikotoxinok az Élelmiszerláncban Kutatócsoport tudományos főmunkatársa, valamint Vörös Zoltán, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar tanársegédje, a PAB Politikatudományi Munkabizottság tagja.

Első ízben adományozta a PAB a Határon Túli Tudományért Díjat a PAB régiójához tartozó határon túli tudományos tevékenységet folytató magyar kutatók kutatói, közéleti tevékenysége elismeréseként. A díjat Horváth László, az MTA Köztestületének határon túli tagja, a PAB korábbi képviselője kapta a zágrábi határon túli köztestestületi tagok megbízott képviselőjeként szerzett tevékenységéért, amellyel elősegítette a határon túli magyarság és az anyaország közötti kapcsolat erősítését.

A Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. és az MTA PAB között létrejött megállapodás értelmében a Zsolnay Gyár által alapított díjat Visegrády Antal, a PAB Jogdogmatikai Munkabizottság elnöke, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi tanára, a Doktori Iskola vezetője vehette át.


Milyen új lehetőségei vannak az orvosi diagnosztikának életünk első óráiban? Egyebek mellett e kérdésre válaszolt az MTÜ idei programsorozatának nyitóeláadásában Kovács L. Gábor akadémikus. Az előadásáról készült videófelvételt az mta.hu-n lehet majd megnézni.

Kovács L. Gábor Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás

A pécsit további tizenegy kiemelt előadás követi az MTA Székházában. A nagyközönségnek szóló, az elmúlt években megújult és egyre népszerűbb tudományos előadásokból képet kaphatnak az érdeklődők például arról, hogy milyenek lesznek a jövő „okosvárosai”, milyen problémákkal szembesülnek az öregedő társadalmak, vagy hogy milyen lehetőségeket kínál, és milyen veszélyeket rejthet magában a géntechnológia.

Az előadások ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. További információ és regisztrációs lehetőség a Magyar Tudomány Ünnepe 2017 folyamatosan frissülő honlapján, a tudomanyunnep.hu oldalon érhető el.

November végén ismét kinyitják kapuikat az MTA kutatóhelyei is. Mi a matematika, és kik a matematikusok? Milyen jövő előtt áll a csillagászat? Mit érdemes tudni a földrengésekről? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak az érdeklődők a november 20-tól november 24-ig tartó rendezvénysorozaton.

A kutatóhelyek tárt kapukkal és az MTÜ további programjairól információ és regisztrációs lehetőség szintén a tudományunnep.hu oldalon érhető el.