Tizenkilenc új Lendület kutatócsoport alakulhat és kezdheti meg kutatását hazai kutatóhelyeken 2022-ben az Akadémia támogatásával

A Magyar Tudományos Akadémia Lendület Programjának célja a hazai fiatal kutatóbázis erősítése azáltal, hogy lehetőséget teremt a nemzetközi szinten legkimagaslóbb teljesítményű kutatóknak önálló kutatócsoportok létrehozására, valamint a sikeresen elindult kutatócsoportok kutatásainak folytatására.

2022. június 16.

A Lendület Program idei pályázati felhívására 102 érvényes pályázat érkezett, 16 a bölcsészet- és társadalomtudományok, 34 az élettudományok és
52 a matematikai és természettudományok területéről. A szakértői értékelések, a Lendület Zsűri és a Lendület Bizottság javaslata alapján
az Akadémia elnöke 2022. június 10-én döntött a támogatandó kutatócsoportok kiválósági rangsoráról és a támogatási összegekről.

A Lendület-támogatás elnyeréséről kiállított oklevelek ünnepélyes átadására 2022. szeptember 29-én délelőtt 10 órakor kerül sor az MTA Székház Dísztermében.

A kutatócsoport-vezető neve

Lendület- kategória

A kutatóhely neve

A pályázat címe

Elnyert támogatás

Bárány Balázs

Induló

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Fraktálgeometria és alkalmazásai

175 000 000 Ft

Berkesi Márta

Induló

Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet

Fluidumvándorlások eloszlása és tulajdonságai
a litoszférában: fluidum egyensúly és szállítódás leképezése a Pannon-medence központi részén

175 000 000 Ft

Csonka Szabolcs

Haladó

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Topologikus szupravezető nanoáramkörök

292 000 000 Ft

Csörgő Bálint

Induló

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

A profágok hatásának szisztematikus vizsgálata pathogén baktériumokban

162 998 000 Ft

Dénes Ádám

Haladó

Kísérleti Orvostudományi Kutatóközpont

Neuronális és vaszkuláris folyamatok mikroglia általi, kompartment-specifikus szabályozásának szerepe
az idegrendszeri betegségmechanizmusokban

229 200 000 Ft

Gyuranecz Miklós

Haladó

Állatorvostudományi Kutatóintézet

Sertések Mycoplasma hyorhinis okozta betegségének vizsgálata és vakcinajelöltek fejlesztése

220 070 000 Ft

Habib Giuseppe

Induló

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Valós műszaki rendszerek dinamikus integritásának elemzése

196 000 000 Ft

Horváth Sándor

Haladó

Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Munka, társadalom és politika: munkahelyi kultúrák a szocializmus magyar modelljében, összehasonlító elemzés

172 058 000 Ft

Kállay Mihály

Haladó

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Toljuk ki a kvantumkémia határait!

175 000 000 Ft

Koltai Júlia Anna

Induló

Társadalomtudományi Kutatóközpont

Társadalmi struktúra és egyenlőtlenség a digitális adatok tükrében

169 331 000 Ft

Kovács András

Induló

Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

A sötét energia kutatásának új módszerei extrém kozmikus struktúrákkal

185 000 000 Ft

Lázár Viktória

Induló

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Mikrobiom kímélő antibiotikum kombinációk feltárása

159 058 000 Ft

Lőrincz Péter

Induló

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Vezikulatranszport vizsgálata ecetmuslicában: új útvonalak és szabályozó faktorok felfedezése

200 000 000 Ft

Németh Tamás

Induló

Semmelweis Egyetem

Szinoviális fibroblasztok jelátvitelének vizsgálata autoimmun ízületi gyulladásban

160 000 000 Ft

Siklósi Zsuzsanna

Induló

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Egyének és közösségek, szociális hálózatok és innovációk a Kárpát-medence rézkorában

201 520 000 Ft

Szilágyi István

Haladó

Szegedi Tudományegyetem

Enzimutánzó nanorészecskék együttműködésén alapuló többfunkciós biokatalitikus rendszerek

286 000 000 Ft

Tölgyesi Csaba

Induló

Szegedi Tudományegyetem

Úttörő megoldások a restaurációs ökológia jelenkori kihívásaira – mozaikos és másodlagos élőhelyek, új degradációs formák

180 728 000 Ft

Vesztergom Soma

Induló

Eötvös Loránd Tudományegyetem

A felületközeli kémhatásváltozások szerepe az elektródfolyamatok kinetikájában. Elméleti és kísérleti vizsgálatok

218 000 000 Ft

Vidnyánszky Zoltán

Induló

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Borel kombinatorika és komplexitás

175 000 000 Ft

A támogatást elnyert kutatókat ősszel részletesebben is bemutatjuk az mta.hu-n.