Tizenkilenc új Lendület kutatócsoport alakulhat és kezdheti meg kutatását hazai kutatóhelyeken 2022-ben az Akadémia támogatásával

A Magyar Tudományos Akadémia Lendület Programjának célja a hazai fiatal kutatóbázis erősítése azáltal, hogy lehetőséget teremt a nemzetközi szinten legkimagaslóbb teljesítményű kutatóknak önálló kutatócsoportok létrehozására, valamint a sikeresen elindult kutatócsoportok kutatásainak folytatására.

2022. június 16.

A Lendület Program idei pályázati felhívására 102 érvényes pályázat érkezett, 16 a bölcsészet- és társadalomtudományok, 34 az élettudományok és
52 a matematikai és természettudományok területéről. A szakértői értékelések, a Lendület Zsűri és a Lendület Bizottság javaslata alapján
az Akadémia elnöke 2022. június 10-én döntött a támogatandó kutatócsoportok kiválósági rangsoráról és a támogatási összegekről.

A Lendület-támogatás elnyeréséről kiállított oklevelek ünnepélyes átadására 2022. szeptember 29-én délelőtt 10 órakor kerül sor az MTA Székház Dísztermében.

Az MTA Lendület programjának támogatását 2022-ben elnyert kutatók

Kutatócsoport-vezetőBefogadó intézmény Kutatócsoport megnevezéseKutatási téma címeTudományterület
Bárány Balázs (visszalépett)Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemMTA–BME Lendület Fraktálgeometria KutatócsoportFraktálgeometria és alkalmazásaimatematikai és természettudományok
III. Matematikai Tudományok Osztálya
Berkesi MártaFöldfizikai és Űrtudományi KutatóintézetMTA–FI Lendület Litoszféra Fluidum KutatócsoportFluidumvándorlások eloszlása és tulajdonságai a litoszférában: fluidum egyensúly és szállítódás leképezése a Pannon-medence központi részénmatematikai és természettudományok
X. Földtudományok Osztálya
Csonka SzabolcsBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemMTA–BME Lendület Szupravezető Nanoelektronika KutatócsoportTopologikus szupravezető nanoáramkörökmatematikai és természettudományok
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Csörgő BálintSzegedi Biológiai KutatóközpontMTA–SZBK Lendület Géntechnológiai KutatócsoportA profágok hatásának szisztematikus vizsgálata pathogén baktériumokban.élettudományok
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Dénes ÁdámKísérleti Orvostudományi KutatóközpontMTA–KOKI Lendület Neuroimmunológia KutatócsoportNeuronális és vaszkuláris folyamatok mikroglia általi, kompartment-specifikus szabályozásának szerepe az idegrendszeri betegségmechanizmusokbanélettudományok
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Gyuranecz MiklósÁllatorvostudományi KutatóintézetMTA–ÁTKI Lendület Mycoplasmatológia KutatócsoportSertések Mycoplasma hyorhinis okozta betegségének vizsgálata és vakcinajelöltek fejlesztéseélettudományok
IV. Agrártudományok Osztálya
Habib GiuseppeBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemMTA–BME Lendület Globális Dinamikai KutatócsoportValós műszaki rendszerek dinamikus integritásának elemzésematematikai és természettudományok
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Horváth SándorBölcsészettudományi KutatóközpontMTA–BTK Lendület Munkaformák KutatócsoportMunka, társadalom és politika: munkahelyi kultúrák a szocializmus magyar modelljében, összehasonlító elemzésbölcsészet- és társadalomtudományok
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Kállay MihályBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemMTA–BME Lendület Kvantumkémiai KutatócsoportToljuk ki a kvantumkémia határait!matematikai és természettudományok
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
Koltai Júlia AnnaTársadalomtudományi KutatóközpontMTA–TK Lendület Digitális Társadalomtudomány KutatócsoportTársadalmi struktúra és egyenlőtlenség a digitális adatok tükrébenbölcsészet- és társadalomtudományok
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Kovács AndrásCsillagászati és Földtudományi KutatóközpontMTA–CSFK Lendület Nagyskálás Szerkezet KutatócsoportA sötét energia kutatásának új módszerei extrém kozmikus struktúrákkalmatematikai és természettudományok
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Lázár ViktóriaSzegedi Biológiai KutatóközpontMTA–SZBK Lendület Antibiotikum Hatások Rendszerbiológiája KutatócsoportMikrobiom kímélő antibiotikum kombinációk feltárásaélettudományok
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Lőrincz PéterEötvös Loránd TudományegyetemMTA–ELTE Lendület Vezikuláris Transzport KutatócsoportVezikulatranszport vizsgálata ecetmuslicában: új útvonalak és szabályozó faktorok felfedezéseélettudományok
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Németh TamásSemmelweis Egyetem MTA–SE Lendület Transzlációs Reumatológiai KutatócsoportSzinoviális fibroblasztok jelátvitelének vizsgálata autoimmun ízületi gyulladásbanélettudományok
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Siklósi ZsuzsannaEötvös Loránd TudományegyetemMTA–ELTE Lendület Innováció KutatócsoportEgyének és közösségek, szociális hálózatok és innovációk a Kárpát-medence rézkorábanbölcsészet- és társadalomtudományok
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Szilágyi IstvánSzegedi TudományegyetemMTA–SZTE Lendület Biokolloidok KutatócsoportEnzimutánzó nanorészecskék együttműködésén alapuló többfunkciós biokatalitikus rendszerekmatematikai és természettudományok
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
Tölgyesi CsabaSzegedi TudományegyetemMTA–SZTE Lendület Restaurációs és Alkalmazott Ökológiai KutatócsoportÚttörő megoldások a restaurációs ökológia jelenkori kihívásaira - mozaikos és másodlagos élőhelyek, új degradációs formákélettudományok
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Vesztergom SomaEötvös Loránd TudományegyetemMTA–ELTE Lendület Határfelületi Elektrokémia KutatócsoportA felületközeli kémhatásváltozások szerepe az elektródfolyamatok kinetikájában. Elméleti és kísérleti vizsgálatokmatematikai és természettudományok
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
Vidnyánszky ZoltánEötvös Loránd TudományegyetemMTA–ELTE Lendület Borel Kombinatorika és Komplexitás KutatócsoportBorel kombinatorika és komplexitásmatematikai és természettudományok
III. Matematikai Tudományok Osztálya

Bárány Balázs visszalépésének következtében Ivády Viktor nyerte el az MTA Lendület Programjának támogatását.

Ivády ViktorEötvös Loránd Tudományegyetem MTA–ELTE Lendület ÚjKubit Kutatócsoport Szobahőmérsékletű kvantumbitek számítógépes tervezése matematikai és természettudományok
III. Matematikai Tudományok Osztálya