Tájékoztatás a budapesti MTA Székház felújításának megkezdéséről

Az MTA Székház rekonstrukciója egyedülálló feladat az MTA vezetése és szervezete számára, amit a közelgő bicentenárium különösen jelentőssé tesz. Az alábbiakban a most megkezdődött felújítással kapcsolatos legfontosabb információkat ismertetjük.

2023. november 28.

Korábban beszámoltunk arról, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 2023 júliusában szerződést kötött budapesti Székházának felújítására . Ebben részletes tájékoztatás olvasható a felújítás első ütemének indokoltságáról, céljairól, műszaki tartalmáról. Más hasonló épületek tapasztalatai arra figyelmeztetnek, hogy a kiemelt jelentőségű műemlék épület felújítása még a leggondosabb előkészítés mellett is előre nem látható helyzetekkel járhat.

Jelenlegi tudásunk alapján az első ütem a rendelkezésre álló időn belül megvalósítható. A tervek szerint a felújítás első ütemének jelentős része 2024 végére, a jubileumi évre való technikai felkészülés pedig 2025 kora tavaszára befejeződik. Így a Székház alkalmas lesz az ünnepi események befogadására. Az első ütem hátralévő részére a tervek szerint a jubileumi ünnepségek után kerül sor.

A felújítás választott vezetői irányítás, köztestületi felügyelet alatt folyik. Az MTA elnöke, a főtitkárral egyeztetve, 2023. augusztus 1-jétől a köztestületi igazgatót bízta meg a Székház-rekonstrukció akadémiai irányításával. Az igazgató feladata az MTA bonyolítóinak, műszaki ellenőreinek, a Székház üzemeltetőjének, a tervezőnek, a kivitelezői konzorciumnak és a bevont külső szakértőknek a koordinálása, a vezetői információ biztosítása. A független akadémiai szakértői felügyeletet is biztosítani kell.

A köztestületi felügyelet és tájékoztatás biztosításáról a főtitkár elnökletével működő Székház Rekonstrukciós Szakértői Elnöki Bizottság (SZREB) gondoskodik. A munkálatokról minden vezetői fórumon és elnökségi ülésen tájékoztatás hangzik el.


Tájékoztatás a munkák idején a Székházba belépni szándékozók számára

Az alábbi tájékoztatás elsősorban a Székházba a munkálatok ideje alatt belépni szándékozó akadémikusok és köztestületi tagok, beleértve a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia (SZIMA) tagjait, továbbá az MTA és a SZIMA munkatársai, az Akadémiai Klub Egyesület tagjai, a Székház és rendezvényei külső látogatói, valamint az étterem vendégei és alkalmazottai tájékoztatását szolgálja.
Tartalma a 2023. november végi helyzetet tükrözi, és ezt követően rendszeresen frissül.

A munkaterület átadása a kivitelezőnek

Ez 2023. július folyamán megtörtént. A munkaterület a Dísztermet, a teljes III. emeletet és a Székház udvarát foglalja magában. Ezekre a területekre csak az MTA részéről megbízott bonyolító tudtával, a kivitelező engedélyével, előzetes egyeztetés alapján, meghatározott időpontban, kijelölt kísérővel lehet belépni.

A kivitelező területfoglalása és felvonulása

A felvonulás előzetes felmérések, műemlékvédelmi feltárások, bontási előkészületek után a területfoglalási engedély kézhezvételével 2023 novemberében kezdődött meg. A felvonulási terület az MTA Székház előtti parkoló területének fallal elhatárolt részére terjed ki.

Toronydaru telepítése és a Székház felállványozása

Daru telepítése folyik a Székház épületének udvarára. Az udvar az építkezés idején nem használható. Rövidesen megkezdődik az épület két oldalának felállványozása. Későbbi időpontban a Székház homlokzata elé is állvány kerül. A munkások közlekedése, az építőanyag, a szerkezetek és a bontási anyag mozgatása az állványzathoz telepített közlekedő és szállító útvonalakon történik.

A Székház látogatói forgalma, be- és kilépés

A munkálatok idején a Székház épületébe a Széchenyi tér felőli főbejáraton lehet majd belépni és onnan kilépni. A homlokzat felállványozása után ez egy fedett közlekedőfolyosón keresztül lesz lehetséges. A folyosón át mind a Duna (villamosmegálló) felől, mind az Akadémia utca felől el lehet majd érni a főbejáratot. Nagyobb létszámú rendezvény esetén számolni kell a belépés időtartamának esetleges megnövekedésével.

A munkálatok alatt az építési és a látogatói útvonalak nem keresztezik egymást. Amennyiben átmenetileg szükségessé válik a kivitelezők bejutásának engedélyezése a székházi munkaterületen kívülre, azt nagy körültekintéssel, fokozott biztonsági intézkedések mellett éjszaka és hétvégén biztosítjuk.

Mozgáskorlátozott látogatóink belépése

A mozgáskorlátozottak számára fenntartott, Akadémia utcai bejárat és akadálymentesített útvonal építési területté vált. Az érintetteket kérjük, hogy a jövőben a Széchenyi tér felőli főbejárat irányából közelítsék meg az épületet, ahol szükség esetén a Portaszolgálat munkatársai segítségükre lesznek. Ők a Rendezvényszolgálat alább megadott telefonszámain érhetők el.

Személygépjárművek parkolása

Parkolás a Székház bejárata előtt nem lehetséges. Parkolásra és taxival való megállásra csak a Székház előtti parkoló be nem kerített részében lesz lehetőség, ezért inkább gyalogosan vagy tömegközlekedéssel közelítsék meg az épületet. Ez a helyzet várhatóan 2025 első negyedéig áll majd fenn. A Székház előtti parkolással és az épületbe való bejutással kapcsolatban az MTA Gondnokságán, az alább megadott telefonszámon kaphatnak naprakész információt.

A Székház épületének felújítás alatti látogathatósága

A felújítás ideje alatt az MTA Székház a nagyközönség számára nem látogatható. Az akadémikusok, az MTA köztestületi tagjai és a kutatást végző tudományos közösség számára javasoljuk, hogy a Széchenyi tér felől megközelíthető Akadémiai Levéltár, Keleti Gyűjtemény, valamint Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye felkeresése előtt tájékozódjanak az adott napra vonatkozó nyitvatartásról a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ honlapján vagy az alább megadott elérhetőségeken.

Rendezvények a Székházban

A felújítás alatt a Székházban csak korlátozottan lehet testületi üléseket és tudományos rendezvényeket szervezni. Számolni kell azzal is, hogy a munkaterületeken zajjal, rázkódással járó tevékenység folyik. Ha mégis szükséges és indokolt a Székházban rendezvényt tartani, akkor azt külön engedéllyel lehet megtenni. Ehhez a Rendezvényszolgálattal való előzetes egyeztetés szükséges, amely az alább megadott elérhetőségek valamelyikén kereshető meg.

Az Akadémia Klub étterem és a Tudós kávézó működése

Az Akadémia Klub étterem és a Tudós kávézó mindaddig üzemel, amíg a felújítás lehetővé teszi a zavartalan működést, éppen ezért javasoljuk, hogy a jövőben fokozottan figyeljék a nyitvatartással kapcsolatos kiírásokat a helyszínen és az étterem honlapján, rendezvényszervezés és asztalfoglalás ügyében pedig minden esetben vegyék fel a kapcsolatot az étterem munkatársaival az alább megadott elérhetőségeken.

Fontos elérhetőségek:

MTA Gondnokság:
Telefon: (+36-1) 411-6320

Akadémiai Levéltár:
Telefon: (+36-1) 411-6143
E-mail: hay [dot] diana [at] konyvtar [dot] mta [dot] hu

Keleti Gyűjtemény:
Telefon: (+36-1) 411-6100/653
E-mail: keleti [at] konyvtar [dot] mta [dot] hu

Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye:
Telefon: (+36-1) 411-6389
E-mail: kezirattar [at] konyvtar [dot] mta [dot] hu

MTA LGK Rendezvényszolgálat:
Telefon: (+36-1) 411-6375; (+ 36-1) 411-6100/745; (+36-1) 411-6100/317
E-mail: rendezveny [at] lgk [dot] mta [dot] hu

Akadémia Klub étterem:
Rendezvényszervezés: (+36-1) 473-1635
Asztalfoglalás: (+36-1) 312-0626
Honlap: www.akademiaklub.hu
E-mail: info [at] klubetterem [dot] hu