Sikerek, nehézségek és megoldási lehetőségek – Megjelent az orvosi diszciplínák helyzetéről szóló kiadvány második kötete

2019 végén „A hazai orvosi szakmák helyzete és perspektívái a 21. század elején” címmel rendhagyó kötetet jelentetett meg a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya. A szakpolitikai döntéshozatalhoz hozzájáruló műnek elkészült a második kötete, amely cikkünkből letölthető.

2022. december 9.

Mint azt a kiadvány előszavában a két szerkesztő, Ádám Veronika akadémikus, az MTA Orvosi Tudományok Osztályának elnöke és Csiba László akadémikus, az MTA Orvosi Tudományok Osztályának tagja megállapítja:

a gyógyító-megelőző ellátás világszerte gyors technikai fejlődésen ment keresztül.

Elsősorban a diagnosztika fejlődött, az új diagnosztikai eljárások minden diszciplínában szaporodtak, alkalmazásuk nemcsak a gyógyítást segítette elő, hanem a megelőzés hatékonyságát is növelte. De a digitalizációnak, a biológiai terápiák terjedésének és a robotizációnak köszönhetően a terápiában is jelentős előrehaladás tapasztalható. Megjelent a telemedicina, és a társadalom jelentős része egészségtudatosabban él.

A szerkesztők kiemelik ugyanakkor, hogy a gyors fejlődéssel párhuzamosan számos új probléma is megjelent.

Az új diagnosztikus és terápiás módszerek egyre drágábbak, a krónikus degeneratív betegségek sokszor élethosszig tartó kezelést igényelnek, az ipari társadalmak elöregednek. Az egészségügyben dolgozók utánpótlása problematikus, és világszerte viták folynak a biztosítási rendszerekről.

Noha Magyarországon az elmúlt időszakban jelentősen emelkedett az egészségügyi dolgozók fizetése, és előrelépés történt a hálapénz megszüntetésében is, sok szakma orvoshiánnyal küzd, és a középkáderek utánpótlása is akadozik.

Az MTA Orvosi Tudományok Osztálya megkereste az egyes diszciplínák szakmai irányító testületeit, és felkérte őket, tekintsék át szakterületük sikereit és nehézségeit, valamint a potenciális megoldási lehetőségeket.

A feltáró-összegző munka eredményeként napvilágot látott kiadvány első kötetének folytatásaként immár elkészült a második kötet is, amely

további tizenegy diszciplína tapasztalatait foglalja össze.

Az egyes fejezetek szerzői valamennyien szakterületük évtizedes tapasztalattal rendelkező, kiemelkedő tudású képviselői.

A két szerkesztő a második kötet fejezeteinek összeállításakor is az első részben kidolgozott elveket követte. A szerzőket arra kérték, foglalják össze az adott diszciplína történetét, feladatait, és vázolják fel helyét az egészségügyi ellátórendszerben. Ezt követően ismertessék a szakma tárgyi feltételeit, infrastrukturális körülményeit, műszerezettségét, és térjenek ki a finanszírozás
kérdéseire is. Mutassák be a személyi feltételek, a szakmai utánpótlás és a középkáder-ellátottság helyzetét, illetve írjanak a szakma posztgraduális képzésben betöltött szerepéről. Végül sorolják fel a terület legégetőbb problémáit, nehézségeit, és tegyenek konkrét intézkedési
javaslatokat a megoldásukra. Terjedelmi okokból nem bocsátkoztak a részletekbe, hanem a fenti szempontok szerint összeállított, tömör összegzésekre szorítkoztak.

Ádám Veronika és Csiba László bíznak abban, hogy ez a második kötet is eléri célját: rövid, de átfogó képet ad a tárgyalt diszciplínák helyzetéről, és megoldási javaslataival segíti az egészségpolitikusok és döntéshozók munkáját.

A hazai orvosi szakmák helyzete és perspektívái a 21. század elején második kötete itt tölthető le.

A hazai orvosi szakmák helyzete és perspektívái a 21. század elején első kötete a bevezető cikk után itt tölthető le.