Orosz István akadémikusnak ítélték idén a Kosáry Domokos-díjat

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szenátusa magas szintű tudományos tevékenysége, elsősorban az agrártörténeti kutatásokban elért kimagasló eredményei, a felsőoktatásban vállalt feladatainak példaértékű teljesítése és a tudományos élet szervezéséért végzett elkötelezett munkája elismeréseként adományozta Orosz Istvánnak a díjat.

2022. június 20.

A Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár (KDKL) kezdeményezésére a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) jogelőd intézményének Szenátusa tíz éve alapította a Kosáry Domokos-díjat a könyvtár névadójának, tudományszervező könyvtárigazgatójának tiszteletére.

A díj a könyvtári, levéltári munka szervezésében elért kimagasló eredmény,
a könyvtár érdekében, a könyvtárügyért kifejtett támogatás, illetve az egyetemtörténeti, agrártörténeti kutatásokban végzett magas szintű tevékenység elismeréseként, a történettudomány területén végzett elkötelezett, kimagasló történészi munka megbecsüléseként adományozható egyetemi és egyetemen kívüli személyeknek.

Orosz István Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szenátusa a Kosáry Domokos-díj Kuratórium javaslatára a díjat idén Orosz István történésznek, az MTA rendes tagjának, a Debreceni Egyetem professor emeritusának adományozta magas szintű tudományos tevékenysége, elsősorban az agrártörténeti kutatásokban elért kiemelkedő eredményei, a felsőoktatásban vállalt feladatainak példaértékű teljesítése és a tudományos élet szervezésében végzett elkötelezett munkája elismeréseként.

Orosz István 1935. július 16-án született Mádon. Magyar–történelem szakos egyetemi diplomáját 1957-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen (ma: Debreceni Egyetem) szerezte. Rövid ideig tartó karcagi gimnáziumi tanári munka után még 1957-ben visszahívták tanársegédnek az egyetem Történelem Tanszékére. 1958-ban lett az egyetem doktora, majd 1976-ban a történettudomány kandidátusa.
Az MTA doktora címet 1998-ban szerezte meg. 1962-ben lett egyetemi adjunktus, 1975-ben docens, 1985-ben pedig egyetemi tanár. 2004 májusában az országos és nemzetközi ismertségű tudóst a Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlése az Akadémia levelező, majd 2013-ban rendes tagjává választotta. 2004-től a Debreceni Egyetem BTK Történelmi Intézetének professor emeritusa.