Megkezdődik az MTA kutatóintézet-hálózatának átvilágítása – az Elnökség válaszlevele az ITM miniszterének

Az elmúlt napokban ismét ülésezett a Magyar Tudományos Akadémia Kutatóhálózati Tudományos Elnöki Bizottsága, majd az MTA Elnöksége is. Az Akadémia megkezdi kutatóintézet-hálózatának átvilágítását. A Közgyűlés határozata alapján az Elnökség válaszlevelet küldött Palkovics László miniszternek, amely most teljes terjedelmében olvasható.

2018. december 20.

2018. december 15-én ismét összeült a Magyar Tudományos Akadémia Kutatóhálózati Tudományos Elnöki Bizottsága (MTA KTEB), ezúttal az Innovációs és Technológiai Minisztérium épületében.

Az ülésen folytatódott az MTA-kutatóhálózat átvilágításának előkészítése. Az átvilágítás szakmai szempontrendszerét a KTEB még november 16-ai alakuló ülésén elfogadta.

2018. december 18-án ülésezett az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (AKT). Lovász László, az MTA elnöke tájékoztatta a tanács tagjait az átvilágítás menetrendjéről. A KTEB 2018. november 16-án tartott ülésén az egyes intézetek neves nemzetközi szakértőkből álló, független külső tanácsadó testületeinek (KTT) legfeljebb 2 fővel való kibővítését is javasolta: eszerint az értékelést végző testületekben vegyenek részt olyan tudós személyek is, akiket a KTEB az Innovációs és Technológiai Minisztériumot vezető miniszter által delegált tagjai javasolnak.

Az értékelést végző bizottságok tagjai rövidesen megkapják a felkérést és a szükséges háttéranyagokat, kitöltendő kérdőíveket, űrlapokat. Ezzel egy időben Török Ádám, az MTA főtitkára felkéri a kutatóintézetek vezetőit az átvilágító testületekkel való együttműködésre.

Az értékelő testületek 2019. március 14-ig készítik el jelentéseiket a KTEB-nek. A KTEB március 22-ig megfogalmazza az intézetek további működésére vonatkozó javaslatait, amelyekről ezt követően az MTA Elnöksége (két közgyűlés között az Akadémia legfőbb döntéshozó szerve) is állást foglal.

Az átvilágítás és az értékelés szempontjairól, a bizottságok összetételéről a későbbiekben részletesen beszámolunk.

2018. december 18-án tartotta ez évi utolsó ülését az MTA Elnöksége. Az ülésre meghívást kaptak a kutatóközpontok és az önálló kutatóintézetek vezetői is.

A Közgyűlés határozata alapján az Elnökség elfogadta az ITM miniszterének megfogalmazott válaszlevél szövegét. Az MTA a válaszlevelet Palkovics László miniszternek, majd a Közgyűlés tagjainak is megküldte.

A kutatóhelyek vezetői tájékoztatást kaptak arról, hogy a kutatóhálózatban dolgozók decemberi (január elején esedékes) fizetését az ITM folyósítja. Folyamatban van a szerződés megkötése a Fiatal Kutatói Pályázat, a Lendület program és a Prémium posztdoktori pályázatok fedezetére. A kutatóhálózat dologi kiadásainak forrása azonban továbbra sem áll az Akadémia rendelkezésére.

Az MTA kezdeményezi az ITM-nél az államháztartási jogszabályok maradéktalan betartása érdekében a 2019. évi elfogadott intézményi elemi költségvetésekben és a 2019. évi költségvetési törvényben biztosított bevételek erejéig a fedezetigazolás kiadását a kutatóközpontok részére.