Megjelent a Lendület program 2020. évi pályázati kiírása

A Magyar Tudományos Akadémia kiválósági programjának célja a kutatóintézetekben és egyetemeken folyó kutatások dinamikus megújítása nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával.

2020. február 18.

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke a Lendület program keretében pályázati felhívást tesz közzé 2020-ban induló kutatócsoportok létrehozására.

A Lendület program célja a kutatóintézetekben és egyetemeken folyó kutatások dinamikus megújítása nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával. A Lendület program a kiválóság és a mobilitás együttes támogatására irányul, ennek megfelelően célja, hogy a befogadó kutatóhelyekben új téma kutatására alakuló kutatócsoportok számára biztosítson forrást.

A Magyar Tudományos Akadémia és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága között 2019. augusztus 28-án létrejött együttműködési megállapodás, valamint az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága által 2020. február 12-én nyújtott pénzügyi fedezetigazolás alapján 300 M Ft fordítható a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat fejezet 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Kiválósági ösztöndíjak alcím előirányzat keretből az új Lendület-kutatócsoportok támogatására, amelyből 7-8 új kutatócsoport indítására van lehetőség 2020. szeptember 1. és 2020. december 1. közötti kezdési idővel. A teljes támogatási időszak – a jelen pályázati felhívásban és a támogatói okiratban foglaltak szerint – maximum 5 év. A támogatás folyósításának feltétele, hogy az adott év központi költségvetésében a Lendület program céljára megállapított keret a Lendület-kutatócsoportok további támogatásához szükséges mértékben rendelkezésére álljon.