Lendület program: három kategóriában várja az Akadémia a fiatal kutatók pályázatait

A legjobb fiatal magyar kutatókat hazahívó, illetve itthon tartó Lendület program a Magyar Tudományos Akadémia egyik legismertebb kiválósági pályázata, amelynek köszönhetően 2009 óta 164 kutatócsoport alakult akadémiai kutatóintézetekben és egyetemeken. Idén várhatóan 15 új Lendület-kutatócsoport alakul. Az alapkutatásokat végzők mellett a gazdasági versenyképességet közvetlenül szolgáló, kiemelkedő eredményességű alkalmazott kutatásokat végzőket is támogatja az MTA. Egy-egy Lendület-kutatócsoport 5 évig működik a program támogatásából.

2019. január 24.

A pályázati felhívás kitér arra, hogy a 2019. évi központi költségvetésről szóló törvényben szereplő kutatás-fejlesztési források már nem az MTA, hanem az Innovációs és Technológiai Minisztérium költségvetési fejezetébe tartoznak. Az Akadémia és a tárca közötti megállapodásnak köszönhetően az idei évre a nyertes kutatócsoportok finanszírozása biztosított, a jövőre, illetve az azt követő években esedékes támogatás folyósításának feltétele azonban az lenne, hogy az adott év központi költségvetésében a Lendület program céljára megállapított keret a Lendület-kutatócsoportok további támogatásához szükséges mértékben az MTA rendelkezésére álljon. Az MTA kért, de egyelőre nem kapott ilyen szándéknyilatkozatot az ITM-től.

Három kategória

A Magyar Tudományos Akadémia 2009 januárjában hirdette meg a kimagasló teljesítményű fiatal kutatók számára létrehozott programját, a Lendületet. A program célja – a kiválóság és a mobilitás együttes támogatásával – az akadémiai és felsőoktatási intézményekben folyó kutatások dinamikus megújítása nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával.

Ennek keretében három kategóriában kaphatnak támogatást a fiatal kutatók ahhoz, hogy – jellemzően öt évre – saját kutatócsoportot hozzanak létre, és ezzel új kutatási témákat, módszereket és elveket honosítsanak meg Magyarországon. A Lendület-kutatócsoportok akadémiai kutatóhelyeken vagy felsőoktatási intézményekben működhetnek. Az új Lendület-kutatócsoportok támogatására 2019-ben várhatóan 540 millió Ft fordítható, amelyből legfeljebb 15 új kutatócsoport indítására van lehetőség.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között 2018. decemberben létrejött megállapodás értelmében 3 263 900 000 forintot csoportosítottak át Magyarország idei központi költségvetésében a Lendület programra. Ez lehetővé teszi a jelenleg aktív Lendület-kutatócsoportok 2019-ben esedékes akadémiai támogatásának folyósítását, továbbá új Lendület-kutatócsoportok indítását. Az új Lendület-kutatócsoportok támogatására várhatóan 540 millió Ft fordítható, amelyből legfeljebb 15 új kutatócsoport indítására van lehetőség.

A PhD/DLA tudományos fokozattal rendelkező kutatók – életkoruknak és tudományos teljesítményüknek megfelelően – az alábbi kategóriákban pályázhatnak:

Lendület I.


Erre jellemzően a 38 év alatti, kiemelkedő és folyamatosan növekvő teljesítményt mutató, ígéretes fiatal kutatók pályázatait várják. Olyanokét, akik vállalják, hogy a Lendület program keretében végzett kutatásaik során vagy azok befejezésekor pályáznak az Európai Kutatási Tanács (ERC) valamelyik kiválósági felhívására.

Lendület II.

Erre jellemzően 35–45 év közötti, nemzetközileg is elismert, tartósan kiemelkedő és növekvő teljesítményű vezető kutatók pályázhatnak. A nyertesek iránti elvárás annak vállalása, hogy a Lendület program keretében végzett kutatásaik során vagy azok befejezésekor pályáznak az Európai Kutatási Tanács (ERC) „Consolidator” vagy „Advanced” kategóriájában, vagy egyéb nemzetközi pályázat keretében nyernek el a Lendület-támogatással összemérhető, a támogatási periódus utáni időszakra a csoport fenntartásához szükséges finanszírozást.

„Célzott Lendület” – Kiemelkedő eredményességű alkalmazott (célzott) kutatásokat folytatók kategóriája

A Lendület program e kategóriájában meghirdetett pályázatra jellemzően 45 év alatti, a gazdasági versenyképességet közvetlenül szolgáló kutatásokra vállalkozó kutatók pályázhatnak. A „Célzott Lendület” esetében a támogatás legalább felének (forintátutalással történő) folyósítását olyan – Magyarországon legalább 2 éve bejegyezett, magyarországi székhellyel rendelkező – gazdasági társaságnak kell vállalnia, amely a magyar versenyszférában tevékenykedik. Ebben a kategóriában a kutatónak szabadon publikálható eredményeket és – ezekkel összefüggésben – a támogató gazdasági társaság tevékenységéhez illeszkedő, konkrétan hasznosítható eredményeket kell megcéloznia.

2009 óta 164 kutatócsoport alakult az Akadémia Lendület programjának támogatásával. Jelenleg 78 kutatócsoport működik, ezek közül 34 valamelyik akadémiai kutatóközpontban vagy kutatóintézetben, 44 pedig valamely hazai egyetemen.

A benyújtási határidő a Lendület I. és Lendület II. kategóriákban pályázók számára 2019. március 8., a „Célzott Lendület” kategóriában pályázók számára 2019. március 22.