„Közelebb kerülni a társadalom valamennyi rétegéhez” – éves közgyűlések az MTA területi bizottságaiban

A tudományos gondolkodás terjesztésének és a fiatalok megszólításának fontosságáról beszélt Freund Tamás, az Akadémia elnöke az MTA regionális tudományos céljainak megvalósítását segítő, az egyes régiók tudományos életében kulcsszerepet játszó testületek február végén online megtartott közgyűlésén.

2021. március 2.

A 2021. február 24-én Debrecenben megkezdődött és február 26-án Veszprémben zárult eseménysorozat résztvevőit köszöntve Freund Tamás elmondta, hogy Debrecenben, Miskolcon, Pécsett, Szegeden, Veszprémben és
a határon túl, Kolozsvárott is elengedhetetlen feladata az Akadémiának

a kutatói közösség és a tudományra nyitott érdeklődők közötti minél szorosabb kapcsolat megteremtése.

Ugyanakkor a tudományra nem különösebben fogékony társadalmi rétegek irányába is hatékony kommunikációs csatornákat kell létrehozni, hiszen ezekben a közösségekben vetik meg legjobban a lábukat és terjednek akadálytalanul a közösségi médiából áradó áltudományos elméletek, álhírek, összeesküvés-elméletek.

„Ahogyan azt egy friss közvélemény-kutatás is megerősítette, a négy év múlva alapításának bicentenáriumát ünneplő Magyar Tudományos Akadémia iránti társadalmi bizalom töretlen, tudósaink kimagasló megbecsültsége jó kiindulási alap ehhez a feladathoz. Össztársadalmi érdek, hogy a hazai kutatói közösséget reprezentáló köztestületünk tagjainak, köztük az MTA doktorainak és az akadémikusoknak az üzenetei, a hiteles tudományos információ minél szélesebb körhöz jusson el” – mondta Freund Tamás.

Különösen fontosnak nevezte, hogy a kutatói közösség meg tudja szólítani az újdonságokra nyitott, a legújabb kommunikációs technológiákat használó és épppen ezért az ellenőrizetlen információáradatnak leginkább kitett fiatalokat. Közülük is főleg azokat, akiket felkészültségüknek, érdeklődésüknek köszönhetően vonz a kutatói pálya.

Mint elmondta, az ő számukra indította el a

Középiskolai MTA Alumni Programot.

A program keretében a mára kutatóvá érett volt diákok segítségével, egykori alma materükhöz fűződő kapcsolatukra építve vinné közelebb az Akadémia
a középiskolás fiatalokhoz a tudományos gondolkodás értékeit tudomány-népszerűsítő előadások és az azokat követő beszélgetések formájában.

Az esedékes tisztújítás nyomán hivatalba lépett új bizottsági vezetőket üdvözölve az MTA elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az előző évekhez képest 2020-ban közel duplájára nőtt a területi bizottságok támogatásának mértéke:

az Akadémia tavaly plusz 160 millió forinttal járult hozzá a bizottságok működési és fejlesztési költségeihez.

Az MTA központi költségvetése 2021-re is hasonló mértékű támogatást irányzott elő, tovább erősítendő a területi bizottságok lehetőségeit többek között az online térben való szerepvállalásra.

Freund Tamás köszöntője a videóra kattintva nézhető meg.

Az elnöki köszöntőt követően a közgyűléseken a területi bizottságok elnökei összegezték beszámolójukban az elmúlt egy év eredményeit. Mindannyian kiemelték, hogy a COVID-19-világjárvány rendkívüli módon megnehezítette a tudományos rendezvények tartását, a személyes kapcsolattartást. Pozitívumként említették ugyanakkor, hogy számos, online rögzített előadás született, amelyek a későbbiekben is visszanézhetők. Az előadások technikai hátterét az MTA vezetőségének gyors és hatékony anyagi segítsége biztosította, amiért a területi bizottságok köszönetüket fejezték ki az Akadémia felelős vezetőinek.

Krisztin Tibor, az MTA Szegedi Területi Bizottságának elnöke arról beszélt, hogy az MTA életében bekövetkezett változások után az Akadémia újrafogalmazta küldetését, amelynek megvalósításában pedig a korábbinál nagyobb szerep jut a területi bizottságoknak. A rendezvényen Voszka Éva, az MTA levelező tagja tartott előadást a tudomány autonómiájáról. (További részletek a közgyűlésről.)

Pécsett Lénárd László, az MTA PAB elnöke egyebek mellett arról
a törekvésükről beszélt, hogy a bizottság minél több határon túli köztestületi tagot integráljon. Céljuk, hogy az elmúlt évtizedekben a határon túli kollégákkal, szakemberekkel, az ott élő magyarsággal kiépített kapcsolat fennmaradjon és tovább erősödjön. (További részletek a közgyűlésről.)

Kaptay György, az MTA Miskolci Területi Bizottságának elnöke a MAB két új kezdeményezését ismertette. Az egyik a „MAB Online Akadémia”, amelynek célja hogy középiskolás diákok is láthassák a meghirdetett egyetemi kurzusokat. A másik új kezdeményezés keretében a MAB elnöksége meghatározta kutatási fókuszát, amelynek címe a „MAB Régiós Kutatások 2020–2023”. A kutatás célja a szakbizottságokban folyó kutatómunka és tudományos ismeretterjesztés révén hozzájárulni a régió társadalmi és gazdasági folyamatainak értelmezéséhez és a lehetséges javító megoldások feltárásához. (További részletek a közgyűlésről.)

Debrecenben Páles Zsolt, az MTA Debreceni Területi Bizottságának elnöke számolt be az elmúlt év eredményeiről. A DAB kiemelten fontos feladata volt tavaly a tudományos utánpótlás támogatása, a fiatal nemzedék kutatói ambícióinak a segítése. A fiatal kutatói generáció, az egyetemi hallgatók számos alkalommal kaptak lehetőséget eredményeik bemutatására.
Az eseményen bejelentették, hogy Pro Scientia díjat kapott Gergely Pál,
az MTA rendes tagja, a DAB előző elnöke. (További részletek a közgyűlésről.)

Veszprémben Padisák Judit, az MTA VEAB elnöke köszöntőjét követően Boda Dezső alelnök számolt be a testület 2020-as tevékenységéről. Mint elmondta, a járvány ugyan nem várt nehézségeket okozott, de a VEAB továbbra is támogatja a fiatal kutatókat például a VEAB Év Kutatója és a VEAB Kiemelkedő Ifjú Kutatója pályázatokkal. Teret ad eredményeik bemutatásának is a Pannon Tudományos Napokon. Szólt arról is, hogy a kedvezőtlen járványhelyzetben a VEAB az online térben és a közösségi médiafelületeken is elérhetővé vált, 2021-es programterveivel pedig ugyancsak az aktuális lehetőségekhez igazodik. A beszámolót követően Erdei Anna, az MTA főtitkárhelyettese tartott tudományos előadást az új koronavírussal (SARS-CoV-2) kapcsolatos legújabb ismeretekről. (További részletek a közgyűlésről.)

(Az MTA Kolozsvári Területi Bizottságában nyáron tartják a közgyűlést.)