Kondorosi Éva akadémikus az Európai Bizottság tudományos főtanácsadói csoportjának tagja lett

Milyen munka folyik az Európai Unió végrehajtó szervének munkáját segítő tudományos testületben? A kérdésre Kondorosi Éva akadémikus, a csoport új tagja válaszolt az mta.hu-nak adott interjúban. A Széchenyi-díjas biológus abban a munkacsoportban kezdett el dolgozni, amely a jelenlegi Covid-19-járvánnyal, illetve egyéb krízishelyzetekkel foglalkozik.

2020. június 18.

Hogyan, milyen jelölési és választási folyamat után lesz valaki az Európai Bizottság hét fős független tudományos főtanácsadói testületének tagja?

Kondorosi Éva mta.hu / Szigeti Tamás

Az Európai Bizottság tudományos főtanácsadói testületének (Group of Chief Scientific Advisors) tagjai lefedik a főbb tudományterületeket. A jelölést tudományos szervezetek, így elsősorban akadémiák, egyetemek készítik el, és nyújtják be az Európai Bizottsághoz. A jelölteket egy ebből a célból felállított testület „search committee” értékeli, majd kiválasztja azt a néhány személyt, akit meghívnak interjúra. A döntés során több szempontot figyelembe vesznek, elsősorban a szakmai kiválóságot és azt, milyen tudományterület képviseletére van szükség a csoportban. Emellett a lehető legnagyobb változatosságra törekednek, aminél a nemek arányát, a tagok életkorát és a földrajzi lefedettséget is figyelembe veszik. Engem Lovász László elnök úr terjesztett fel.

Hány évre szól a megbízatása?

Három évre, ami egyszer hosszabbítható két évvel.

Mi lesz a konkrét feladata?

Abban a munkacsoportban kezdtem el dolgozni, amely a jelenlegi Covid-19-járvánnyal, de hosszabb távon minden egyéb járvánnyal és bármiféle krízishelyzettel foglalkozik. Hogyan lehet ezekre felkészülni, mit lehet tenni az adott helyzetben, illetve hogyan lehet a válsághelyzetekből a lehető legjobban kikerülni. Ez utóbbi esetben nem a régi rendszer visszaállítása az elsődleges cél, hanem az, hogy hogyan lehet a lehetőségeket kihasználva új alapokra helyezni például a gazdaságot. A koronavírus kapcsán jelenleg egy nyilatkozat összeállításán dolgozunk Paul Nurse Nobel-díjas biológus vezetésével, amelyet még júniusban adunk át az Európai Bizottságnak. Ehhez rengeteget olvasunk, kapcsolatban vagyunk, és együtt dolgozunk Európa (és a világ) legjobb virológus és járványügyi szakértőivel. Már május 11-től részt veszek a csoport megbeszélésein, bár hivatalosan csak május 16-tól szól a kinevezésem.

Van-e valamiféle témák, szakterületek szerinti munkamegosztás a testületben, vagy a hét tag mindegyike minden témával foglalkozik?

Van munkamegosztás. A témák változnak, és nagyon sokrétűek. Minden témának van egy felelős vezetője és egy munkacsoportja, amelynek a munkájában az egyes tagok hozzáértésüknek, érdeklődésüknek megfelelően vesznek részt.

Az Európai Bizottság jelöli ki a vizsgálandó témákat, vagy a testület javasolja azokat a Bizottságnak?

A témák egy részét az Európai Bizottság jelöli ki, a többit a SAM (Scientific Advice Mechanism), amit a csoportunk irányít, illetve hangol össze a SAPEA-val (Science Advice for Policy by European Academies). A SAM tagjának lenni nagyon sok munkát, tanulást jelent, de rendkívül érdekes és hasznos lehet.

A SAM
A SAM az Európai Bizottság tudományos tanácsadó szolgálata. A tudományos főtanácsadók csoportja vezeti és többek között az európai tudományos akadémiáktól érkező jelentéseket dolgozza fel és készít azokra épülő szakpolitikai ajánlásokat.

Melyek jelenleg a tanácsadó testület által vizsgált főbb kérdések?

Most például az egyik téma a klímaváltozás és az egészség kérdése, egy másik munkacsoport a biológiailag lebomló műanyagokkal foglalkozik, kidolgozás alatt áll továbbá az európai energiaátmenetek lehetősége és a már említett krízishelyzetek kezelése.

Új megbízatása mellett folytatja az Európai Kutatási Tanács élettudományi alelnökeként végzett munkáját is?

Nem. Az a megbízás is időhöz kötött, ami maximum 6 év. Ez pedig lejárt. A nemzetközi tudományos életben megtartottam a funkciómat az Academia Europaeában, ahol egyrészt tagja vagyok a vezető testületnek, vagyis a boardnak, másrészt a Biokémia és Molekuláris Biológia szekció elnöke vagyok. Továbbá folytatom szerkesztői tevékenységemet a PNAS-nél és a most induló MicroLIFE folyóiratnál, valamint tudományos tanácsadói munkámat Norvégiában, Németországban, Lengyelországban, Portugáliában és természetesen itthon is.