Két újabb akadémiai ERC-nyertes: 2016 rekordév volt

Folytatódik a magyar kutatók sikersorozata az Európai Kutatási Tanács pályázatain: újabb három kutató nyerte el az ERC támogatását. Közülük ketten, Acsády László idegtudós és Pyber László matematikus az MTA kutatóintézet-hálózatában dolgoznak. A harmadik nyertes Csibra Gergely pszichológus a CEU-ról.

2017. április 3.
Acsády László Fotó: mta.hu/ Szigeti Tamás

Az elmúlt tíz évben jelentős kutatási eredményeket elérő, vezető kutatók számára kiírt ERC Advanced Grantet nyerte el Acsády László, a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (MTA KOKI) tudományos tanácsadója. Nyertes kutatásának témája a talamusz és az agykéreg kapcsolatrendszerének vizsgálata.

A középiskolai tankönyvekből is ismerős lehet, hogy a köztiagy talamusz nevű területének fő feladata az érzékszervekből származó ingerületek előzetes feldolgozása és továbbítása az agykéreg érző részei felé. Acsády László egyik korábbi eredménye a legrangosabb idegtudományi szaklapbanAcsády László és kollégái kutatásainak középpontjában azonban a homloklebeny, a gondolkodás központja és a talamusz közötti párbeszéd vizsgálata áll. Ez a kapcsolatrendszer egyelőre kevéssé ismert, annak ellenére, hogy számos betegség (például Parkinson-kór, skizofrénia, krónikus fájdalom) esetében a normálistól eltérő aktivitást mutat. Az ERC-granttel finanszírozott, többéves kutatás során a homloklebeny és a talamusz kapcsolatának jellegzetességeit szeretnék feltárni a magyar kutatók.

Pyber László Fotó: mta.hu/ Szigeti Tamás

Ugyancsak ERC Advanced Grantet nyert Pyber László, a Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora. Nyertes kutatásának témája egy, a csoportok (azaz szimmetriastruktúrák) növekedésével kapcsolatos új matematikai módszer megalapozása és általánosítása, amely segíthet egyebek mellett a hálózatok elmélete néhány alapproblémájának megoldásában.

A hálózatok elméletének egyik kiemelkedően fontos kérdése a gráfizomorfizmus-probléma, amely lényegében arra keresi a választ, hogyan állapítható meg, hogy két, másképp ábrázolt hálózat kapcsolatait tekintve megegyezik-e. E kérdésben a közelmúltban látott napvilágot Babai László nagy Babai László áttörést jelentő eredményenemzetközi visszhangot kiváltó eredménye, mely a korábbiakban ismerteknél jóval egyszerűbben megoldható (ún. kvázipolinomiális) csoportba sorolja a gráfizomorfizmus-problémát.

Pyber László Babai bizonyításának egy fontos, csoportelméleti vonatkozású részletére adott új, eredeti bizonyítást, egy olyan módszerre alapozva, amely sokkal szélesebb körben is számos alkalmazást ígér, és amely (Babai bizonyításával ellentétben) nem épít a „felbonthatatlan” csoportok több ezer oldalas elméletére. A bizonyítás a csoportok növekedésével kapcsolatos vizsgálatok egy váratlan mellékterméke. Pyber László magyar és külföldi matematikusokból álló kutatócsoportjával az Advanced Grant keretein belül a korábbi eredmények tetszőleges dimenziós változatainak kidolgozására vállalkozik. Kutatásaik során megvizsgálják azt is, hogy lehet-e a módszerrel tovább javítani Babai eredményén.

Az akadémiai kutatóhálózatban dolgozó két kutatón kívül Csibra Gergely, a CEU egyetemi tanára nyerte el az Advanced Grantet "A társas viszonyok és a potenciális társak számontartása és értékelése csecsemőkorban" című kutatási témájával.

Legutóbb tavaly decemberben hirdettek eredményt az Európai Kutatósi Tanács által kiírt pályázatokban. Akkor öten nyerték el az ERC Consolidator Grantjét Magyarországról: három, az MTA kutatóhálózatában dolgozó kutató mellett két, a CEU-ból pályázó kutató.


Magyarország számára a 2016-os év kiemelkedően sikeres volt az ERC kutatási támogatások területén. Az Európai Kutatási Tanács egyenként 1,5–3 millió euró összegű támogatásai világszerte a kutatói kiválóság mércéjének számítanak. Tavaly kilenc tudós nyert ERC-pályázatot Magyarországról. A nyertesek közül heten az akadémiai kutatóhálózatban dolgoznak, azon belül hatan az MTA Lendület programjának korábbi nyertesei. Ehhez jön a mostani három nyertes, így elmondható, hogy 2016-ban az EU13-ak összesen 22 pályázati sikeréből 12 Magyarországhoz kötődik.

Magyarország tehát a régió más országaival összehasonlítva továbbra is kiemelkedően eredményes az Európai Kutatási Tanács pályázatain. Sőt, a régi tagállamokkal (EU-15) összevetve, tavaly eredményesebben szerepelt Görögországnál, Norvégiánál, Írországnál és Portugáliánál. A sorban előttünk következő finnek viszont már összesen 21 grantet nyertek egyedül.


Acsády László és Pyber László kutatási témáit később részletesebben is bemutatjuk.