Ismét lehet pályázni a Lendület programra

Meghirdette a 2018-ban induló Lendület-kutatócsoportok létrehozására kiírt pályázati felhívását a Magyar Tudományos Akadémia. A várhatóan rendelkezésre álló 800 millió forintból 16-18 új kutatócsoport kezdheti meg jövőre a munkát. Az alapkutatásokat végzők mellett a gazdasági versenyképességet közvetlenül szolgáló, kiemelkedő eredményességű alkalmazott kutatásokat végzőket is támogatja az MTA.

2017. december 15.

A Magyar Tudományos Akadémia 2009 januárjában hirdette meg a kimagasló teljesítményű fiatal kutatók számára létrehozott programját, a Lendületet. A program célja – a kiválóság és a mobilitás együttes támogatásával – az akadémiai és felsőoktatási intézményekben folyó kutatások dinamikus megújítása nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával.

Ennek keretében két kategóriában, a 38, illetve a 45 évnél fiatalabb kutatók kaphatnak támogatást ahhoz, hogy 5 évre saját kutatócsoportot hozzanak létre, és ezzel új kutatási témákat, módszereket és elveket honosítsanak meg Magyarországon. A Lendület-kutatócsoportok akadémiai kutatóhelyeken vagy felsőoktatási intézményekben működhetnek.

Több mint 140 kutatócsoport

Az évente meghirdetett pályázat rendelkezésére álló pénzügyi kerettől és a pályázók számától függően egy-egy esztendőben 10-20 új csoport létesülhet. Eddig 143 kutatócsoport jött létre – közülük 79 az MTA kutatóintézet-hálózatában, 64 pedig az egyetemeken. Jelenleg 76 Lendület-kutatócsoport működik: 35 akadémiai intézményben, 41 pedig valamelyik magyarországi egyetemen. Az MTA 2009 óta csaknem 19 milliárd forinttal támogatta a programot.

Célzott Lendület – alkalmazott kutatásokat is támogat az MTA

A Lendület program kiterjed az Akadémia által művelt tudományterületek mindegyikére. A pályázatok színvonalára jellemző, hogy sok pályázó már benyújtáskor a Nature-ben, a Science-ben vagy hasonló rangú nemzetközi folyóiratban megjelent cikkel büszkélkedhet. Az alapkutatások támogatása mellett az MTA 2018-ben az alkalmazott tudományterületeken dolgozó fiatal kutatóknak is ismét lehetőséget kíván adni, hogy részt vehessenek a programban. Az alkalmazott kutatásokban azonban nehéz a fentiekhez hasonló mércét felállítani. A probléma megoldására született konstrukció értelmében az alkalmazott tudományok művelői pályázatukat azzal tudják sikeresen alátámasztani, hogy az eredményeik iránt érdeklődő vállalatok, a versenyszféra szereplői a megítélt támogatás meghatározott részét átvállalják, ezzel tanúsítva azt, hogy a kutatási téma és a kutatás várható eredményei fontosak a gyakorlat számára. A kutatásnak mind alapkutatási jellegű (szabadon publikálható) eredményeket, mind – az előbbiekkel összefüggésben – a támogató vállalat számára hasznosítható eredményeket meg kell céloznia. A támogatásban részt vevő vállalatok nem csak az elért eredményekből profitálnak: saját kutatói-fejlesztői utánpótlásuk megoldásához is nagyban hozzájárulhatnak azok a doktoranduszok és fiatal kutatók, akik egy ilyen Lendület-kutatócsoportban kutatási lehetőséget kapnak.

A támogatás összege egyelőre természetesen csak irányszámként adható meg, hiszen a kutatás költsége a szükséges eszközöktől, a munkatársak számától függően igen változó lehet: az alapkutatási kategóriában évi 25 és 60 millió forint közötti összeget igényel egy-egy kutatócsoport fenntartása. Az ipari alkalmazások kutatásaira irányuló „Célzott Lendület” kategóriában a támogatásnak mintegy felét várja az MTA a támogató vállalattól.

Fontos a gyakorlati megvalósíthatóság

A beérkező pályázatok elbírálása a Lendület program szigorú előírásai szerint, külföldi szakemberek bevonásával történik, kiemelt figyelmet szentelve az objektív elbírálás szempontjainak. Az alkalmazott tudományok területén benyújtott pályázatoknál fontos szempont lesz a gyakorlati megvalósíthatóság. Ezt többek között az ipari partner igazolja támogatásának felajánlásával.

A Lendület program által nyújtott támogatás mértéke, a felhasználás kutatói szabadsága és a hosszabb futamidő együttesen lehetővé teszik, hogy a nyertesek olyan önálló tudományos alkotóműhelyt hozzanak létre, amelyben az adott tudományterületen nagy nemzetközi hatású vagy azzal egyenértékű hazai eredményekkel kecsegtető kutatási programon dolgozhatnak. A Lendület program ezért nem csak a szűk tudományos elit munkájára van pozitív hatással – hozzájárulása megjelenik az egyetemi oktatás színvonalában és a vállalati innovációs teljesítményben is.