Idén is minden fiatal, aktív kutató MTA köztestületi tag pályázhat az Akadémiai Ifjúsági Díjra

Megújítva, nyílt pályázatként hirdette meg a Magyar Tudományos Akadémia az Akadémiai Ifjúsági Díjat. Az elismerésre 2021 óta már nemcsak a korábban az Akadémiához tartozó kutatóhálózatban dolgozók pályázhatnak, hanem valamennyi fiatal, MTA köztestületi tag kutató.

2022. május 30.

Az Akadémiai Ifjúsági Díjat a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára alapította 1972-ben a tudományos élet területén dolgozó fiatal kutatók elismerésére. Az akadémiai tudományos kutatóhelyen dolgozó, 30 év alatti kutatók szakmai munkájának ösztönzésére és kiemelkedő tudományos eredményeik erkölcsi és anyagi megbecsülésére létrehozott Akadémiai Ifjúsági Díj tehát nem kisszámú „győztes” érmes helyezését állapítja meg: célja elsősorban a pályamunkájuk alapján arra érdemes fiatal kutatók minél nagyobb számban való elismerése, tudományos munkájuk ösztönzése, támogatása. 1983-tól a pályázók korhatára 35 évre emelkedett, és az egyéni teljesítmény mellett a csoportmunka is elismerési lehetőséget kapott.

A kutatóhálózat leválasztása miatt a díj kiírása 2020-ban meghiúsult. Az MTA vezetése elkötelezte magát, hogy a díjat átalakítva, nyílt pályázatként hirdesse meg, amelyre már nemcsak a volt kutatóhálózat fiatal kutatóinak munkáit várják, hanem valamennyi fiatal, MTA köztestületi tagsággal rendelkező kutatóéit. 2021-től a pályázat nyílt jellegű: a Magyarországon költségvetési vagy alapítványi támogatásból működő kutatóközpontok, kutatóintézetek, egyetemek, valamint az alapító okiratuk szerint tudományos tevékenységet is végző más intézmények teljes vagy részmunkaidőben tudományos kutatói tevékenységet végző – MTA köztestületi tagsággal rendelkező – foglalkoztatottjai, ösztöndíjasai jelentkezhetnek a pályázatra a kutatóhely vezetőjének ajánlásával.

A díj elnyerésére pályázni lehet olyan egyéni munkával elért eredménnyel (szabadalom, találmány, könyv, szakcikk vagy cikksorozat, önállóan értékelhető kutatási részeredmény, a társadalomtudományok területén a doktori értekezés is) és annak összefoglalójával, amelynek tudományos értéke az elismerést indokolja. A beérkezett pályaműveket a tudományterületileg illetékes tudományos osztályok által felállított bírálóbizottságok rangsorolják. Az ő javaslatuk, értékelésük alapján a Tudományértékelési Elnöki Bizottság kialakítja a díjazásra vonatkozó javaslatát, amelynek alapján az MTA elnöke dönt a díjazottak személyéről. Évente 25 pályázót díjazhat az Akadémia, a díj odaítélhető összege a legjobb pályázatok esetében akár a bruttó félmillió forintot is elérheti.

A pályázaton az MTA köztestületének bármely, 35 évnél fiatalabb, aktívan kutató tagja indulhat. Az Akadémia támogatni kívánja a női kutatókat és a családokat azzal, hogy kiskorú gyermeket nevelő kutatók esetében – adott feltételek teljesülése mellett – a pályázati korhatár gyermekenként két-két évvel megemelkedik.

A pontos részletek az itt található kiírásban olvashatók.
A jelentkezési határidő 2022. szeptember 1., 16.00 óra.