Huszonnyolc milliárd forint kutatás-fejlesztési és innovációs programokra

Öt akadémiai kutatóközpont is található azok között a konzorciumok között, amelyek összesen mintegy 28 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyertek el az NKFI Alapból. A támogatott 26 konzorciumi projektjavaslat közül az MTA Természettudományi Kutatóközpont négy, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont, valamint az MTA Ökológiai Kutatóközpont kettő-kettő, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont, valamint az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont pedig egy-egy kidolgozásában vett részt.

2016. november 21.

A Nemzeti versenyképességi és kiválósági program felhívására hazai felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek és vállalkozások által létrehozott közép-magyarországi konzorciumok nyújthatták be pályázatukat. A kiírás szerint a program keretében az ország versenyképességének szempontjából stratégiai jelentőségű kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységekhez, illetve az azok keretében jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák létrehozásához lehetett támogatást elnyerni három alprogramban.

Az „A” alprogram célja a kiemelkedő halálozási kockázattal járó betegségek gyógyítási eredményességének lényeges javítása. A „B” alprogramba anyagtudományi és technológiai témájú projektjavaslatokkal lehetett pályázni. A „C” alprogram a víz-egészség-élelmiszer témakörben várta a pályázatokat.

Az első értékelési fordulóban meghozott döntés alapján 26 konzorciumi projektjavaslat nyert összesen mintegy 28 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatást az NKFI Alapból.

Az MTA kutatóközpontjainak részvételével támogatást elnyert konzorciumok és témák

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont; Szent István Egyetem; Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt.; UTB Envirotec Környezettechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A budapesti várostérség tisztított és nem tisztított kommunális szennyvizeiben található egyes EDC szermaradványok vízminőségi, ökológiai és élelmiszer-biztonsági kockázatai és kockázatcsökkentő fejlesztések


Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont; THOR Laboratories Műszaki Kutató-Fejlesztő, Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.; IDACO Szolgáltató és Tanácsadó Kft.; Semmelweis Egyetem

Anyagtudományi kutatás és fejlesztés az extracelluláris vezikula alapú orvosdiagnosztika megvalósításához


Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont; NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Korlátolt Felelősségű Társaság; TÜV Rheinland InterCert Műszaki Felügyeleti és Tanúsító Korlátolt Felelősségű Társaság; Eötvös Loránd Tudományegyetem

Az atomerőművekben használt cirkóniumötvözetek anyagszerkezeti változásainak hatása a fűtőelemek épségére és a környezeti terhelésre


MTA Energiatudományi Kutatóközpont; BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft.

Korszerű funkcionális anyagok hálózatba szervezhető autonóm érzékelőkhöz


Semmelweis Egyetem; Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont; Meditop Gyógyszeripari Kft.

A rossz prognózisú gyermekkori szolid tumorokra prediszponáló mutációk szűrése és biomarkerek azonosítása az egyénre szabott kezelésük optimalizálására


Femtonics Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság; Országos Klinikai Idegtudományi Intézet; Progressio Mérnöki Iroda Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság; Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont; Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Fluoreszcens festékek és nagy felbontású, nagy látószögű, gyors szkennelésre képes, 3D kétfoton-mikroszkóppal humán-agydiagnosztika fejlesztése epilepszia kezelése céljából


Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont; Országos Közegészségügyi Központ; Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont; Smaragd GSH Környezetvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Magas nyomelemtartalmú öntözővíz hatása a talaj-növény rendszerre, továbbá a közvetlen emberi táplálkozásra szánt élelmiszer-alapanyagok minőségére


Eötvös Loránd Tudományegyetem; Lighttech Lámpatechnológiai Kft.; Inwatech Környezetvédelmi Kft.; Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

Innovatív fotooxidációs víztisztítási technológia kidolgozása szerves mikroszennyezők eltávolítására biológiai úton tisztított szennyvizekből


evopro systems engineering Kft.; Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont, eCon Engineering Mérnöki, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Polimer kompozit termékek előállítása rövid ciklusidejű, automatizált gyártástechnológia segítségével gépjárműipari alkalmazásokra különös tekintettel a kompozit elemek komplexitására és újrafeldolgozhatóságára


Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ; Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont; Optimal Optik Optikai, Elektronikai és Finommechanikai Tervező és Fejlesztő Kft.; Izotóp Intézet Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Komplex vízminősítést in situ megvalósító, közvetlen és immunfluoreszcencián, valamint optikai és lézeres plazma-színképelemzésen alapuló, moduláris érzékelő- és műszercsalád kifejlesztése, továbbá az alkalmazási területek kutatása