Hivatalba léptek az MTA új vezetői

Az átadás-átvételi folyamat lezárásával 2020. augusztus 1-től az MTA 193. közgyűlésén megválasztott új elnök, főtitkár, főtitkárhelyettes, alelnökök, valamint új vezető testületek irányítják a Magyar Tudományos Akadémiát.

2020. augusztus 3.

A Magyar Tudományos Akadémia 193., a járványhelyzet miatt elhalasztott, majd online megtartott közgyűlése július 7-én zárult, 24 órás szavazásán Freund Tamás akadémikust választották meg az MTA új elnökévé.
A neurobiológus a hat év után leköszönő Lovász Lászlót váltja az 1825-ben
gróf Széchenyi István által alapított Magyar Tudományos Akadémia élén.
A főtitkári posztot Kollár László Péter építőmérnök, a főtitkárhelyettesit
Erdei Anna immunológus tölti majd be a következő hároméves ciklusban.

Elnök

Freund Tamás

(Zirc, 1959. 06. 14.)

akadémikus, intézetigazgató, kutatóprofesszor, egyetemi tanár

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
rendes tag: 2004, levelező tag: 1998

Freund TamásForrás: mta.hu

Kutatási terület: az agykéreg szerkezete, működése, oszcillációk keletkezése, funkciója, az epilepsziás és ischaemiás agykárosodás, a szorongás és az addikció patomechanizmusa, az endokannabinoid szignálrendszer működése

Jelentősebb díjak: Agy díj / The Brain Prize (2011), Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2011), Széchenyi-díj (2005), Akadémiai Díj (1997)

Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
1083 Budapest, Szigony utca 43.
Tel.: +36 1 2109411
E-mail: freund [at] koki [dot] hu

Főtitkár

Kollár László Péter

(Budapest, 1958. 01. 04.)
akadémikus, egyetemi tanár

VI. Műszaki Tudományok Osztálya
rendes tag: 2007, levelező tag: 2001

Kollár László PéterForrás: mta.hu/Szigeti Tamás

Kutatási terület: kompozitszerkezetek, tartószerkezetek és földrengési méretezés

Jelentősebb díjak: Széchenyi-díj (2015)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Hidak és Szerkezetek Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3–9.
Tel.: +36 1 4632315
E-mail: lkollar [at] eik [dot] bme [dot] hu

Főtitkárhelyettes

Erdei Anna

(Budapest, 1951. 01. 15.)
akadémikus, kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
rendes tag: 2010, levelező tag: 2004

Erdei AnnaForrás: elte.hu

Kutatási terület: az immunválasz kialakulása, immunfolyamatok szabályozása, a veleszületett immunrendszer elemeinek (komplementrendszer, mf, DC) szerepe, kapcsolódása az adaptív immunrendszerrel, limfociták aktiválása

Jelentősebb díjak: Ipolyi Arnold-díj (2014), Széchenyi-díj (2011)

MTA-ELTE Immunológiai Kutatócsoport
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Tel.: +36 1 3812175
E-mail: anna [dot] erdei [at] ttk [dot] elte [dot] hu

Az MTA elnöke, főtitkára és főtitkárhelyettese az Akadémia főállású vezetői.

Az elnök irányítja az MTA tevékenységét a Közgyűlés döntéseinek és határozatainak megfelelően, az Alapszabályban meghatározott módon. Képviseli az Akadémiát, az MTA vagyona tekintetében pedig gyakorolja az Akadémiát megillető tulajdonosi jogokat.

Az elnököt – akadályoztatása esetén – a főtitkár helyettesíti. A főtitkár működteti a titkársági szervezetet. A főtitkárhelyettes segíti a főtitkárt munkájában, és akadályoztatása esetén helyettesíti.

A szintén a Közgyűlés által megválasztott három alelnök az elnök által meghatározott munkamegosztás szerint látja el feladatát, tevékenységükért
a Közgyűlésnek felelnek. Az Elnökségben és a Vezetői Kollégiumban képviselik a köztestület tudományági részeit, egyéb fórumokon pedig az elnök megbízása alapján az Akadémiát. Az MTA 193. közgyűlésén megválasztott három új alelnök Lamm Vanda jogász, Kosztolányi György orvos és Hudecz Ferenc kémikus.

Alelnökök

Élettudományi alelnök

Kosztolányi György

(Szekszárd, 1942. 03. 10.)
akadémikus, osztályelnök, professor emeritus

V. Orvosi Tudományok Osztálya
rendes tag: 2007, levelező tag: 2001

Kosztolányi GyörgyKosztolányi GyörgyForrás: mta.hu/Szigeti Tamás

Kutatási terület: klinikai genetika

Jelentősebb díjak: Széchenyi-díj (2013), Akadémiai Díj (1999)

Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar
Klinikai Központ
Orvosi Genetikai Intézet
7623 Pécs, József Attila utca 7.
Tel.: +36 72 535976
E-mail: kosztolanyi [dot] gyorgy [at] pte [dot] hu

Társadalomtudományi alelnök

Lamm Vanda

(Budapest, 1945. 03. 26.)
akadémikus, osztályelnök, ny. kutatóprofesszor, professor emerita

XI. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
rendes tag: 2013, levelező tag: 2007

Lamm VandaForrás: mta.hu/Szigeti Tamás

Kutatási terület: jogtudomány, nemzetközi jog

Jelentősebb díjak: Deák Ferenc-díj (2012), Akadémiai Díj (1995)

Társadalomtudományi Kutatóközpont
Jogtudományi Intézet
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.
Tel.: +36 1 2246700
E-mail: lamm [dot] vanda [at] tk [dot] mta [dot] hu

Természettudományi alelnök

Hudecz Ferenc

(Budapest, 1952. 09. 12.)
akadémikus, egyetemi tanár

VII. Kémiai Tudományok Osztálya
rendes tag: 2016, levelező tag: 2010

Hudecz FerencForrás: mta.hu

Kutatási terület: peptid- és fehérjekémia, biomolekuláris kémia, immunkémia

Jelentősebb díjak: Pro European Peptide Society Award (2016), Akadémiai Díj (1996)

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Kémiai Intézet
Szerves Kémia Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Tel.: +36 1 3722828
E-mail: fhudecz [at] elte [dot] hu
Honlap: peptid.chem.elte.hu/hudecz.html

Két közgyűlés között az Elnökség az Akadémia döntéshozó testülete.
Az Akadémia Elnökségét az elnök, az alelnökök, a tudományos osztályok elnökei, a hazai területi bizottságok elnökeinek egy – önmaguk közül választott – képviselője, a főtitkár, a főtitkárhelyettes, a Közgyűlés által választott három akadémikus és a Közgyűlés által választott három nem akadémikus közgyűlési képviselő alkotja. Elnöke az Akadémia elnöke. A három alelnök, a három választott akadémikus, a három választott nem akadémikus közgyűlési képviselő közül egy-egy képviseli a matematikai és természettudományokat, az élettudományokat, valamint a társadalomtudományokat.

A Vezetői Kollégium az Akadémia operatív működését irányító választott testület. Tíz tagból áll; elnöke az Akadémia elnöke, tagjai az Akadémia alelnökei, főtitkára, főtitkárhelyettese és az Elnökség Közgyűlés által választott három akadémikus és egy nem akadémikus tagja.

Az MTA új összetételű Elnöksége és Vezetői Kollégiuma.

Freund Tamás elnöki köszöntőbeszéde az MTA 193. közgyűlésének záróeseményén (a videóra kattintva Freund Tamás beszéde kezdődik)