Európai Nyílt Tudományos Felhő a kutatók segítésére

Bejelentették az Európai Nyílt Tudományos Felhő (European Open Science Cloud, EOSC) elindítását, amely az Európai Bizottság kezdeményezése a nyílt hozzáférésű tudomány támogatására. Az új eszköz a kutatási adatok hozzáférhetőségének megteremtését, a kutatási adatkezelés folyamatának fejlesztését szolgálja.

2020. március 31. Holl András

A 2015-ben született ötlet nyomán 2018 novemberében, Bécsben jelentették be az EOSC indulását, és 2020-ra várható, hogy a leglényegesebb komponensei használatba vehetőek lesznek.

Az EOSC vízióját a következőképpen foglalhatjuk össze: „Európa globális vezető szerepének biztosítása a tudományos adatinfrastruktúrák terén, garantálva az adatvezérelt tudomány minden előnyét az európai kutatók számára.”

Ez EU tagállamai között Magyarország is részt vesz az EOSC létrehozásában. Tavaly novemberben Budapest adott helyet az EOSC Symposiumnak.
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség munkatársa képviseli Magyarországot az EOSC Kormányzótanácsában (Governance Board),
az EOSC hat munkacsoportja közül négyben van hazai munkahelyű képviselő. Az európai kutatási adatokkal foglalkozó projekteknek – amelyek várhatóan kapcsolódnak majd az EOSC-hoz – vannak hazai résztvevői is. Az NKFIH Open Science szakértői bizottságot állított fel 2017-ben. A bizottság munkája 2018-ban ajánlások elfogadásával zárult. Jelenleg két szoros kapcsolatban álló szervezet foglalkozik a nyílt tudomány, azon belül a kutatási adatok kérdéskörének támogatásával: a Hungarian Open Access Repositories (HUNOR) és a Hungarian National Node of RDA (HRDA).

A HRDA által szervezett, folyamatban lévő, a kutatási adatokról szóló rendezvénysorozat a járványügyi helyzet miatt az internetre vonult át.
A kutatási adatok kezelésének, a nyílt hozzáférésű tudománynak mindazonáltal nincsenek még meg a szilárd hazai bástyái – hiányoznak szabályozások, nincs elég célzott forrás, a hazai kutatói közösség pedig alulinformált.

Az All European Academies (ALLEA) Állandó Szellemi Tulajdon Munkacsoportja nyilatkozatot fogalmazott meg az Európai Nyílt Tudományos Felhő megvalósításának aktuális állásáról. A nyilatkozat felhívja a figyelmet arra, hogy az EOSC-dokumentumok szűken értelmezik a szellemi tulajdon fogalomkörét: csak a szerzői jogokat említik, a szabadalmi jogokat nem. Javasolják, hogy az EOSC Kormányzótanácsba vonjanak be a szellemi tulajdon kérdésében járatos tagot is. A munkacsoport véleménye szerint az adatok nyilvánossága (a személyes és kényes adatoktól eltekintve) csak kölcsönösségi alapon képzelhető el. A dokumentum ezenfelül – más ajánlások mellett – javasolja az adatkezelés területén a nyílt forráskódú szoftverek előnyben részesítését, a felhasználási licencek egységesítését, továbbá azt, hogy amennyire csak lehet, az Európában keletkező kutatási adatokat az EU szabályozása alá eső, helyi infrastruktúrákban tárolják.