Eötvös 175 - Videón az Akadémia Székházában tartott tudományos emlékülés

A természettudomány világszerte elismert, tudományos alkotásaival máig ható kutatója, a magyar oktatásügy és tudományszervezés államférfiúi teljesítményű személyisége, Eötvös Loránd születésének 175. alkalmából rendezett tudományos ülést a Magyar Tudományos Akadémia X. Földtudományi-, és XI Fizikai Tudományos Osztálya. A rendezvényről készült felvétel cikkünkben megnézhető.

2023. szeptember 25.

A tudományos konferencia első része az alábbi videóra kattintva nézhető meg

0:00 | Levezető elnöki köszöntés
1:28 | MTA-elnöki megnyitó
11:22 | Ekvivalenciaelvek és gravitációelmé­letek
36:36 | Eötvös-ingák felújítása és továbbfej­lesztése, jel/zaj elemzése
1:01:13 | A kolloidkémia Eötvös-egyenletéről

A tudományos konferencia második része az alábbi videóra kattintva nézhető meg

0:00 | Bevezető
0:47 | Eötvös-inga az űrben
14:24 | Gravitációs és mágneses mérések, adatok, feldolgozások Eötvös után, napjainkig
29:26 | Földfizikai kutatások Eötvös és Köves­ligethy nyomdokain
44:33 | Felületek térképezése: Eötvös fizikai munkái a felületi feszültségtől a tor­ziós mérlegig
59:44 | Filmbejátszás az aradi Csiky Gergely Főgimnáziumban tartott ko­szorúzásról


Báró Eötvös Loránd (1848. július 27. - 1919. április 8.) születésének175. évfordulója alkalmából 2023-ban az eötvösi örökséget gondozó szervezetek és intézmények megemlékező események sorát szervezik.

Mivel Eötvös születésnapja nyárra esik, az MTA két tudományos osztálya szeptember 20-át fogadták el az akadémiai Eötvös 175 rendezvény napjaként, mert 1906. szeptember 20-án kezdődött az az Eötvösék által szervezett nemzetközi tudományos konferencia az MTA Székházában, amely elindította a magyar kutatók a világhír felé.

Mint azt köszöntőjében Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke felidézte, 118 évvel ezelőtt, 1906 szeptemberének végén Arad-hegyalján, a város melletti Ménes falu környéként egy tíztagú, külföldi tudósokból álló delegációnak mutatta be Eötvös Loránd az akkor már másfél évtezede folyó méréseit az általa tervezett, azóta az ő nevét viselő torziós ingával.

A bemutatóval a magyar geofizikus lenyűgözte a külföldi vendégeket, akik a torziósinga-kísérletek nagy tudományos jelentőségére való tekintettel azzal a kéréssel fordultak a magyar kormányhoz, hogy anyagilag támogassa Eötvös gravitációs kísérleteit.

Freund Tamás szerint a tudós és egyúttal tudománypolitikus Eötvös tankönyvbe illő módon mutatta be a 21. század kutatói számára is érvényesen, hogy miként érdemes a tudományt művelni. "Hiszen a kutatók még ma sem mindig képesek szembenézni azzal a ténnyel, hogy a mégoly jelentősnek tűnő eredményeket is tudni kell jól tálalni. Pedig beszélnünk kell erről is. Képesnek kell lennünk arra, hogy ne csak tudományterületünk elkötelezett és felkészült művelői legyünk, hanem arra is, hogy megtaláljuk a leghatékonyabb eszközöket és módszereket a szűkebb szakmai közösség és a szélesebb közvélemény, valamint nem utolsósorban a tudománypolitikai döntéshozók tájékoztatására és meggyőzésére" - fogalmazott az Akadémia elnöke.

Freund Tamás köszöntője ide kattintva olvasható.