Elhunyt Varga Attila közgazdász, az MTA levelező tagja

Életének 66. évében, 2023. október 23-án elhunyt Varga Attila közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az innovációs folyamatok területi dimenzióinak és a tudásalapú gazdaságfejlesztés lehetőségeinek kutatója.

2023. október 24.
Varga Attila (1958–2023) Fotó: pte.hu

Varga Attila 1958. június 18-án született Tatabányán, ahol alap- és középfokú tanulmányait végezte. 1979-ben kezdte meg egyetemi tanulmányait a JPTE Közgazdaságtudományi Karán, ahol 1983-ban diplomázott, majd 1989-ben egyetemi doktori címhez jutott. PhD-fokozatot a Nyugat Virginiai Egyetem (USA) Közgazdaságtan Tanszékén szerzett 1997-ben. 1998-tól 2001-ig az Osztrák Tudományos Akadémia, illetve a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetem tudományos főmunkatársa volt. Magyarországra történő visszatérése után, 2006-ban habilitált, és MTA doktori címet, továbbá egyetemi tanári kinevezést is kapott. 2019-ben az MTA levelező tagjává választották.

Varga Attila tudományos munkássága igazán az Egyesült Államokban indult az 1990-es években, ahol fő kutatási területe a tudásáramlás, az innovációk egyetemekről, kutatóintézetektől történő térbeli terjedése volt. Sokat idézett cikkei vezető folyóiratokban jelentek meg, és nagy siker lett doktori értekezésének könyvvé fejlesztett változata Egyetemi kutatás és regionális innováció: a tudományos technológia-transzferek térbeli ökonometriai elemzése címmel. A 2000-es évektől kutatta a gazdasági növekedés térbeli tényezőit Magyarországon, az Európai Unióban és Törökországban egy a vezetése alatt kifejlesztett GMR-modell segítségével. Gazdaságpolitikai javaslatai a K+F és humán tőke fejlesztése, a vállalkozási és innovációs hálózati politikák, az intelligens szakosodás beruházás-támogatása és az infrastruktúra-fejlesztés köré fókuszálódtak. Kivételes publikációs teljesítményével máig az egyik legtöbbet hivatkozott magyar közgazdász. Munkásságát 2018-ban Akadémiai Díjjal és a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetéssel, 2023-ban pedig a nagy presztízsű Európai Regionális Tudományi Társaság (ERSA) díjával ismerték el.

Egyetemi oktatóként mikroökonómiát, térgazdaságtant és a regionális kutatások módszertani kérdéseit oktatta a PTE KTK különböző programjaiban. 2006 és 2012 között a PTE KTK Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézetének igazgatója, a Regionális Innováció- és Vállalkozáskutató Központ alapítója. A 2010-es években vette át a Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola vezetését, amelyet egy rangos, számos nemzetközi kapcsolattal rendelkező programmá alakított. A Kutatóközpont és a Doktori Iskola bázisán kialakított tudományos műhely meghatározó elemét képezi a PTE KTK tudományos aktivitásának, valamint a hazai regionális és közgazdaságtudományi szakmának is. A műhely számos hazai kutató karrierjét indította el és támogatta.