Elhunyt Várdy Béla, az MTA külső tagja

Az amerikai-magyar történészprofesszorra Frank Tibor emlékezik. Várdy Béla 83 éves volt.

2018. augusztus 21.

Gyásza van a Magyar Tudományos Akadémiának: 83 éves korában elhunyt Várdy Béla (Steven Béla Várdy) magyar-amerikai történészprofesszor, az MTA külső tagja (2010). A II. világháború végén, gyermekként hagyta el Magyarországot, az 1950-es évek elején került az Egyesült Államokba. Egyetemi tanulmányait a Western Reserve University és a John Carroll University hallgatójaként, illetve a bloomingtoni Indiana Universityn, valamint a Bécsi Egyetemen végezte. 1964-től a pittsburghi katolikus Duquesne Universityn és a University of Pittsburgh oktatójaként is működött, Kelet-Közép-Európa történetével foglalkozott. Két évet töltött Magyarországon is az MTA Történettudományi Intézete és az Eötvös Loránd Tudományegyetem vendégeként.

Tudományos munkássága elsősorban a magyar történelemre terjedt ki. Mintegy másfél tucat kötetet és majd hatszáz cikket, tanulmányt és egyéb írást tett közzé, igen sok nagy, nemzetközi enciklopédiának is munkatársa volt. Jelentős mértékben járult hozzá, hogy az amerikai és nemzetközi nagyközönség is megismerje a magyar történelmet. Sokat írt a magyar középkorról, a magyar historiográfiáról és művelődéstörténetről, az amerikai magyarság történetéről, elsősorban angol nyelven ismertetve a magyarságtudománnyal kapcsolatos kutatásait. De egy fontos, 840 oldalas tanulmánykötete magyarul is megjelent: a Magyarok az Újvilágban (Az észak-amerikai magyarság rendhagyó története) 2000-ben látott napvilágot a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága kiadványaként. A szerző szavaival ez „lényegében a nagyközönségnek szánt eklektikus szintézis, amely […] részletesen dokumentálja állításait, s azokat alátámasztja egy nagyméretű bibliográfiával”. Még egy lényeges munkája jelent meg magyarul is: feleségével és hűséges munkatársával, Várdy Huszár Ágnessel együtt könyvet írt a „Gulag rabszolgatáboraiban” szenvedett magyarokról (Magyarok a Gulag rabszolgatáboraiban. Budapest: Kairosz, 20071, 20102), amely kétszer is megjelent magyarul.

Erős, egyenes, tisztességes, őszinte ember volt, mindig készen a segítségadásra. Sok hazai kollégáját támogatta az 1970-es évektől kezdve, meghívással egyetemére, konferenciáira, köteteibe, tanáccsal, forrásokkal, könyvekkel. Amerikában élt, de a magyar történészek közé tartozott. Gyászolja őt a hazai tudományosság is.

Frank Tibor
az MTA levelező tagja