Elhunyt Németh Tamás agrokémikus, az MTA rendes tagja

Életének 72. évében, 2023. május 9-én elhunyt Németh Tamás agrokémikus, az MTA rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia volt főtitkára. A pályatársak nevében Rajkai Kálmán akadémikus búcsúzik tőle.

2023. május 9.
Németh Tamás (1952–2023) Fotó: mta.hu

Németh Tamás akadémikus, egyetemi tanár életútja, tevékenysége évtizedek óta meghatározó a magyar tudományosság, azon belül az agrárium működésére. Szombathelyen született 1952-ben. A Keszthelyi Agrártudományi Egyetem agrárkémiai szakán szerzett kitüntetéses agrármérnöki, valamint növényvédelmi szakképesítésű diplomát.

A NEVIKI Mezőgazdaság Kemizálása Szolgálatnál, a MÉM NAK Tápanyag-gazdálkodási Osztályán, majd a Zala Megyei Növényvédelmi és Agrokémiai Állomáson dolgozott tudományos segédmunkatársként, majd főmunkatársként és mezőgazdasági kemizálási munkakörben csoportvezetői beosztásban. Indulása a kötelező talajvizsgálati rendszer kiépítésének, az üzemi szakemberek felkészítésének és az egységes szaktanácsadói rendszer kidolgozásának az időszakára esett. 1981 februárjától egy évet töltött farmgyakorlaton az Egyesült Államok Oregon államában.

Az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetében (MTA TAKI) 1983 januárjától dolgozott. Ott készítette el „A nitrogénellátottság szerepe az őszi káposztarepce termesztésében” című kandidátusi értekezését 1989-ben. „Talajaink szervesanyag-tartalma és nitrogénforgalma” című értekezésével az MTA doktora tudományos címet 1997-ben szerezte meg. Az MTA TAKI tudományos igazgatóhelyettese és az Agrokémiai és Növénytáplálási Osztály vezetője volt 1991 májusától, majd 1997. január 1-től igazgatója. Haláláig kutatóprofesszorként dolgozott.

Az MTA levelező tagjává 2001-ben, rendes tagjává 2007-ben választották.

Tudományszervezési tevékenysége hazai és nemzetközi testületekben: közgyűlési doktor képviselő volt 1995–2001 között; 2001-től az MTA Élettudományi Kuratórium elnökhelyettese egy ciklusban; az MTA Agrártudományok Osztálya elnökhelyettese 2002-től, majd elnöke 2014-től két cikluson át. 1990-től tagja az MTA Talajtani és Agrokémiai, majd a jogutód Talajtani, Vízgazdálkodási és Növénytermesztési Tudományos Bizottságnak. Elnöke volt az MTA Környezettudományi Elnöki Bizottságának 2008-tól. Tagja volt az MTA Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottságának, és alapító tagja az MTA Nemzeti Víztudományi Bizottságának is.

2008-ban az MTA főtitkárává választották, tisztségében 2011-ben megerősítették, amit 2014-ig töltött be.

A nemzetközi tudományos szervezeti tevékenységei közül kiemelendő az 1992–1997 közötti CIEC ügyvezető főtitkári, majd 1997-től megválasztott főtitkári megbízatása. Az Agricultural Water Management Board tagja, az OECD nemzeti képviselője, a Nemzetközi Talajtani Társaság (ISSS, majd 1998-tól IUSS) tagja, valamint a társaság Magyar Nemzeti Bizottságának tagja. Alapító tagja az Alpok–Adria tudományos együttműködésnek. Aktív résztvevője volt a hazai agrár-felsőoktatásnak, a szaktanácsadásnak, a tudományos és doktori képzésnek. Címzetes egyetemi tanár 1992-től, habilitált doktor a keszthelyi Pannon Agrártudományi Egyetemen 1998-tól. A hazai agráregyetemeken, így Gödöllőn, Gyöngyösön, Debrecenben és Kaposváron, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kutatóprofesszorként, elsősorban a környezettudományi képzéseken oktatott. Számos külföldi egyetem (Riverside, USA; Gent, Belgium; Pretoria, Dél-afrikai Köztársaság; Palermo, Olaszország) nappali és doktori képzéseiben is oktatott, illetve vállalt témavezetést.

Jelentős hazai (OTKA, OMFB, FVM, KTM, NKFP, JEDLIK) és nemzetközi (USDA-PSTC, INCO-COPERNICUS, EU FP6, FP7) kutatási témák vezetője és közreműködője, illetve irányítója. Aktív szerepet vállalt hazai és nemzetközi tudományos folyóiratok szerkesztésében. Szerkesztőbizottsági tagja volt az Agrokémia és Talajtan folyóiratnak, a European Journal of Soil Science-nek és az Agricultural Water Managementnek. Főszerkesztője a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Országos Környezetvédelmi Program Kiadványoknak és a Scientia et Securitas tudományos folyóiratnak.

Tudományos elismerései: Westsik Vilmos-díj (1998); a Svéd Királyi Mezőgazdasági és Erdészeti Akadémia külső tagja (1998); a Debreceni Egyetem (2002), a Veszprémi Egyetem (2003) és a Corvinus Egyetem (2009). díszdoktora; FAO-emlékérem (2010); Széchenyi-díj (2010); Magyar Érdemrend középkeresztje (polgári tagozat) (2022).

Pintér Sándor belügyminiszter 2022-ben elismerésben részesítette a Belügyi Tudományos Tanács munkáját segítő kiemelkedő szakmai tevékenységéért.

Publikációs teljesítménye is kiemelkedő szakterületén: az MTMT 738 közleményét tartja nyilván, melyek közül 43 könyv és könyvrészlet. Közleményeinek 2738 hivatkozása dokumentált.

A tudományos közösség nagyrabecsüléssel búcsúzik Németh Tamástól, és tisztelettel adózik emlékének. Nyugodjék békében!

Rajkai Kálmán, az MTA rendes tagja