Elhunyt Hollósi Miklós kémikus, az MTA rendes tagja

Életének 75. évében, 2016. szeptember 22-én elhunyt Hollósi Miklós akadémikus, a peptidkémia és a kiroptikai spektroszkópia nemzetközileg is elismert kutatója, iskolateremtő professzor.

2016. szeptember 23.

Hollósi Miklós 1941-ben született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem vegyész szakán végzett 1965-ben, egyetemi doktori disszertációját is itt védte meg 1967-ben. Egész életében egyetlen munkahelyen, az ELTE Szerves Kémiai Tanszékén dolgozott, 1982-től egyetemi docensként, 1991-től egyetemi tanárként. 1993–2006 között a Szerves Kémiai Tanszék vezetője volt. Az MTA 1998-ban levelező, 2004-ben rendes tagjává választotta.

Hollósi Miklós fő kutatási területe a peptidkémia és a kiroptikai spektroszkópia volt. Kajtár Márton tanítványaként dolgozott DAAD-ösztöndíjasként a heidelbergi Max Planck Intézetben (1971–1972), itt ciklopeptidek szintézisével és vizsgálatával foglalkozott Theodor Wieland csoportjában. Több évig dolgozott a Brandeis Egyetemen és a Wistar Intézetben is vendégkutatóként, illetve vendégprofesszorként. Saját intézetében a Kiroptikai Szerkezetvizsgáló Laboratórium vezetője volt.

A peptidszintézisek területén elsősorban ciklopeptidek, glikopeptidek és foszfopeptidek előállításával foglalkozott. Nemzetközileg elismert kutatásokat folytatott a kiroptikai és a vibrációs spektroszkópia területén. Vizsgálta az Alzheimer-kór szerkezeti biokémiai vonatkozásait.

Tehetsége nagyfokú szerénységgel párosult, munkatársai és hallgatói szeretettel vették körül.

Személyében egy nagy műveltségű, széles látókörű, kiemelkedő iskolateremtő tudóst és barátot veszítettünk el.

Penke Botond