Bódis József írásával folytatódik a vita az egyetemi modellváltásról

2021. március 10-én elindult a Magyar Tudományos Akadémia által kezdeményezett nyilvános párbeszéd az egyetemi modellváltásról „Az egyetem feladatáról” címmel. Ennek keretében az egyetemek küldetését, társadalomban betöltött szerepét, az egyetemek működésének jelenlegi hiányosságait és korlátait, az előttük álló kihívásokat és lehetőségeket, a kiváló egyetemek működtetésének szempontjait tekinti át az MTA.

2021. április 1.

Az első témát Kollár László Péter, az MTA főtitkára indította az MTA közgyűlési tagjai és további meghívott szakértők számára megnyitott fórumban, „Néhány gondolat az egyetem feladatáról” című írásával. Ebben többek között leszögezi: „Az egyetem helyes működtetéséhez szakmai ismeretek, pedagógiai tudás, kutatási gyakorlat, innovációs tapasztalat, szervezési, gazdasági, menedzseri ismeretek egyaránt szükségesek. A felsoroltakat együttesen kell figyelembe venni, bármelyik szempont túlhangsúlyozása torzuláshoz vezet. Az egyetem nem egyszerűen oktatási intézmény, nem profitorientált iparvállalat, de nem is elefántcsonttoronyba zárkózó kutatók klubja.”

Az írást a vitát koordináló szerkesztőbizottság többi tagja – Borhy László, Erdei Anna, Hudecz Ferenc, Kosztolányi György, Pléh Csaba, Török Péter és Vékás Lajos – megvitatta, és egyetértett a tartalmával. Kollár László Péter írása itt olvasható.

Március 23-án elindult a fórum második témája is, Halász Gábor „A tanulás és tanítás minősége és eredményessége az egyetemeken” című írásával. Az írás utal azokra a nemzetközi folyamatokra, amelyek a téma iránti szakpolitikai és kutatói érdeklődés erősödését mutatják, és több lehetséges konkrét gyakorlati megoldás bemutatásával segíti az erről való gondolkodást.

A fórum harmadik témáját Bódis József, az ITM felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára indította. Írásának bevezetőjében a következők olvashatók: „Ez az írás arra vállalkozik, hogy egyfajta vitaindító és egyben összegző célzattal rávilágítson azokra a változásokra és elkerülhetetlen változtatásokra, amelyek nyomán a magyar felsőoktatás rendszere valódi versenyképességre tesz szert. E nemzetstratégiai szempontból kiemelt terület, a felsőoktatás XXI. századi kitörési pontjainak rendszerét veszem röviden górcső alá, egyben számot adok a már megvalósult intézkedésekről, melyek ezt célozzák.”

A szerkesztőbizottság mindkét témához (és a folyamatosan megjelenő továbbiakhoz is) várja az észrevételeket, hozzászólásokat. Az aktivitás azért is fontos, mert a vita összegzése, illetve a megfogalmazható javaslatok az mta.hu oldalon a teljes nyilvánosság számára elérhetőek lesznek.

A Magyar Tudományos Akadémia vezetőinek célja a párbeszéd kezdeményezésével az, hogy a tudományos közösség kiérlelt javaslatokkal segítse az egyetemi oktatás és kutatás színvonalának és feltételeinek javítását célzó erőfeszítéseket.

A fórumba a közgyűlési képviselők és meghívott szakértők AAT-s vagy intézeti Eduid-es azonosítóval tudnak belépni az alábbi webcímen:
https://doktar.titkarsag.mta.hu/kozgyules_forum/