Az MTA átadta a törvénytervezettel kapcsolatos jegyzékét az ITM-nek

A Magyar Tudományos Akadémia képviselői május 30-án átadták az MTA jegyzékét „a kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról” szóló törvénytervezethez az ITM képviselőinek.

2019. május 30.

Az MTA változatlanul fenntartja azt az álláspontját, amelyet a 191. közgyűlésén hozott határozataival megfogalmazott: a kutatóhálózat maradjon az Akadémiánál, a Kormány céljait jobban támogató új irányítási struktúrával. Az MTA erre tekintettel tette meg észrevételeit az Innovációs és Technológiai Minisztérium számára 2019. május 30-án átadott jegyzékében.

Az MTA a jegyzékben tételesen felsorolta azokat a rendelkezéseket, amelyek az MTA és az ITM stratégiai és szakmai munkacsoportjának konszenzussal elfogadott határozataiból nem teljesülnek a törvénytervezetben. Az MTA kéri e határozatok érvényre juttatását.

Az MTA a kutatóhálózatát érintő szabályozásról szólva – többek között – a főhivatású kutatói foglalkoztatási formának és az alapellátási támogatás elemeinek visszaemelésére kéri a jogalkotót. Állást foglal amellett, hogy az átalakítás 2020. január 1-től lépjen hatályba.

A jegyzékben az MTA leszögezte, hogy elfogadhatatlannak tartja a törvénytervezetben szereplő, az Akadémia tulajdonát érintő rendelkezéseket, amelyek az Alaptörvénybe ütköznek. Az MTA egyedi magánjogi szerződések keretében kívánja és fogja – a szükséges mértékben – biztosítani jelenlegi intézményei számára a tulajdonában lévő vagyontárgyak használati jogát.

A jegyzék külön foglalkozik a törvénytervezet azon pontjaival, amelyek az MTA köztestületét érintik a kutatóhálózati átalakítással összefüggésben, valamint azokkal a tervezett változásokkal is, amelyek nem indokolhatók a törvényjavaslat deklarált céljaival. Ezek között az MTA kéri változatlanul hagyni az MTA törvény azon rendelkezését, amely az akadémiai költségvetési szervek felsorolását tartalmazza.

A jegyzék összhangban van a kutatóhálózat vezetőinek május 29-én kiadott állásfoglalásával, továbbá az MTA Elnöki Titkárságára az Akadémia tudományos osztályaitól, akadémikusaitól és kutatóitól folyamatosan érkező észrevételekkel.

Ugyanezeket a fő pontokat fogalmazza meg az MTA kiváló fiatal kutatói, a Lendület kutatócsoport-vezetők május 30-án megjelent nyílt levele, amelyben arra kérik Orbán Viktor miniszterelnököt és Magyarország Kormányát, hogy „ezt az átgondolatlan, szakmai indokokkal nem alátámasztható és ezért jelen formájában rendkívül káros törvénytervezetet” ne támogassák – olvasható a már több mint 100 kutatócsoport-vezető által aláírt levélben.