Az I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának állásfoglalása az anyanyelvi nevelés jelentőségéről

Az MTA Magyar Nyelvészeti Munkabizottsága a Nyelvtudományi Bizottság és az I. Osztály által megerősített állásfoglalást fogalmazott meg a magyar nyelvészeti képzés felsőoktatásbeli helyzetét illetően, amelyet az e téren zajló átalakítási folyamatok tesznek aktuálissá.

2024. június 21.

Az állásfoglalás leszögezi, hogy az anyanyelv kérdését a közoktatásban nem pusztán tantárgyi szinten, a nyelvi és irodalmi műveltségterület részeként, hanem a teljes tanulási folyamatot megalapozó jelenségként szükséges értelmezni, mivel az anyanyelvi kompetencia olyan tényező, amely bármilyen jellegű tudás megszerzésének elengedhetetlen feltétele. Ezért az állásfoglalás felhívja a figyelmet arra, hogy a magyartanárképzésben feltétlenül szükséges a nyelvészeti ismeretek arányának megőrzése, sőt az erre az összetett pedagógiai szerepkörre való alkalmasság elérése érdekében a növelése is. Az állásfoglalás szövege itt olvasható.