„Az egyetem feladatáról” – Nyilvános párbeszédet indít az Akadémia

A Magyar Tudományos Akadémia vezetőinek célja a párbeszéd kezdeményezésével az, hogy a tudományos közösség kiérlelt javaslatokkal segítse az egyetemi oktatás és kutatás színvonalának és feltételeinek javítását célzó erőfeszítéseket.

2021. március 11.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége teljes részvétel mellett, egyhangúlag fogadott el állásfoglalást az egyetemi modellváltással kapcsolatban 2021. február 23-ai ülésén. Az állásfoglalás teljes szövege itt olvasható.

Az állásfoglalásban az MTA többek között leszögezi, hogy az egyetemek működési formájának megváltoztatása nagy horderejű döntés, ami évtizedekre meghatározza Magyarország jövőjét, ezért kellő időt kell szánni a kidolgozására. A döntéseket előkészítő vitákba be kell vonni az érintetteket, a döntések során és azokat követően is tiszteletben kell tartani az egyetemi autonómiát. Tájékoztatni kell a nyilvánosságot és biztosítani a társadalmi kontrollt.

A Magyar Tudományos Akadémia nyilvános párbeszédet kezdeményez, „Az egyetem feladatáról” címmel. Ennek keretében az egyetemek küldetését, társadalomban betöltött szerepét, az egyetemek működésének jelenlegi hiányosságait és korlátait, az előttük álló kihívásokat és lehetőségeket, a kiváló egyetemek működtetésének szempontjait szeretnénk áttekinteni.

Az MTA Közgyűlésének tagjai (és a hozzáférést kapott személyek) az MTA Titkársága által üzemeltetett online felületen, a közgyűlési fórumon fejthetik ki véleményüket és tehetik meg javaslataikat. A fórumba AAT-s vagy intézeti Eduid-s azonosítóval lehet belépni az alábbi webcímen:

https://doktar.titkarsag.mta.hu/kozgyules_forum/

Az egyes témák mindig egy vitaindító írással kezdődnek, amelyek megírására az egyetemi oktatás aktív résztvevőit, oktatási szakértőket és szakpolitikával foglalkozókat kérnek fel az MTA vezetői.

A közgyűlési tagok felvetéseire, kérdéseire az adott cikk szerzője válaszol a fórumban. A vita összegzése, illetve a megfogalmazható javaslatok az mta.hu oldalon lesznek elérhetőek a teljes nyilvánosság számára.

A Magyar Tudományos Akadémia vezetőinek célja a párbeszéd kezdeményezésével az, hogy a tudományos közösség kiérlelt javaslatokkal segítse az egyetemi oktatás és kutatás színvonalának és feltételeinek javítását célzó erőfeszítéseket.

„Az egyetem feladatáról” – ez volt a címe Eötvös Loránd, az MTA egykor elnöke rektori székfoglaló beszédének, amely 1891. szeptember 15-én hangzott el a Budapesti Tudományegyetemen. Nyomtatásban első ízben a Természettudományi Közlönyben volt olvasható (1891. október, XXIII. kötet, 266. füzet, 505–514).