Az egyetem feladatáról – A köztestületi tagok számára is nyilvános a fórum

Az MTA teljes köztestülete, így a határon túli tagok számára is elérhetővé vált az egyetemek feladatával és helyes működtetésével kapcsolatos fórum, amelyet ez év márciusában hirdetett meg az Akadémia.

2021. május 17.

Mint arra a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagjainak írt, 2021. május 12-én kelt levelükben a fórum gondozását elnöki felkérés alapján végző szerkesztőbizottság tagjai – Kollár László, Borhy László, Erdei Anna, Hudecz Ferenc, Kosztolányi György, Pléh Csaba, Török Péter, Vékás Lajos – emlékeztetnek, a fórum apropóját az egyetemek működési modellváltása és az ahhoz kapcsolódó elnökségi állásfoglalás adta, de céljuk ennél sokkal átfogóbb: az egyetemi oktatás és kutatás helyzetének, az egyetemek társadalmi küldetésének általános megvitatása.

A szerkesztőbizottság szerint „...mindannyian tudjuk, hogy az egyetemek működtetése (szervezet, irányítás) összetett feladat, egyszerre kell figyelembe venni oktatási, kutatási és gazdasági kérdéseket, a múlt tanulságait és a jelen kihívásait – a jövőre tekintettel. Ebből az is következik, hogy a magas színvonalú oktatás és kutatás feltételeinek megteremtésére, az intézmények működtetésére többféle lehetőség is létezik. Ugyanakkor

le lehet fektetni olyan általános elveket,

amelyek követése mindenképpen szükséges ahhoz, hogy magas szintű felsőoktatást hozzunk létre. Ezek egyikét Eötvös Loránd több mint egy évszázada így fogalmazta meg: »Az egyetem tudományos tanításának színvonalát egyedül tanárainak egyénisége állapítja meg. Az egyetemi kérdés ezért mindenekelőtt személyi kérdés.«”

A fórum eddigi szerzői egy-egy terület kiváló szakértői, a felsőoktatás aktív résztvevői, illetve a felsőoktatásért felelős politikusok voltak.

A szerkesztőbizottság az MTA vezetésével egyetértésben úgy döntött, hogy a fórumot annak teljes tartalmával az akadémiai köztestület egésze számára elérhetővé teszi.

Arra kérik a köztestület tagjait, hogy

névvel vállalt véleményükkel, elemzéseikkel vagy éppen kritikai észrevételeikkel segítsék őket e közös gondolkodásban, szóljanak hozzá

a fórum témáihoz.

A fórumba a köztestület tagjai és a meghívott szakértők AAT- vagy intézeti eduID-azonosítóval tudnak belépni az alábbi webcímen:

https://doktar.titkarsag.mta.hu/mta_egyetemi_modellvaltas/

A belépés után minden eddigi vitaindító cikket elérhetnek a köztestületi tagok, és mindegyikhez hozzászólhatnak (egyik korábbi témát sem zárták le a szerkesztők). További, a vitához kapcsolódó írások itt érhetők el.

„Meggyőződésünk, hogy az MTA egyik feladata, hogy a nemzet tanácsadójaként segítse a korszerű, magas színvonalú felsőoktatás működését hazánkban. Az MTA független intézmény, amely a társadalom széles rétegeinek bizalmát élvezi – talán azért is, mert véleményének kialakításában
a szakmaiság vezeti. Tisztában vagyunk ugyanakkor azzal, hogy a szakmai véleményeknek is lehetnek különféle politikai olvasataik, következményeik. Hiszünk abban, hogy az egymás véleményét tiszteletben tartó viták – még egyet nem értés esetében is – előbbre viszik a gondolkodásunkat” – fogalmaznak levelükben a szerkesztőbizottság tagjai.