Akadémiai kutatóhelyek 12 milliárd forintot nyertek kutatás-fejlesztési pályázatokon

Öt akadémiai kutatóhely összesen 11,96 milliárd forint támogatásban részesül különböző kutatás-fejlesztési célok megvalósítására a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP) pályázatai révén. Az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont hat, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont négy, az MTA Atommagkutató Intézet, illetve az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont kettő, valamint az MTA Ökológiai Kutatóközpont egy pályázata volt sikeres az EU Strukturális Alapjaiból támogatott pályázaton. Az Ökológiai Kutatóközpont egyik munkatársa az ERC által támogatott kutatócsoportnál vehet részt tapasztalatcserében az NKFI Hivatal támogatásával.

2016. december 22.

Közzétette a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI) a legfrissebb GINOP-pályázatok eredményeit. Az eredményhirdetés szerint a Magyar Tudományos Akadémia A GINOP-2.3.2-15 pályázat részletes eredményhirdetése itt érhető elöt kutatóközpontjának, illetve -intézetének összesen tizenöt pályázata bizonyult sikeresnek a Stratégiai K+F műhelyek kiválósága (GINOP-2.3.2-15) és a Kutatási infrastruktúra fejlesztése – nemzetköziesedés, hálózatosodás (GINOP 2.3.3.) című pályázati konstrukciókban.

A GINOP 2.3.3. pályázat részletes eredményhirdetése itt érhető elA pályázatok célja a következő volt: a hazai kutatási infrastruktúra nemzetközi versenyképességének erősítése, a nemzetközileg versenyképes tudáscentrumok létrejöttének támogatása, a sikeres nemzetközi kutatási együttműködések kialakítása, elmélyítése; a stratégiai jelentőségű hazai kutatóhelyek kutatás-fejlesztési kapacitásának erősítése. A GINOP-2.3.2-15 pályázaton 2016-ban 66 milliárd forint volt a rendelkezésre álló keretösszeg, míg a GINOP 2.3.3. pályázaton 25 milliárd forint.

Az NKFI Az ERC_16_MOBIL pályázat részletes eredményhirdetése itt érhető elszintén közzétette annak a pályázatnak az eredményét, amelyen tapasztalatszerzésre lehetett pályázni olyan kutatócsoportnál, amelynek munkáját a legjelentősebb uniós kutatásfinanszírozó szervezet, a European Research Council (ERC) támogatja. A pályázat arra hivatott, hogy elősegítse a magyarországi kutatóhellyel jogviszonyban álló kutatók az eddigieknél is sikeresebb pályázását az ERC által meghirdetett támogatási programokban, ezáltal is növelve a Magyarországra kerülő ERC-támogatások számát és a hazai kutatók, kutatási intézmények nemzetközi elismertségét. A pályázaton nyertes projektet Zlinszky András, az MTA Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársa nyújtotta be. Az őt fogadó ERC-projekt az Aarhusi Egyetem Biotechnológiai Tanszékén működik. Zlinszky András kutatási témája: LIDAR-alapú biodiverzitás és ökoszisztéma-szolgáltatás indikátorok fejlesztése országos léptékben.

A támogatást elnyert kutatóhelyek és témák

MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Metabolomikai platform létrehozása a mezőgazdasági kutatások támogatása érdekében

Interdiszciplináris kutatóműhely létrehozása a klímaadaptív és fenntartható mezőgazdaságért

E-orr kutatóműhely – természetes szagmintázatok elemzése és agrártudományi hasznosítása

Multifunkcionálisan hasznosítható növények, mint alternatívák a fenntartható mezőgazdaság szolgálatában


MTA Atommagkutató Intézet

Az MTA Atomki Örökségtudományi Laboratóriumának kiépítése – felkészülés az E-RIHS szerepre

Egzotikus magfolyamatok kutatása itthon és ESFRI roadmap intézetekben


MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

Mágneses nulltér laboratórium létrehozása

Tranziens asztrofizikai objektumok


MTA Ökológiai Kutatóközpont

Az evolúció fényében: elvek és megoldások


MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Makromolekuláris kölcsönhatásokat analizáló műszerrendszer: a sejten belüli interakciótól a kölcsönhatási energiáig

Automata modell növény fenotipizáló rendszer

Az irányított és transzpozon-mediált génbevitel molekuláris kutatása a biztonságosabb génterápia érdekében

Hogyan határozza meg a sejtek genotípusa és környezete megfigyelhető tulajdonságaikat? Rendszerszintű mikrofluidikai analízis az iChamber platformmal

Gyulladásos és autoimmun kórképek fenotípusos és funkcionális multiparaméteres jellemzése

A sejtek fehérjeháztartását szabályozó folyamatok vizsgálata újszerű genetikai és proteomikai módszerekkel