Átadták az Akadémiai Ifjúsági Díjakat

A több mint fél évszázada alapított elismerésre a teljes magyar fiatal kutatói közösség pályázhatott: intézeti, egyetemi és közgyűjteményi kutatók egyaránt. Összesen 25-en, a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint az élettudományok területéről 7-7, a matematikai és természettudományok művelői közül pedig 11 fiatal kutató nyerte el a díjat.

2023. február 24.

„Tégy oly célt fel, amely[et]re soha senki [el] nem ért. Mert szép dolog a középszerű tudós emberekkel elérkezni, de szebb még a legtudósbakkal egyarányú messze hagyíttatni, legszebb penig mindeneket fellyülhaladni, és a nagy hegynek oly részében állani, ahova soha senki maga erejétől nem hághatott, s talám soha nem is hág" idézte az akadémiai ünnepségen Kollár László Péter, az MTA főtitkára az erdélyi pedagógus, tudós és enciklopédista Apáczai Csere Jánost. "Önök a célt már meghatározták. Eddigi eredményeik pedig azt jelzik, hogy neki is rugaszkodtak már ama nagy hegynek. Az Akadémiai Ifjúsági Díj annak elismerése, hogy még ha a csúcsra még nem jutottak is fel, jó úton járnak" mondta az MTA főtitkára.

Kollár László főtitkár köszöntője ide kattintva olvasható

Képgalériánk az Akadémiai Ifjúsági Díjak átadásáról a fotóra kattintva nézhető meg Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, a tudományos élet területén dolgozó fiatal kutatók eredményeinek elismerésére létrehozott Akadémiai Ifjúsági Díjban részesíti

a bölcsészet- és társadalomtudományok területén


Berezvai Zombort, a Budapesti Corvinus Egyetem Marketingmenedzsment Tanszék egyetemi adjunktusát „A közösségi kerékpárrendszerek használati mintázatai” című pályamunkájáért;

Bukáné Kaskötő Mariettát, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet Magyar Zenetörténeti Osztály fiatal kutatóját „Reform magyar módra: pillanatképek a Mátyás-templom zenei életéből Bogisich Mihály működése idején (1882–1898)” című pályamunkájáért;

Fedeles-Czeferner Dórát, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet Horthy-korszak Osztály tudományos segédmunkatársát „Kultúrmisszió vagy propaganda? Feminista lapok és olvasóik Bécsben és Budapesten” című pályamunkájáért;

Hegedűs Rolandot, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyógypedagógiai Intézet egyetemi docensét „Tanulási zavarral küzdő gyermekek Országos kompetenciamérésen elért eredményei és jellemzői” című pályamunkájáért;

Kis Kelemen Bencét, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi- és Európajogi Tanszék egyetemi adjunktusát „Célzott likvidálás a nemzetközi jogban, különös tekintettel a fegyveres, pilóta nélküli repülőgépek alkalmazására” című pályamunkájáért;

Vida Györgyöt, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Szakcsoport egyetemi adjunktusát „A regionális egyenlőtlenségek különböző aspektusai Magyarországon” című pályamunkájáért;

Zsidó András Norbertet, a Pécsi Tudományegyetem Általános és Evolúciós Pszichológia Tanszék tudományos munkatársát „A fenyegető ingerek vizuális keresési teljesítményre gyakorolt hatásának vizsgálata különböző kísérleti dizájnok segítségével” című pályamunkájáért;

az élettudományok területén

Balogh Dóra Biankát, a Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika tudományos munkatársát „A cukorbetegség szövődményeinek patofiziológiai vizsgálata és új terápiás lehetőségei” című pályamunkájáért;

Grolmusz Vince Kornélt, az SE-ELKH Örökletes Daganatok Kutatócsoport tudományos munkatársát, az Országos Onkológiai Intézet alorvosát „Molekuláris mechanizmusok vizsgálata multifaktoriális és monogénes betegségekben” című pályamunkájáért;

Grózner Dénest, az Állatorvostudományi Kutatóintézet Zoonotikus bakteriológia és mycoplasmatológia témacsoport tudományos munkatársát „Vízibaromfit fertőző Mycoplasma-fajok genomikai vizsgálata és diagnosztikai célú molekuláris tesztek fejlesztése (cikksorozat)” című pályamunkájáért;

Petővári Gábort, a Semmelweis Egyetem Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet kutatási munkatársát „Különböző szubtípusú emlődaganat-sejtvonalak és humán biopsziás minták mTOR és metabolikus jellemzése” című pályamunkájáért;

Sonkoly Juditot, a Debreceni Egyetem Ökológiai Tanszék tudományos munkatársát „Inváziós növényfajok terjedésének és szaporodásának komplex vizsgálata” című pályamunkájáért;

Tálas Andrást, a Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézet tudományos munkatársát „Módszerek a génszerkesztés hatékonyságának növelésére” című pályamunkájáért;

Vincze Tímea Orsolyát, az Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézet tudományos munkatársát „Daganatos megbetegedési kockázat emlősök körében” című pályamunkájáért;

a matematikai és természettudományok területén

Ábrányi-Balogh Pétert, a Természettudományi Kutatóközpont Szerves Kémiai Intézet tudományos munkatársát „Új fluorofórok előállítása alkaloidszármazékokból és alkalmazásuk” című pályamunkájáért;

Geier Norbertet, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gyártástudomány és -technológia Tanszék adjunktusát „Forgácsolásindukált sorja prediktálása vágott szénszállal erősített polimer kompozitokban” című pályamunkájáért;

Györgyi Pétert, a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratórium tudományos munkatársát „Erőforrásos gépütemezés” című pályamunkájáért;

Kelemen Zsoltot, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék egyetemi adjunktusát „A szerves és a szervetlen kémia határán – Barangolás a bór és a foszfor kémiájában” című pályamunkájáért;

Kovács Róbert Sándort, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék egyetemi docensét „Heterogén anyagok termikus modellezésének fejlesztése” című pályamunkájáért;

Mayer Martin Jánost, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék egyetemi adjunktusát „Fizikai elvű napelemtermelés-előrejelző módszer fejlesztése” című pályamunkájáért;

Nagy Dánielt, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Extremális Kombinatorika Osztály tudományos munkatársát „Részgráfsűrűségek maximumának meghatározása” című pályamunkájáért;

Nagy Pétert, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék tudományos munkatársát „Összetett molekuláris folyamatok modellezése saját fejlesztésű, kimagasló pontosságú és hatékonyságú elméleti kémiai módszerekkel” című pályamunkájáért;

Szatmári Gábort, az Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet tudományos főmunkatársát „A talajok térbeli változékonyságának geostatisztikai alapú kvantitatív értékelése” című pályamunkájáért;

Tóthmérész Lillát, az ELKH-ELTE Egerváry Jenő Kombinatorikus Optimalizálási Kutatócsoport tudományos munkatársát „A gyökpolitóp geometriája és kapcsolatai a sandpile csoporthoz és greedoidokhoz” című pályamunkájáért;

Ünnep Renátát, az Energiatudományi Kutatóközpont Energia- és Környezetbiztonsági Intézet tudományos munkatársát „Fotoszintetikus membránok in vivo szerkezeti plaszticitásának követése kisszögű neutronszórás segítségével” című pályamunkájáért.