Akadémiai elismerés kutató pedagógusoknak

A Magyar Tudományos Akadémia a pedagógusok kutatómunkájának támogatására minden évben pályázatot hirdet középiskolai és általános iskolai tanárok számára. Idén 13 oktató vehette át a Pedagógus Kutatói Pályadíjat ünnepélyes kereket között Török Ádámtól, az MTA főtitkárától az MTA Székházában.

2019. február 1.

Török Ádám köszöntőjében kiemelte: a kutatás magában hordozza a kérdések megfogalmazásának izgalmát, a valóság minél pontosabb és hitelesebb feltárásának lehetőségét, ezáltal pedig a megismerés és a felfedezés örömét. Egy olyan tanár, akinek mindez az élete része, biztosan képes rá, hogy tanítványaival is megéreztesse a tudományos kutatásban rejlő örömöt.

A beérkezett pályaműveket a tudományterületileg illetékes akadémiai kutatóintézet bírálja el, majd a bírálók és szakbizottságok véleménye alapján az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa rangsorolja őket. Javaslatuk alapján az MTA elnöke dönt a díjazottak személyéről. A 2019-es pályadíjra összesen 45 a feltételeknek megfelelő pályamű érkezett, amelyek közül 13 részesült elismerésben: a bölcsészet- és társadalomtudományok területéről 8, a matematikai és természettudományok területéről 3, az élettudományok területéről pedig 2. A kitüntetett pedagógusok közül hárman budapesti, hatan vidéki és négyen külhoni – kolozsvári, csíkszeredai, zentai és topolyai – iskolában tanítanak.

Török Ádám, az MTA főtitkára és a díjazott pedagógusok
(Az eseményen készült képgaléria a fotóra kattintva nézhető meg.)
Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Török Ádám, az MTA főtitkára akadémiai Pedagógus Pályadíjban részesítette

A bölcsészet- és társadalomtudományok területén

 • Bacsa Évát, a Kiss Bálint Református Általános Iskola igazgatóhelyettesét „Az egyéni különbségek szerepe a hallás utáni szövegértés fejlődésében a korai nyelvtanulás időszakában” című pályamunkájáért;
 • Balogh Ádámot, a Szegedi Deák Ferenc Gimnázium tanárát „Fejezetek Görögország újkori történetéből” című pályamunkájáért;
 • Bechtel Helmut Hermant, a Szekszárdi Garay János Gimnázium tanárát „Egy interkulturális irodalmi táj – Az idegenség reprezentációi a kortárs magyarországi német irodalomban” című pályamunkájáért;
 • Gianone Andrást, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium tanárát „Az országos katolikus nagygyűlések Magyarországon 1933–1947 között” című pályamunkájáért;
 • Gulya Nikoletta Máriát, a Kelenvölgyi Általános Iskola tanárát „Fogyatékosság mint tananyagtartalom a köznevelésben: A Nemzeti alaptanterv, a kerettantervek, illetve az általános iskolai tankönyvek fogyatékosságfelfogásának kritikai vizsgálata” című pályamunkájáért;
 • Orbán Zsoltot, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium tanárát „Csillagösvény és göröngyös út. Mítosz és történelem a székelység tudatában” című pályamunkájáért (társszerző: Hermann Gusztáv Mihály);
 • Palotás Györgyöt, a Makói József Attila Gimnázium tanárát „A testvér és a fiú árnyékában – Verancsics Mihály (1514–1571?) élete és irodalmi tevékenysége” című doktori disszertációjáért és a dolgozat függelékéből tervezett szövegkiadásért, valamint Verancsics Mihály (1514–1571?) latin nyelvű irodalmi alkotásainak az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének BSMRAe-sorozatában kiadott kritikai kiadásáért;
 • Szabó Rolandot, a budapesti Szent István Gimnázium tanárát „»Mult századok ködébe bújva«: Mitizált Én-reprezentációk Ady Endre A halottak élén című kötetének két darabjában” című pályamunkájáért.

A matematikai és természettudományok területén

 • Bordás Árpádot, a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium tanárát „ESA CanSat 2017 – A ZenSat Club felkészítése” című pályamunkájáért;
 • Nagy Örsöt, a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum tanárát „A reprezentációváltás mint heurisztikus problémamegoldási stratégia taníthatóságáról” című pályamunkájáért;
 • Sikó Dezsőt, a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium tanárát „Az alternatív energiaforrások modellezése a környezeti hatások tükrében” című pályamunkájáért.

Az élettudományok területén

 • Endresz Gábort, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanárát „Talajszárazodásra adott növényi válaszok mikorrhiza-kapcsolattal és anélkül inváziós és nem inváziós füveknél” című pályamunkájáért;
 • Horváth Zsoltot, a topolyai Mezőgazdasági Iskola tanárát a „Szerbiában előforduló patkósdenevérek és simaorrú denevérek (Chiroptera: Rhinolophidae és Vespertilionidae) gasztrointesztinális rendszerében élő közvetett fejlődésű mételyek (Platyhelminthes: Trematoda)” című pályamunkájáért.