A poszt-COVID-jelenségek kutatásának támogatására kiírt akadémiai pályázat második körének nyertesei

A kormányfő felkérése nyomán tavaly nyár elején hirdette meg a Magyar Tudományos Akadémia a poszt-COVID-jelenségek kutatására irányuló pályázatát. Ennek célja olyan (alap)kutatások támogatása, amelyek a koronavírus-járvány okozta egészségügyi, társadalmi, kulturális és egyéb problémák feltárására és megoldására keresnek válaszokat.

2022. március 23.

A 2021. június 29-én meghirdetett pályázat első etapjának 10 nyertese között
a céloknak megfelelően orvostudományi és biológiai, állam- és jogtudományi, gazdaságtudományi, politikatudományi, valamint pszichológiai témák kutatói is megtalálhatók. A nyertesek e csoportja 2021. december 1-jével kezdte meg
a munkát.

Az első 10 nyertes mellé most csatlakozik a második kör 20, támogatást elnyert kutatócsoportja, akik 41 érvényes pályázó közül nyerték el az akadémiai támogatást.
A nyertesek második köre 2022. április 1-jével kezdheti meg a kutatómunkát.

A poszt-COVID-jelenségek kutatásának támogatására kiírt pályázat második körének nyertesei

Név

A pályázat címe

Befogadó intézmény

Albert Ildikó Fruzsina

Understanding vaccination intention in various social contexts [A vakcinációs szándék megértése különféle társas közegekben – gépi tanulás alapú megközelítés]

Társadalomtudományi Kutatóközpont

Bay Péter

Auto-immune reactions targeting the heart in post-COVID patients

Debreceni Egyetem

Döme Balázs

Az affektív betegségek, mint
a poszt-COVID-szindróma lehetséges neuropszichiátriai következményei, kialakulásának predikciójára alkalmas fehérjetípusú biomarkerek azonosítása proteomikai módszerekkel

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

Gaál Zsófia Anna

Training-induced compensation of cognitive decline in post-covid patients

Természettudományi Kutatóközpont

Jáki Erika

Impact assessment of the economy recovery and loanprogrammes during the global financial crisis and COVID 19 – lessons learned and recommendations

Budapesti Corvinus Egyetem

Koller Ákos

A poszt-COVID-19 állapot hatása az agyi véráramlás reaktivitására fizikailag aktív és inaktív felnőttek körében.
A sport prevenciós/
rehabilitációs szerepének felismerése

Semmelweis Egyetem

Kovách Imre

COVID-járvány – társadalmi egyenlőtlenségek és integráció

Társadalomtudományi Kutatóközpont

Leleszi-Tróbert Anett Mária

Családi gondozók kiégés-prevenciója, munkaerőpiacon tartása pandémia és poszt-pandémia idején

Semmelweis Egyetem

Mikecz Dániel

Anti-vaccination, anti-science movements and attitudes during the coronavirus epidemic (Tudományellenes mozgalmak és attitűdök
a koronavírus-járvány alatt, TUDOMKA)

Társadalomtudományi Kutatóközpont

Orbán Tamás

The influence of the SARS-CoV-2 virus on the stability of tissue-specific endogenous microRNAs

Természettudományi Kutatóközpont

Pogány Ákos

A járvány rövid és hosszú távú hatásai óvodáskorú gyerekek digitális eszközhasználatára és szociokognitív fejlődésére

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Radák Zsolt

A COVID-19 hatása a DNS metilációjára: Kulcs a hosszú távú következmények potenciális előrejelzésére

Testnevelési Egyetem

Reguly István Zoltán

Élet az állandósuló COVID világában: optimális, precíziós járványkezelés

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Sperlágh Beáta

The long-term impact of SARS-CoV-2 infection on central nervous system development

Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Tausz Katalin

Social innovations in the ecosystem of formal and informal sectors supporting persons with disabilities in times of the COVID-19 pandemic

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Tiszlavicz László

Assessment of the long-term effects of COVID-19-induced mitochondrial dysfunction and unveiling of the suitable therapeutic options

Szegedi Tudományegyetem

Tőzsér József

A SARS-CoV-2-fertőzés és
a COVID-19-vakcináció hatásainak in vitro vizsgálata

Debreceni Egyetem

Varga György

Levegőkörnyezeti változások
a COVID-szankciók függvényében Eurázsia különböző földrajzi régióiban

Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

Veress Gábor

A COVID-19-betegek kórházi elbocsátását követően kialakuló korai thromboemboliás szövődmények összefüggése
a távozáskor mért laboratóriumi rizikómarkerekkel

Állami Szívkórház Balatonfüred

Werling Klára

Az autofágia szerepének vizsgálata a poszt-COVID-szindróma gasztrointesztinális szövődményeinek kialakulásában

Semmelweis Egyetem