A poszt-COVID-jelenségek vizsgálatára hirdet pályázatot az MTA

Napról-napra jobban ismerjük, de még mindig nem eléggé. A koronavírus nem csupán közvetlen veszélyt jelent az emberre, de hosszú távon is hatással lehet testi és lelki egészségünkre. Legalább ilyen fontos az is, hogy tisztában legyünk az általa okozott járvány társadalmi-gazdasági hatásaival. Ezért hirdette meg „Post-COVID pályázat 2021" címmel úgynevezett nagy kockázatú pályázatát. Erre olyan kutatók jelentkezését várják, akik a koronavírus-járvány okozta egészségügyi, társadalmi, kulturális problémák feltárására és megoldására adhatnak válaszokat.

2021. június 29.

Az MTA küldetésében vállalt tanácsadói szerep teljesítésének egyik eleme
a mindenkori kiválóságon alapuló pályázati rendszer működtetése. A korunk kihívásaira adandó válaszok csak a tudományos tények ismeretével,
a tudomány legfrissebb eredményeinek figyelembevételével vezethetnek hatékony, fenntartható megoldásokhoz. Az előttünk álló problémák multidiszciplináris megközelítést igényelnek, csak a tudomány minden területének együttműködésével lehet megteremteni a megoldásokhoz vezető feltételeket.

Ilyen sokoldalú megközelítést igényelnek a koronavírus-fertőzés nyomán tapasztalható jelenségek is, amelyek kutatására az MTA úgynevezett nagy kockázatú pályázatot hirdet. Nagy kockázatú pályázatoknak tekintendők
az olyan igen jelentős, esetleg kimagasló, nem várt eredményekkel kecsegtető pályázatok, amelyeknél a kutatási célok megvalósítása bizonytalan, ezért a kutatás támogatása jelentős kockázatot hordoz magában.

Amennyiben a kutatások elindítása mégis célszerűnek látszik, a pályázatok értelemszerűen fokozott szakmai ellenőrzést igényelnek, vagyis a támogatásuk nem folytatható, ha világossá válik, hogy a kitűzött célok nem valósulnak meg.

Az MTA új pályázatának célja olyan (alap)kutatások támogatása, amelyek
a koronavírus-járvány okozta egészségügyi, társadalmi, kulturális és egyéb problémák feltárására és megoldására keresnek válaszokat.

A pályázat alapján elnyerhető teljes támogatási időszak legfeljebb 2 év lehet,
a második év támogatásának a feltétele az első évre ígért kutatási eredmények sikeres teljesítése.

A pályázatra jelentkezhetnek a Magyarországon költségvetési vagy alapítványi támogatásból működő kutatóközpontokhoz, kutatóintézetekhez, egyetemi, közgyűjteményi, kórházi-klinikai és más, kutatási tevékenységet is végző intézményekhez (a továbbiakban együttesen: kutatóhely) tartozó kutatók, kutatócsoportok. Pályázni a meghirdetéstől kezdve 2021. november 30-ig folyamatosan lehet. A pályázatok értékelése és támogatói döntés meghozatala két ciklusban történik: a július 30. és szeptember 30. között benyújtott pályázatokról 2021. október 29-ig, míg az október 1. és november 30. között beadott pályázatokról 2021. december 30-ig dönt az MTA főtitkára.

Az első évre fordítható támogatási keret 200 millió Ft.

A pályázatok értékelését a pályázatok tudományterületétől függően az MTA főtitkára által felkért eseti tudományos értékelő testület végzi, tesz javaslatot a támogatandó kockázatos, de ígéretes eredményeket tervező kutatásokra, és két ciklusban dönt a pályázatok benyújtásától számított 90 napon belül.