A Magyar Tudományos Akadémia újonnan megválasztott tagjai

Az Akadémikusok Gyűlése keddi, zárt ülésén megválasztotta az MTA új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjait. Az MTA 191. közgyűlésén megválasztott akadémikusok listája. A 102 új tag között 26 kutatónő található.

2019. május 7.

Rendes tagok


I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Madas Edit
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészettudományi Kar
Irodalomtudományi Tanszék

Vásáry István
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
Orientalisztikai Intézet
Filológiai Tanszék

II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Borhy László
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
Régészettudományi Intézet
Ókori Régészeti Tanszék

Csépe Valéria
MTA Természettudományi Kutatóközpont
Agyi Képalkotó Központ

Frank Tibor
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
Angol-Amerikai Intézet
Amerikanisztika Tanszék

Galavics Géza
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Művészettörténeti Intézet

III. Matematikai Tudományok Osztálya

Krisztin Tibor
Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatikai Kar
Bolyai Intézet
Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék

Pyber László
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

IV. Agrártudományok Osztálya

Barna Balázs
MTA Agrártudományi Kutatóközpont
Növényvédelmi Intézet

Kovács Melinda
Kaposvári Egyetem
Agrár- és Környezettudományi Kar
Élettani, Biokémiai és Állategészségügyi Intézet
Élettani és Állathigiéniai Tanszék

V. Orvosi Tudományok Osztálya

Hangody László
Semmelweis Egyetem
Általános Orvostudományi Kar
Traumatológiai Tanszék

Karádi István
Semmelweis Egyetem
III. Sz. Belgyógyászati Klinika

VI. Műszaki Tudományok Osztálya

Czigány Tibor
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar
Polimertechnika Tanszék

Józsa János
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

VII. Kémiai Tudományok Osztálya

E. Kövér Katalin
Debreceni Egyetem
Természettudományi és Technológiai Kar
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

Huszthy Péter
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Szerves Kémia és Technológia Tanszék
Szerves Kémia Csoport

Iván Béla
MTA Természettudományi Kutatóközpont
Anyag- és Környezetkémiai Intézet

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

Buday László
MTA Természettudományi Kutatóközpont
Enzimológiai Intézet

Csermely Péter
Semmelweis Egyetem
Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

Tamás Gábor
Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatikai Kar
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

Kecskés László
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Polgári Jogi Tanszék

Pálné Kovács Ilona
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Regionális Kutatások Intézete;
Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar

Vörös József
Pécsi Tudományegyetem
Közgazdaságtudományi Kar

X. Földtudományok Osztálya

Pálfy József
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék;
MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport

Szarka László Csaba
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Geodéziai és Geofizikai Intézet

XI. Fizikai Tudományok Osztálya

Biró László Péter
MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet
Nanoszerkezetek Osztály

Domokos Péter
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet
Kvantumoptikai és Kvantuminformatikai Osztály

Kiss L. László
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

Levelező tagok


I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Bollobás Enikő
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
Angol-Amerikai Intézet
Amerikanisztika Tanszék

Borsos Balázs
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Néprajztudományi Intézet

Debreczeni Attila
Debreceni Egyetem
Bölcsészettudományi Kar
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Hoffmann István
Debreceni Egyetem
Bölcsészettudományi Kar
Magyar Nyelvtudományi Tanszék

II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Kovács Ilona
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudomnyi Kar
Pszichológiai Intézet

Rainer M. János
Országos Széchényi Könyvtár
1956-os Intézet;
Eszterházy Károly Egyetem
Történelemtudományi Intézet
Új- és Jelenkori Történeti Tanszék

Radnóti Sándor
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet
Esztétika Tanszék

III. Matematikai Tudományok Osztálya

Gyimóthy Tibor
Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatikai Kar
Informatikai Tanszékcsoport
Szoftverfejlesztés Tanszék

Némethi András
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

Tardos Gábor
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

IV. Agrártudományok Osztálya

Csákiné Michéli Erika
Szent István Egyetem
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Környezettudományi Intézet
Talajtani és Agrokémiai Tanszék

Popp József
Debreceni Egyetem
Gazdaságtudományi Kar
Agrárközgazdasági Tanszék

Veisz Ottó
MTA Agrártudományi Kutatóközpont
Mezőgazdasági Intézet

V. Orvosi Tudományok Osztálya

Helyes Zsuzsanna
Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar
Szentágothai János Kutatóközpont

Kemény Lajos
Szegedi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar
Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika

Poór Gyula
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet;
Semmelweis Egyetem
Általános Orvostudományi Kar

Sperlágh Beáta
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

VI. Műszaki Tudományok Osztálya

Imre Sándor
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Insperger Tamás
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar
Műszaki Mechanikai Tanszék;
MTA-BME Lendület Emberi Egyensúlyozás Kutatócsoport

Károlyi György Zoltán
Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
Nukleáris Technikai Intézet

VII. Kémiai Tudományok Osztálya

Hohmann Judit
Szegedi Tudományegyetem
Gyógyszerésztudományi Kar
Farmakognóziai Intézet

Keserű György Miklós
MTA Természettudományi Kutatóközpont
Szerves Kémiai Intézet;
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

Nyulászi László
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

Acsády László
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Buzás Edit Irén
Semmelweis Egyetem
Általános Orvostudományi Kar
Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

Padisák Judit
Pannon Egyetem
Mérnöki Kar
Környezettudományi Intézet
Limnológia Tanszék

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

Szalai Júlia
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
Szociológiai Intézet

Varga Attila
Pécsi Tudományegyetem
Közgazdaságtudományi Kar
Közgazdaságtan és Ökonometria Intézet

Voszka Éva
Szegedi Tudományegyetem
Gazdaságtudományi Kar
Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete
Pénzügytani Szakcsoport

X. Földtudományok Osztálya

Gelencsér András
Pannon Egyetem

Harangi Szabolcs
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Kőzettan-Geokémiai Tanszék;
MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport

Völgyesi Lajos
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Általános és Felsőgeodézia Tanszék

XI. Fizikai Tudományok Osztálya

Csabai István
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

Gránásy László
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet
Kísérleti Szilárdtestfizikai Osztály

Kun Ferenc
Debreceni Egyetem
Természettudományi és Technológiai Kar
Fizikai Intézet
Elméleti Fizika Tanszék

Külső tagok


I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Gábor Csilla
Babeș–Bolyai Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
Magyar Irodalomtudományi Intézet

Moravcsik Edit
University of Wisconsin-Milwaukee
Department of Linguistics

II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Pál Judit
Babeș–Bolyai Tudományegyetem
Történelem és Filozófia Kar
Magyar Történeti Intézet

Simon Attila
Selye János Egyetem
Tanárképző Kar
Történelem Tanszék;
Fórum Kisebbségkutató Intézet

III. Matematikai Tudományok Osztálya

Csörnyei Marianna
University of Chicago
Department of Mathematics

Szegedi Márió
Rutgers University
Division of Computer Science

IV. Agrártudományok Osztálya


Koncz Csaba
Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung;
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Növénybiológiai Intézet

V. Orvosi tudományok Osztálya

Illés Sándor Tamás
Université Libre de Bruxelles
Centre Hospitalier Universitaire
Département de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique;
Vrije Universiteit Brussel

Korbonits Márta
Queen Mary University of London
Barts and the London School of Medicine
William Harvey Research Institute

VI. Műszaki Tudományok Osztálya

Haller György
ETH Zürich
Department of Mechanical and Process Engineering

Szkála Károly
Ruđer Bošković Institute

VII. Kémiai Tudományok Osztálya

Horváth István Tamás
City Unersity of Hong Kong
Department of Chemistry

Jakab Tóth Éva
Centre de Biophysique Moléculaire

Novák Béla
University of Oxford
Department of Biochemistry

Vigh Gyula
Texas A&M University

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

Izsvák Zsuzsanna
Max Delbrück Centrum for Molecular
Medicine in the Helmholtz Society

Székely Tamás
University of Bath
Milner Centre for Evolution

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

Pólos László
Durham University
Business School

Vincze Mária
Babeș–Bolyai Tudományegyetem
Közgazdaság, és Gazdálkodástudományi Kar

X. Földtudományok Osztálya

Vajda Violetta
Svéd Természettudományi Múzeum;
Lunds universitet

XI. Fizikai tudományok Osztálya

Faragó Béla
Institute Laue Langevin

Nagy László
Babeș–Bolyai Tudományegyetem
Fizika Kar

Tiszteleti tagok


I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Peter B. Golden
Rutgers University

Szabolcsi Anna
New York University
Department of Linguistics

II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Maciej Koźmiński
Európai Civilizáció és Diplomáciai Kutatóközpont

Risto Kalervo Näätänen
University of Tartu

Xavier Barral i Altet
Università di Venezia Ca’Foscari
Bibliotheca Hertziana;
Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte

III. Matematikai Tudományok Osztálya

Noga Alon
Princeton University
Tel Aviv University

IV. Agrártudományok Osztálya

Eva Zažímalová
Cseh Tudományos Akadémia

V. Orvosi Tudományok Osztálya

Peter Schirmacher
University of Heidelberg
University Hospital
Department of Pathology

Bucsky Péter Pál
Semmelweis Egyetem
Asklepios Campus Hamburg

VI. Műszaki Tudományok Osztálya

Maximilian Fleischer
Siemens AG
Corporate Technology
Research in Energy and Electronics

VII. Kémiai Tudományok Osztálya

Samuel H. Gellman
University of Wisconsin-Madison
Department of Chemistry

Shiroh Futaki
Kyoto University
Institute for Chemical Research

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

Nils Christian Stenseth
University of Oslo
The Faculty of Mathematics and Natural Sciences
Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis

Robin Angus Silver
University College London

X. Földtudományok Osztálya

Stefan Martin Schmid
ETH Zürich
Institute für Geophysics

XI. Fizikai Tudományok Osztálya

Thomas Kai Henning
Max-Planck-Institut für Astronomie

Wolfgang Schleich
Universität Ulm
Institut für Quantenphysik