A határon túli iskolákba is eljut Magyarország Nemzeti Atlaszának új kiadása az MTA és a Kormány együttműködésében

2018. szeptember 27-én mutatták be a Magyar Tudományos Akadémia Székházában Magyarország Nemzeti Atlasza új kiadásának Természeti környezet című kötetét. Újdonság, hogy az új kiadás nem csupán a címben foglalt Magyarország, hanem hazánk, a Kárpát-medence egészének bemutatására is törekszik. Az atlasz folyamatosan frissülő online változata szabadon letölthető lesz.

2018. szeptember 27.

Legutóbb 1989-ben, a rendszerváltozás előtti pillanatban hagyományosan kormányzati támogatással jelent meg Magyarország Nemzeti Atlasza (MNA). Az atlasz elkészítését akkor is a Magyar Tudományos Akadémia kezdeményezte, még Szentágothai János elnöksége alatt, 1983-ban.

Most Lovász László elnöksége alatt 18 szerkesztő, 140 fejezetszerző, 219 térképszerző, 14 térképész, valamint több tucat szakmai és nyelvi lektor munkája eredményeként készült el az új kiadás, amelynek első kötetét szeptember 27-én mutatták be a Magyar Tudományos Akadémia Székházában.

Kordokumentum és egyúttal fontos nemzeti szimbólum, amely méretével és tartalmával is tekintélyt parancsoló - méltatta a kiadványt Lovász László, az MTA elnöke.

Kásler Miklós, Lovász László és Kocsis Károly Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás
(A képre kattintva az eseményről készült fotógaléria nézhető meg)

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az MNA 2018-tól megjelenő kötetei nem csupán Magyarországra, hanem a Kárpát-medencére és annak szomszédságára (a Kárpát–Pannon-térségre) – tehát 12 ország kb. félmillió négyzetkilométernyi területére és 34 ezer településére – vonatkozóan mutatják be a természet, a társadalom és a gazdaság térszerkezetét. "Ez az album fogja össze azt a területet, ahol a nemzet történelme alakult."

Ábrák, táblázatok, képek csaknem száz oldalon

Az első kötet Magyarország, illetve a Kárpát-medence természeti környezetét mutatja be.

A kötet terjedelme az 1989. évihez viszonyítva megduplázódott, és kétszeresére nőtt a térképek, ábrák, táblázatok száma is.

A növényzettel, az állatvilággal, a természetvédelemmel és a tájakkal foglalkozó fejezetek sokkal nagyobb teret nyertek.

Az MNA természeti környezetet bemutató kötete ismerteti a kőzet-, a víz- és levegőburok állapotát, illetve az élővilág életterét, másrészt olyan szintetizáló fejezeteket, témaköröket is tartalmaz, amelyek a természeti környezet és a társadalom összefonódását, kölcsönhatásait elemzik (pl. tájak, környezet- és természetvédelem, természeti veszélyek).

A hévizektől a hulladékkezelésig: tematikus térképek

A tematikus térképeket lapozgatva olyan témakörök területi sajátosságairól tájékozódhatunk, mint például a mérnökgeológia, a földrengések, az éghajlati elemek várható változása, az időjárási rekordok, a talaj-, réteg- és karsztvizek, ásvány- és hévizeink, talajaink jellemzői, a földminőség, a tájtípusok és tájkarakterek vagy a tájképi értékesség. Ezeken kívül pedig szintén tematikus térképek alapján alkothatunk képet a hazai élővilág elképesztő fajgazdagságáról, a környezet állapotáról és a hulladék kezeléséről, védett természeti területeinkről, az ökoturizmusról, valamint a kiemelkedő fontosságú hazai természeti veszélyekről: az ár- és belvízről, az aszályról, a talajerózióról, illetve az özönfajok terjedéséről és a virágpor-allergiáról.

A kötet fő fejezetei

Magyarország dióhéjban
Földtan
Geofizika
Domborzat
Éghajlat
Vizek
Talajok
Növényzet
Állatvilág
Tájak
Környezetvédelem
Természeti veszélyek

A határon túli iskolákba is eljut

Az atlasz új kiadásának tartalma a Magyar Tudományos Akadémia vezetésével, Kocsis Károly akadémikus főszerkesztésében készült. A munkában számos kormányzati szerv, háttérintézmény és egyetem vett részt.

Az először hatezer példányban megjelent kiadvány nyomdaköltségeit az Emmi vállalta, és a terjesztését is támogatja.

Az ajándékként felajánlott háromezer kötet a tárca közreműködésével jut el a hazai és határon túli magyar tannyelvű közép- és felsőoktatási intézményekhez.

Aki saját példányt szeretne vásárolni, viszonylag szerény összegért hozzájuthat a hazai könyvesbolti hálózatban és a kiadónál is.

Az internetről bárki szabadon letöltheti

Az atlasz további három kötete várhatóan 2019 és 2021 között jelenik meg, A magyar állam és helye a világban, Társadalom, illetve Gazdaság címmel. Rövidesen megjelenik az első kötet angol változata is, a tervek szerint a további három kötetet is kiadják majd angol nyelven.

Az atlasz új adatokkal és térképekkel folyamatosan frissülő változata a a www.nemzetiatlasz.hu oldalon elérhető, ahonnan bárki díjmentesen letöltheti.


Magyarország Nemzeti Atlasza – Természeti környezet
Magyar Tudományos Akadémia
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Földrajztudományi Intézet
Budapest, 2018

Kötetszerkesztők:
Kocsis Károly (főszerkesztő)
Horváth Gergely, Keresztesi Zoltán, Nemerkényi Zsombor