2019. július 1-jétől 21 támogatott kutatócsoport kezdheti meg működését nyolc egyetemen

A Magyar Tudományos Akadémia által támogatott kutatócsoportok létrehozására 2018-ban kiírt pályázat eredményeként 2019. július 1-től 21 kutatócsoport kezdheti meg működését évi 524 millió forint költségvetési támogatással.

2019. március 8.

A kiírás szerint a pályázat célja a hazai felsőoktatási intézményekben és kutatási tevékenységet végző közgyűjteményben vagy közintézményben kiemelkedő kutatási eredményeket elért személyek által vezetett tudományos műhelyek kialakítása és működésük támogatása; a kutatói és oktatói utánpótlás elősegítése (előnyben részesítve a fiatal kutatói utánpótlás-nevelést); az MTA kutatóintézet-hálózata és a felsőoktatási intézmények közötti együttműködés erősítése; a kutatóintézet-hálózat kutatási profiljából hiányzó vagy azt kiegészítő, a magyar tudományos életben újdonságot jelentő témák művelésének támogatása bármely tudományterületen, elsősorban a felfedező kutatások területén.

A 2019. július 1. és 2024. június 30. közötti támogatási időszakra vonatkozó pályázati felhívásra összesen 52 pályázat érkezett be: 17 db a bölcsészet- és társadalomtudományok, 18 db az élettudományok, 17 db pedig a matematikai és természettudományok területéről. A kiírás szerint 20 millió Ft és 40 millió Ft közötti éves támogatási összegre lehetett költségigényt benyújtani. A pályázók összesen mintegy 1,81 milliárd éves támogatásra nyújtottak be igényt, az éves támogatási keret 524 millió Ft. Jelenleg a 2019. évre e támogatási összeg időarányos része áll rendelkezésre. A 2020. évben és a támogatási ciklus azt követő éveiben esedékes támogatás folyósításának feltétele, hogy az adott év központi költségvetésében az akadémiai támogatott kutatócsoportok finanszírozására megállapított keret a kutatócsoportok további támogatásához szükséges mértékben az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodájának rendelkezésére álljon.

Az 52 pályázó közül 30 fő nyújtott be pályázatot új kutatócsoport megalakítására, 16-an korábbi támogatott kutatócsoport folytatására pályáztak, 6 pályázó pedig korában sikeres Lendület-kutatócsoportot vezetett.

A pályázatokat három-három anonim szakmai bíráló értékelte megadott szempontok szerint, pontozással és szöveges indoklással. A pályázatok tudományterületenkénti rangsorolását az anonim bírálatok figyelembevételével az MTA elnöke által felkért 19 tagú zsűri végezte. A zsűri alapelve volt, hogy javaslatának kialakításakor előnyben részesítse azt a pályázatot, amelyet az elmúlt öt évben nemzetközi szinten is kimagasló eredményeket elérő, iskolateremtő egyéniségű kutató nyújtott be, és a benyújtott kutatási téma nem mutasson párhuzamosságot az akadémiai kutatóintézetekben végzett munkával. A rangsorolás során szempont volt, hogy a pályázó korábban vezetett-e sikeres kutatócsoportot, részt vett-e (és ha igen, milyen mértékben) a tudományos utánpótlás-nevelésében.

A zsűri javaslata alapján meghozott MTA-elnöki döntés értelmében július 1-től 8 egyetemen összesen 524 millió forintos éves támogatással 21 kutatócsoport kezdheti meg ötéves munkáját: 7 a bölcsészet- és társadalomtudományok, 7 az élettudományok, szintén 7 a matematikai és természettudományok területén.