Prémium Posztdoktori Kutatói Program

Az MTA Prémium posztdoktori kutatói programjának 2018. évi nyertesei

Harminc fiatal kutató nyerte el a Magyar Tudományos Akadémia év elején meghirdetett Prémium posztdoktori kutatói programjának hároméves támogatását. A nyerteseket az MTA havi bruttó 600 000 forinttal, valamint dologi kiadásokra fordítható, évi legfeljebb bruttó 2,4 millió forinttal segíti kutatási programjuk eredményes megvalósításában.

2018. június 19.

Az MTA Posztdoktori Program keretében meghirdetett Prémium posztdoktori pályázat célja, hogy a legelismertebb külföldi vagy hazai egyetemek valamelyikén tudományos fokozatot szerzett, nemzetközi szinten is jelentős eredményekkel és kimagasló színvonalú kutatási programmal rendelkező fiatal kutatók számára lehetőséget biztosítson kutatási programjuk megvalósítására.

A Prémium posztdoktori kutatói program hároméves támogatást biztosít, teljes munkaidejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében az MTA kutatóközpontjaiban és önálló jogi személy kutatóintézeteiben, magyarországi egyetemeken, valamint – alapító dokumentuma alapján az abban meghatározott területen – kutatási tevékenységet végző magyarországi közgyűjteményben vagy közintézményben.

A támogatott posztdoktor kutató havi bruttó 600 000 Ft támogatásban részesül, emellett a pályázók dologi kiadásra, konferencia-részvételre, utazási és lakhatási költségekre is igényelhetnek támogatást kutatási tervük megvalósítása érdekében évi maximum bruttó 2,4 millió Ft értékben. A korhatár 40 év, és pályázati feltétel, hogy a pályázó rendelkezzen tudományos (PhD vagy DLA) fokozattal.

A 2018 januárjában meghirdetett pályázatra a február 28-i határidőig 150 érvényes pályázat érkezett: 55 a bölcsészet- és társadalomtudományok területéről (36%), 49 a matematikai és természettudományok területéről (33%), 46 pedig az élettudományok területéről (31%). A pályázati keret összege évi 300 millió forint, amely 30 fő támogatását teszi lehetővé.

A beérkezett pályaműveket 2-2 anonim bíráló értékelte (pontszámmal, illetve szövegesen), majd az MTA elnöke által felkért zsűri 2018. május 28-án értékelte és rangsorolta a pályázatokat, illetve javaslatot tett a támogatandó pályázatokra.

A 2018. évi Prémium posztdoktori pályázat nyertesei

Pályázó neve

Tudományág

Befogadó intézmény

A pályázat címe

Antali Máté

Műszaki mechanika

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Háromdimenziós súrlódási problémák modellezése nem-folytonos dinamikai rendszerekkel

Arató Róbert

Földtan

MTA Atommagkutató Intézet

Kvarter folyóüledékek eredete a Pannon-medencében

Babcsányi Izabella

Földtan

Szegedi Tudományegyetem

A szőlőművelés fenntarthatóságának és környezeti terhelésének tanulmányozása a réztartalmú növényvédő szerek használatának és egyes mikroelemek (cink és bór) talajbeli forgalmának vizsgálatán keresztül

Balka Richárd

Matematika

MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

Fraktálgeometria és Brown-mozgás

Bazsáné Csuka Dorottya

Orvosi tudományok

Semmelweis Egyetem

Az alternatív és lektinkomplement útvonalak aktiválódásának, szabályozásának szerepe vesebetegségekben

Bodnár Eszter

Állam- és jogtudomány

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Az összehasonlító jog szerepe az alkotmánybíráskodásban

Daróczy Bálint Zoltán

Számítástudomány

MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

Sokaságok és mély struktúrák

Dévai Kata

Régészet

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Üvegedények Pannoniában – a használat és kereskedelem kérdései a Kr. u. 1–3. században

Gacsályi-Bába Barbara

Nyelvtudomány

Debreceni Egyetem

Történeti dialektológiai vizsgálatok a középkori Magyarországon

Gere Attila

Mezőgazdasági tudomány

Szent István Egyetem

Szemlélet- és tudatalatti információfeldolgozáson alapuló technikák felhasználása új élelmiszerek fejlesztésében

Gergócs Veronika Eszter

Mezőgazdasági tudomány

MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Szántóföldi talaj biodiverzitási „forró pontok” tér- és időbeli dinamikájának összefüggése a termesztett gabona fejlődésével

Háden Gábor Péter

Pszichológia

MTA Természettudmányi Kutatóközpont

Aktív hallási figyelemkövetés

Herczeg Mihály

Kémiai tudomány

Debreceni Egyetem

Szintetikus módszer fejlesztése oligoszacharidok szintézisére alkalmas L-hexózok előállítására és felhasználásuk heparinanalóg vegyületek gazdaságos szintézisére

Ivády Viktor

Fizikai tudomány

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont

Spindinamikai szimulációk fejlesztése és alkalmazása ponthiba-alapú kvantumbitek tanulmányozására

Kmetty Zoltán

Szociológia

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

Társadalomtudományok és közösségi média

Lőrincz Péter

Biológiai tudományok

Eötvös Loránd Tudományegyetem

A gerinctelenek fő endoszimbionta/reproduktív parazita baktériumának szaporodásához szükséges gazda-faktorok azonosítása

Matta Csaba

Biológiai tudományok

Debreceni Egyetem

A mechanikai ingerek szerepe a differenciálódó porcsejtek biológiai órájára

Molnár László

Csillagászat

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

Kozmikus világítótornyok asztroszeizmológiája

Nemes Gergő

Matematika

MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

Reszurgens módszerek differenciálegyenletekre és önreszurgencia

Reizer Balázs

Közgazdaság-tudomány

MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

Menedzsmentgyakorlatok és béregyenlőtlenség

Rodrigo Alejandro Sierra Ordonez

Orvosi tudományok

Szegedi Tudományegyetem

Preventing and treating anxiety responses via closed-loop neurostimulation

Szakál Anna

Néprajztudomány

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Az erdélyi népköltészet gyűjtésének kezdetei (1830–1875)

Szalai Bence

Biológiai tudományok

Semmelweis Egyetem

G-fehérjéhez kapcsolt receptorok onkogén szerepének átfogó bioinformatikai analízise

Szappanos Balázs

Biológiai tudományok

MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont

A metabolom evolúciójának törvényszerűségei élesztőgombákban

Tapolczai Kálmán

Biológiai tudományok

Pannon Egyetem

Bentikus algaközösségek vizsgálata mikroszkópos és nagy áteresztőképességű szekvenáló módszerrel ökológiai vízminősítés céljára

Tóth Zoltán

Biológiai tudományok

MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Szociális információ használatának és fitnesz következményeinek vizsgálata különböző szintű szociális szerveződést mutató állati csoportokban

Tuboly Ádám Tamás

Filozófia

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Otto Neurath Angliában: A logikai empirizmus kitervelt rekonstrukciója

Umbrai Laura Rita

Történettudomány

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Budapest közélelmezésének története 1914–1945

Varga Bálint

Történettudomány

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Magyarország a globális mobilitás korában, 1880–1914

Varga Viktória

Kémiai tudomány

Szegedi Tudományegyetem

Gyógyszer-hatóanyag hordozó rendszerek szintézise önszerveződő (LbL) technológiák alkalmazásával