Mobilitási támogatás közös projektekhez

Nyertes projektek - 2016

Mobilitási projekt azonosító számaA pályázó neveBefogadó intézményProjekt címePartner szervezetOdaítélt támogatás 2017Támogatási időszak
P2016-5Gyurcsik BélaMTA-SZTE Bioszervetlen Kémiai KutatócsoportMesterséges nukleázok és a szubsztrát kromatin funkcionális dinamikájának kutatása jövőben génterápiás célokkalJapán Tudományfejlesztési Társaság (JSPS)1 150 000 Ft2017-2018
P2016-26Kun FerencMTA Atommagkutató IntézetRepedések dinamikája és geometriai struktúrája heterogén anyagok törésébenJapán Tudományfejlesztési Társaság (JSPS)1 400 000 Ft2017-2018
P2016-3Szili Kovács TiborMTA ATK
Talajtani- és Agrokémiai Intézet
A talaj szén és nitrogénciklus valamint a mikrobiális közösség változása a talaj ismételt kiszáradása és nedvesedése általJapán Tudományfejlesztési Társaság (JSPS)1 000 000 Ft2017-2018
P2016-28Den Dikken MarcelMTA Nyelvtudományi IntézetArgumentumszerkezet, eseményszerkezet és viszonyukKínai Társadalomtudományi Akadémia1 000 000 Ft2017-2018
P2016-20Szilágyi ZsoltMTA BTK Néprajztudományi IntézetFolklór és modernizáció Kína mongol és török nyelvű kisebbségeinek körébenKínai Társadalomtudományi Akadémia1 000 000 Ft2017-2018
P2016-9Csík AttilaMTA Atommagkutató IntézetFogászati implantátumok felületmódosítása nanostrukturált vékonyréteg bevonattalTajvani Tudományos és Technológiai Minisztérium 1 300 000 Ft2017-2018
P2016-13Fülöp FerencMTA-SZTE Sztereokémiai KutatócsoportBioaktív anyagok nyomában – kémiai megközelítések IIITajvani Tudományos és Technológiai Minisztérium 1 100 000 Ft2017-2018
P2016-2Juhász ZoltánMTA Atommagkutató IntézetAnionok keletkezési mechanizmusainak felderítése pozitív ionok és asztrofizikai és biológiai szempontból releváns molekulák ütközéseibenFrancia Tudományos Kutatási Központ (CNRS-PICS projekt)1 260 000 Ft2017-2019
P2016-29Benyhe SándorMTA SZBK Biokémiai IntézetAntinociceptív és anti-angiogenikus peptidek és peptidomimetikumok kutatásfejlesztéseLengyel Tudományos Akadémia700 000 Ft2017-2019
P2016-14Feczkó TivadarMTA TTK Anyag- és Környezetkémiai IntézetSzerves gyógyszerhatóanyagot tartalmazó biológiailag lebontható alifás poliészter származék alapú nanorészecskék szabályozott hatóanyagleadása és degradációjaLengyel Tudományos Akadémia200 000 Ft2017-2019
P2016-22Gullner GáborMTA ATK Növényvédelmi IntézetHormonális és transzkripciós változások kórokozóval fertőzött árpa és dohány növénybenLengyel Tudományos Akadémia650 000 Ft2017-2019
P2016-19Imre AttilaMTA EK Atomenergia-kutató IntézetMetaanyagok és metaállapotok termodinamikájaLengyel Tudományos Akadémia380 000 Ft2017-2019
P2016-30Józsa János BalázsMTA-BME Vízgazdálkodási KutatócsoportRobusztus és megbízhatósági elmélet alapján számított layout optimálásLengyel Tudományos Akadémia410 000 Ft2017-2019
P2016-15Juhász KatalinMTA BTK Néprajztudományi IntézetKulturális modellek recens átalakulása: Lengyelország és Magyarország példájaLengyel Tudományos Akadémia450 000 Ft2017-2019
P2016-24Makó András SzabolcsMTA ATK Talajtani- és Agrokémiai IntézetEgy új talaj víztartó-képesség modell kifejlesztéseLengyel Tudományos Akadémia560 000 Ft2017-2019
P2016-16Mester BélaMTA BTK Filozófiai IntézetAz értelmiség szerepe a kollektív identitások megteremtésében Lengyelországban és Magyarországon a 19. és 20. századbanLengyel Tudományos Akadémia550 000 Ft2017-2019
P2016-33Mitrovits MiklósMTA BTK Történettudományi IntézetÁllam, társadalom, vallás. Lengyelország és Magyarország története a 10-20 században.Lengyel Tudományos Akadémia800 000 Ft2017-2019
P2016-32Szabó BalázsMTA CSFK Földrajztudományi IntézetDiverzitás és dzsentrifikáció a nagyvárosi terekben. Összehasonlító elemzésLengyel Tudományos Akadémia780 000 Ft2017-2019
P2016-25Szanyi MiklósMTA KRTK Világgazdasági IntézetGazdasági fejlődés és intézmények a 2010-es évek kihívásai tükrében Kelet-Közép EurópábanLengyel Tudományos Akadémia650 000 Ft2017-2019
P2016-31Tamás GáborMTA-SZTE Agykérgi Neuronhálózatok KutatócsoportAz emlősagy tectalis extragenicularis vizuális pályarendszereLengyel Tudományos Akadémia610 000 Ft2017-2019
P2016-23Tóth JózsefMTA Atommagkutató IntézetBioanyagok határfelületeinek és a hordozókkal való kölcsönhatásainak tanulmányozása elektronspektroszkópiai módszerekkelLengyel Tudományos Akadémia500 000 Ft2017-2019