Mobilitási támogatás közös projektekhez

Nyertes projektek - 2015

Mobilitási projekt azonosító számaA pályázó neveBefogadó intézményProjekt címePartner szervezetOdaítélt támogatás 2016Támogatási időszak
P2015-105Hegedűs TamásMTA-SE Molekuláris Biofizikai KutatócsoportA GLUT10 szerepe a kanyargós artéria szindróma patogenezisébenBelga Kutatási Alap (FWO)900 000 Ft2016-2017
P2015-94Klestenitz Tibor IstvánMTA BTK Történettudományi IntézetMédiaszabadság és pluralizmus Flandriában és Magyarországon: szabályozási és szociokulturális kihívásokBelga Kutatási Alap (FWO)900 000 Ft2016-2017
P2015-109Szőnyi TamásMTA -ELTE Geometriai és Algebrai Kombinatorika KutatócsoportProjektív terek részstruktúráiBelga Kutatási Alap (FWO)850 000 Ft2016-2017
P2015-76Viczián AndrásMTA SZBK Növénybiológiai IntézetUV-B sugárzás által kiváltott sejttípustól függő válaszok vizsgálata ArabidopsisbanBelga Kutatási Alap (FWO)510 000 Ft2016-2017
P2015-129Ditrói FerencMTA Atommagkutató Intézetα- és β+-emitterek termelésére vonatkozó magadatok mérése és értékeléseEgyiptomi Tudományos Kutatási és Technológiai Akadémia650 000 Ft2016-2017
P2015-31Feczkó TivadarMTA TTK Anyag- és Környezetkémiai IntézetTöbbfunkciós elágazó polimerekkel kapszulázott ftalocianin pigmentek fejlesztése in situ nyomtatáshozEgyiptomi Tudományos Kutatási és Technológiai Akadémia460 000 Ft2016-2017
P2015-35Biczók LászlóMTA TTK Anyag- és Környezetkémiai IntézetElektronátadási folyamatok szupramolekuláris nanorendszerekbenJapán Tudományfejlesztési Társaság (JSPS)1 300 000 Ft2016-2017
P2015-56Buka ÁgnesMTA Wigner FK Részben Rendezett Rendszerek KutatócsoportTopológiai hibahelyek keltése, vezérlése és alkalmazási lehetőségei korszerű, lágy anyagrendszerekbenJapán Tudományfejlesztési Társaság (JSPS)1 200 000 Ft2016-2017
P2015-13Linc GabriellaMTA ATK Mezőgazdasági IntézetEgyedi árpa kromoszóma rekombinánsok előállítása és elemzése búza háttérben.Japán Tudományfejlesztési Társaság (JSPS)1 500 000 Ft2016-2017
P2015-99Toldi JózsefMTA-SZTE Idegtudományi KutatócsoportAz endogén kinurenin rendszerben rejlő terápiás lehetőségek vizsgálata vad típusú és kondicionális kinurenin mutáns egerekbenJapán Tudományfejlesztési Társaság (JSPS)1 100 000 Ft2016-2017
P2015-26Vértesy GáborMTA EK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi IntézetVegyi üzemek szerkezeti elemeiben bekövetkező anyagkárosodás kimutatása korszerű mágneses módszerekkel a kockázat alapú karbantás elősegítéséreJapán Tudományfejlesztési Társaság (JSPS)1 000 000 Ft2016-2017
P2015-37Fésüs László MTA-DE Apoptózis és Genomika KutatócsoportAz apoptótikus sejtek nem megfelelő eltakarítása, a kövérség és a krónikus gyulladás kialakulása közötti lehetséges kapcsolat tanulmányozásaTajvani Tudományos és Technológiai Minisztérium 900 000 Ft2016-2017
P2015-80Tamás Gábor MTA-SZTE Agykérgi Neuronhálózatok KutatócsoportHosszú távra vetítő hippokampális GABAerg neuronok célsejtjeinek térképezése optogenetikai és chemogenetikai módszerekkelTajvani Tudományos és Technológiai Minisztérium 900 000 Ft2016-2017
P2015-100Karger-Kocsis JózsefMTA-BME Kompozittechnológiai KutatócsoportNövényi kaucsuk alapú grafén- és agyagásvány-tartalmú nanokompozitok előállítása és vizsgálataVietnámi Tudományos és Technológiai Akadémia1 300 000 Ft2016-2017
P2015-120Demetrovics JánosMTA Számítástechnikai és Automatizálási KutatóintézetSzoftver rendszerek fejlesztése multimédia és nyelvtechnológiai célú felhasználásraBolgár Tudományos Akadémia400 000 Ft2016-2018
P2015-70Domokos MátyásMTA Rényi Alfréd Matematikai KutatóintézetKombinatorikus gyűrűelméletBolgár Tudományos Akadémia450 000 Ft2016-2018
P2015-5Fodor PálMTA BTK Történettudományi IntézetKapcsolódó történetek: a történelem újra-konstruálása Közép- és Délkelet-Európában források alapján (17-21. század)Bolgár Tudományos Akadémia650 000 Ft2016-2018
P2015-135Gombos ZoltanMTA SZBK Növénybiológiai IntézetA cianobaktériumok tilakoidmembránjának szerkezeti szerveződése és stabilitásaBolgár Tudományos Akadémia445 000 Ft2016-2018
P2015-93Hardi TamásMTA KRTK Regionális Kutatások IntézeteElnéptelenedő térségek Bulgáriában és Magyarországon - a népességvesztés hatása a vidéki települések és környezetük átalakulásáraBolgár Tudományos Akadémia350 000 Ft2016-2018
P2015-14Juhász KatalinMTA BTK Néprajztudományi IntézetNéphagyományok jelenkori, urbánus környezetben: irányelvek és gyakorlatok a kulturális örökség megőrzésére és bemutatására (bolgár-magyar párhuzamok)Bolgár Tudományos Akadémia433 000 Ft2016-2018
P2015-123Kiss AnitaMTA ÖK Duna-kutató IntézetA bulgáriai és magyarországi dunai árterek (,,wetland") élőhelyi sokféleségének jelentősége a biodiverzitás, a biológiai invázió, a vízi ökoszisztémák működése, fenntartása és hasznosítása (,,service") szempontjábólBolgár Tudományos Akadémia800 000 Ft2016-2018
P2015-104Kovács KatalinMTA KRTK Regionális Kutatások IntézeteSzegénység, tartós munkanélküliség, helyi és kormányzati politikák a bolgár és magyar vidékenBolgár Tudományos Akadémia450 000 Ft2016-2018
P2015-111Ormos PálMTA SZBK Biofizikai IntézetSzilárd felületek funkcionalizálása bioelektronikai alkalmazásokhozBolgár Tudományos Akadémia450 000 Ft2016-2018
P2015-21Pál MagdaMTA ATK Mezőgazdasági IntézetPoliaminok metabolizmusa és jelátviteli szerepe gazdasági növényekben stressz körülmények közöttBolgár Tudományos Akadémia750 000 Ft2016-2018
P2015-22Petrik PéterMTA EK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi IntézetÚj opto- és nanoelektronikai félvezető anyagok és struktúrák optikai és szerkezeti tulajdonságaiBolgár Tudományos Akadémia500 000 Ft2016-2018
P2015-40Péter LászlóMTA Wigner FK Szilárdtest-fizikai és Optikai IntézetMágneses ötvözetek és multirétegek előállítása oszcilláló elektrokémiai reakciókkalBolgár Tudományos Akadémia450 000 Ft2016-2018
P2015-30Szegedi ÁgnesMTA TTK Anyag- és Környezetkémiai IntézetNanopórusos kompozitok biomassza átalakítására és bioaktív hatóanyag kibocsájtási rendszerekhezBolgár Tudományos Akadémia600 000 Ft2016-2018
P2015-84Vass ImreMTA SZBK Növénybiológiai IntézetA kiszáradástűrő Haberlea rhodopensis fagy-toleranciájának fiziológiai háttereBolgár Tudományos Akadémia450 000 Ft2016-2018
P2015-9Cseh JózsefMTA Atommagkutató IntézetSzimmetriára alapozott ab initio és félmikroszkopikus közelítés az atommag kollektivitásáhozCseh Tudományos Akadémia400 000 Ft2016-2018
P2015-91Gombos ZoltanMTA SZBK Növénybiokógiai IntézetA foszfatidilglicerin hatása heterocisztisz képződésére és annak fehérje-pigment ősszetételére egy fonalaz cianobaktériumban, az Anabaena variabilis-banCseh Tudományos Akadémia400 000 Ft2016-2018
P2015-36Janek István MátyásMTA BTK Történettudományi IntézetCsehszlovák-magyar diplomáciai és politikai kapcsolatok 1938-1939, 1945-1948, 1956-1968 között és a csehszlovákiai magyar kisebbség helyzeteCseh Tudományos Akadémia500 000 Ft2016-2018
P2015-116Kovács KatalinMTA KRTK Regionális Kutatások IntézeteTérbeli differenciálódás (periferizáció), területi kormányzás és társadalmi következményekCseh Tudományos Akadémia300 000 Ft2016-2018
P2015-102Legeza Örs TiborMTA Wigner FK Lendület Erősen Korrelált Rendszerek KutatócsoportStatikus és dinamikus korrelációk hatékony kezelése a sűrűségmátrixos renormálásicsoport módszer alapján, alkalmazásokkalCseh Tudományos Akadémia550 000 Ft2016-2018
P2015-107Mészáros GáborMTA TTK Anyag- és Környezetkémiai IntézetElektrontaszport egy molekulán, mint átmeneten. Elektromos és termoelektromos áram közvetlen mérése törőátmenet technikával.Cseh Tudományos Akadémia500 000 Ft2016-2018
P2015-15Szalai GabriellaMTA ATK Mezőgazdasági KutatóintézetA fény szerepe a hidegakklimációs folyamatokbanCseh Tudományos Akadémia450 000 Ft2016-2018
P2015-4Vértesy GáborMTA EK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi IntézetMágneses hiszterézis alhurkok mérésén alapuló roncsolásmentes mérési módszer gyakorlati alkalmazás célú továbbfejlesztéseCseh Tudományos Akadémia510 000 Ft2016-2018
P2015-55Corradi GáborMTA Wigner FK Szilárdtest-fizikai és Optikai IntézetKvantumoptikai és dozimetriai célú adalékolt borát kristályok spektroszkópiájaÉszt Tudományos Akadémia500 000 Ft2016-2018
P2015-128Dékány Éva KatalinMTA Nyelvtudományi IntézetFinnugor nyelvek - kontaktushatásokÉszt Tudományos Akadémia900 000 Ft2016-2018
P2015-46Márki László GyulaMTA Rényi Alfréd Matematikai KutatóintézetKategorikus ekvivalencia az algebrábanÉszt Tudományos Akadémia750 000 Ft2016-2018
P2015-86Penc KarloMTA Wigner FK Szilárdtest-fizikai és Optikai IntézetMagnetoelektromos ás mágneses anyagok kölcsönhtása elektromágneses sugárzássalÉszt Tudományos Akadémia800 000 Ft2016-2018
P2015-23Pusztai LászlóMTA Wigner FK Szilárdtest-fizikai és Optikai IntézetRöntgenabszorpciós kísérletek rendezetlen és nanokristályos rendszerekre: az adatok értelmezése Reverse Monte Carlo módszer(ek) segítségévelLett Tudományos Akadémia300 000 Ft2016-2018
P2015-77Bakucs Lajos ZoltánMTA KRTK Közgazdaság-tudományi IntézetVan-e bizonyíték a piaci erő alkalmazására a magyar és litván tejágazatban?Litván Tudományos Akadémia450 000 Ft2016-2018
P2015-114Kovács GáborMTA BTK Filozófiai IntézetA kreatív város eszméje Közép-Európában: eszmetörténeti víziók és empirikus mutatókLitván Tudományos Akadémia850 000 Ft2016-2018
P2015-132Türk AttilaMTA BTK Történettudományi IntézetRégészeti és numizmatikai adatok Magyarország és Moldávia népességének 9-16. századi kapcsolatainak vizsgálatához. (A magyar honfoglalástól a moldáv állam megalakulásáig és virágkoráig)Moldáv Tudományos Akadémia850 000 Ft2016-2018
P2015-49Csiky GergelyMTA BTK Régészeti IntézetBelső-Ázsia a pre-mongol korban. Táj és települési hálózat a kitaj Liao Birodalom északi határvidékén, a mai Mongólia területénMongol Tudományos Akadémia900 000 Ft2016-2018
PCNR2015-2Brockhauser SándorMTA SZBK Központi LaboratóriumokX-RAD - Kristálytani Sugárzások VizsgálataOlasz Kutatási Tanács (CNR)1 500 000 Ft2016-2018
PCNR2015-10Csurgó BernadettMTA TK Szociológiai IntézetA kulturálsi örökség szerepe a helyi közösségek társadalmi
kohéziójában és sokszínűségében és a vidéki területek fenntartható fejlődésében
Olasz Kutatási Tanács (CNR)510 000 Ft2016-2018
PCNR2015-23Harangi SzabolcsMTA-ELTE Vulkanológiai KutatócsoportAktív és idős vulkáni területek földtani-vulkanológiai térképezése:
Esettanulmányok Olaszországban és a Kárpát-Pannon térségben
Olasz Kutatási Tanács (CNR)1 000 000 Ft2016-2018
PCNR2015-27Kállay CsillaMTA-DE Homogén Katalízis és Reakciómechanizmusok KutatócsoportPeptid alapú nanoszerkezetek, mint az élő szervezetek teranosztikai
eszközei
Olasz Kutatási Tanács (CNR)950 000 Ft2016-2018
PCNR2015-25Majtényi BalázsMTA TK Jogtudományi IntézetA menedékkérők emberi jogai Magyarországon és OlaszországbanOlasz Kutatási Tanács (CNR)950 000 Ft2016-2018
P2015-60Pécz BélaMTA EK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi IntézetGrafén/ultravékony széles tiltottsávú félvezető rétegek
heteroszerkezetei
Olasz Kutatási Tanács (CNR)480 000 Ft2016-2018
PCNR2015-1Serényi MiklósMTA EK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi IntézetÚjszerű félvezető anyagok növesztése és jellemzése elektronikai,
valamint orvosi területen alkalmazható konverterek és szenzorok céljára
Olasz Kutatási Tanács (CNR)600 000 Ft2016-2018
PCNR2015-3Sperlágh BeátaMTA Kísérleti Orvostudományi KutatóintézetInterdiszciplináris együttműködés a farmakológia és a környezettudományok között a spektrokémia és az analitikai megközelítések legújabb
módszereinek igénybevételével
Olasz Kutatási Tanács (CNR)1 700 000 Ft2016-2018
PCNR2015-16Tompos AndrásMTA TTK Anyag- és Környezetkémiai IntézetGlicerin katalitikus átalakítása hasznos kémiai alapanyagokká és
alternatív üzemanyaggá
Olasz Kutatási Tanács (CNR)350 000 Ft2016-2018
PCNR2015-12Tóth ViktorMTA ÖK Balatoni Limnológiai IntézetMakrofiták élettanának felmérése távérzékeléssel (MacroSense)Olasz Kutatási Tanács (CNR)650 000 Ft2016-2018
PCNR2015-17Vargáné Beck Andrea MagdolnaMTA EK Felületkémiai és Katalízis LaboratóriumHordozós kétfémes AuCu és AuAg katalizátorok alkoholok
(benzil-alkohol, glicerin) szelektív oxidációjában: Au/Cu(Ag) atomarány, Au/Cu(Ag) szerkezet és hordozó
hatás
Olasz Kutatási Tanács (CNR)850 000 Ft2016-2018
PCNR2015-20Vékey KárolyMTA TTK MűszercentrumNutri-C@rgo: Növényi nanovezikulák molekuláris jellemzéseOlasz Kutatási Tanács (CNR)950 000 Ft2016-2018
P2015-126Almásy LászlóMTA Wigner FK Szilárdtest-fizikai és Optikai IntézetMezopórusos szilikagélek előállítása és vizsgálataRomán Akadémia340 000 Ft2016-2018
P2015-115Mezei Cecília ZsuzsannaMTA KRTK Regionális Kutatások IntézetePécs-Kolozsvár Funkcionális Városi Térségeinek összehasonlító vizsgálataRomán Akadémia510 000 Ft2016-2018
P2015-66Pávai IstvánMTA BTK Zenetudományi IntézetKutatások Bartók Béla román folklórgyűjteménye kritikai kiadása céljábólRomán Akadémia450 000 Ft2016-2018
P2015-87Szilágyi Imre MiklósMTA-BME Műszaki Analitikai Kémiai KutatócsoportFélvezető-oxid nanostruktúrák optikai és napenergiai felhasználásokhozRomán Akadémia400 000 Ft2016-2018
P2015-88Dalos AnnaMTA BTK Zenetudományi IntézetVujicsics Tihamér népzenei hagyatékának feltárása, a Magyarországi délszlávok zenei hagyományai című monográfia kritikai kiadásának előkészítéseSzerb Tudományos és Művészeti Akadémia900 000 Ft2016-2018
P2015-69Héberger KárolyMTA TTK Anyag- és Környezetkémiai IntézetMintázatfelismerés, osztályozás, kromatográfiás és spektroszkópiai adatok modellezése élelmiszerek eredetvizsgálatára, és a biológiai aktivitás jellemzéséreSzerb Tudományos és Művészeti Akadémia500 000 Ft2016-2018
P2015-43Horváth ViolaMTA-BME Műszaki Analitikai Kémiai KutatócsoportSzelektív molekuláris lenyomatú polimer szorbensek készítése és jellemzéseSzerb Tudományos és Művészeti Akadémia1 000 000 Ft2016-2018
P2015-10Kappanyos AndrásMTA BTK Irodalomtudományi IntézetA modern magyar irodalom irányaiSzerb Tudományos és Művészeti Akadémia150 000 Ft2016-2018
P2015-63Kutasi KingaMTA Wigner FK Szilárdtest-fizikai és Optikai IntézetNem-egyensúlyi atmoszférikus nyomású kisülési plazmák kölcsönhatása modell-felületekkelSzerb Tudományos és Művészeti Akadémia250 000 Ft2016-2018
P2015-82Landgraf IldikóMTA BTK Néprajztudományi IntézetNéprajzi kutatások a magyarországi szerbek és a szerbiai magyarok körébenSzerb Tudományos és Művészeti Akadémia300 000 Ft2016-2018
P2015-83Balogh MagdolnaMTA BTK Irodalomtudományi IntézetA magyar és a szlovák irodalom a közép-európai kulturális térben 3. Sajátos nemzeti jelenségek a 20. és 21. századi irodalomban, kulturális transzferSzlovák Tudományos Akadémia700 000 Ft2016-2018
P2015-34Cseh JózsefMTA Atommagkutató IntézetEgzotikus magalakok; a szerkezeti és reakcióvizsgálatok metszéspontjaSzlovák Tudományos Akadémia213 000 Ft2016-2018
P2015-101Csukovits EnikőMTA BTK Történettudományi IntézetVáltozó határok - a változások megéléseSzlovák Tudományos Akadémia650 000 Ft2016-2018
P2015-79Czagány ZsuzsaMTA BTK Zenetudományi IntézetA középkori Magyarország hangjelzett kódexei: transzregionális forráskutatás és online adatbázis-építésSzlovák Tudományos Akadémia260 000 Ft2016-2018
P2015-137Iván BélaMTA TTK Anyag- és Környezetkémiai IntézetKörnyezetbarát multifunkciós polimerekSzlovák Tudományos Akadémia500 000 Ft2016-2018
P2015-32Radnóczi GyörgyMTA EK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi IntézetNanokolloidok hosszútávú stabilitásaSzlovák Tudományos Akadémia500 000 Ft2016-2018
P2015-81Varga Péter AndrásMTA BTK Filozófiai IntézetA fenomenológia erőforrásai közép- és kelet-európai kontextusbanSzlovák Tudományos Akadémia50 000 Ft2016-2018
P2015-2Zelena Dóra TímeaMTA Kísérleti Orvostudományi KutatóintézetA glutamát vezikuláris transzporter 3 génkiütött egér és a transzporter génexpressziójának változása: szerepe a stressz-reakcióban, magatartási válaszokban és hangulati zavarok eseténSzlovák Tudományos Akadémia550 000 Ft2016-2018
P2015-95Fertő ImreMTA KRTK Közgazdaságtudományi IntézetTermelékenység és hatékonyság a szlovén és magyar mezőgazdaságbanSzlovén Tudományos és Művészeti Akadémia300 000 Ft2016-2018
P2015-53Salamon PéterMTA Wigner FK Szilárdtest-fizikai és Optikai IntézetAnizotrop lágy anyag alapú mikrofluidikai rendszerekSzlovén Tudományos és Művészeti Akadémia200 000 Ft2016-2018
P2015-108Balogh BalázsMTA BTK Néprajztudományi IntézetA népi kultúra és a társadalom nemzeti, regionális és lokális szintű változásai Magyarországon és Ukrajnában a 20-21. századbanUkrán Nemzeti Tudományos Akadémia600 000 Ft2016-2018
P2015-16Biró Tamás SándorMTA Wigner FK Részecske- és Magfizikai IntézetMetastabil túlhűtött anyag nehézion ütközésekben és kompakt csillagokbanUkrán Nemzeti Tudományos Akadémia500 000 Ft2016-2018
P2015-127Csörgő TamásMTA Wigner FK Részecske- és Magfizikai IntézetNemegyensúlyi kvantum rendszerek kinetikája és kritikus jelenségei véges téridő tartományokbanUkrán Nemzeti Tudományos Akadémia800 000 Ft2016-2018
P2015-78Kocsis KárolyMTA CSFK Földrajztudományi IntézetRegionális folyamatok és globális kihívások Ukrajnában és Magyarországon a 2008-as válság ótaUkrán Nemzeti Tudományos Akadémia600 000 Ft2016-2018
P2015-125Roósz AndrásMTA-ME Anyagtudományi KutatócsoportSzűk mérettartományú, beépitett funkciós csoportokkal rendelkező karbon nanocsövek előállítása és szuszpenzióinak stabilizálásaUkrán Nemzeti Tudományos Akadémia550 000 Ft2016-2018
P2015-117Veres MiklósMTA Wigner FK Szilárdtest-fizikai és Optikai IntézetA fénnyel gerjesztett felületi oxidáció és polimorf átalakulások emissziós spektroszkópiai vizsgálata a modern fotonikai eszközökben alkalmazható kalkogenid üveg optikai közegekbenUkrán Nemzeti Tudományos Akadémia329 000 Ft2016-2018
P2015-29Vékey KárolyMTA TTK MűszercentrumGyógyszermolekulák és bionanoszerkezetek közötti kölcsönhatás mechanizmusának vizsgálata tömegspektrometriai módszerek és számítógépes modellezés alkalmazásávalUkrán Nemzeti Tudományos Akadémia450 000 Ft2016-2018