Az MTA 197. közgyűlése

Bemutatkozik az MTA Tudomány a Magyar Nyelvért Nemzeti Programja – Videón a közgyűlési tanácskozás

Helynévtár, a magyar nyelv digitális támogatása, illetve fenntarthatósága, valamint álhírek és áltudományos nézetek nyelvészeti azonosítása – ezek az MTA Tudomány a Magyar Nyelvért Nemzeti Program legfontosabb pontjai. A 2022-ben elindított program eddigi eredményeiről számoltak be az abban részt vevő kutatók az MTA 197. közgyűléséhez tartozó tanácskozáson. A konferenciáról készült felvételek cikkünkben megtekinthetők.

2024. május 27.

Tudomány a Magyar Nyelvért Nemzeti Program

A Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózat nélkül is aktív kezdeményezője és koordinátora a magyar társadalom, gazdaság és kultúra számára nemzetstratégiai jelentőségű tématerületeken folytatott kutatásoknak.

Freund Tamás még 2020 januárjában elnökjelölti koncepciójában vetette fel akadémiai nemzeti programok indítását, ami megválasztásával az elnöki program kiemelt elemévé vált. A programok elindítására – a Kormánnyal való sikeres egyeztetést követően – 2022-ben nyílt lehetőség az MTA számára biztosított évi 3 milliárd forint összegű, „beépülő” költségvetési támogatással.

A Tudomány a Magyar Nyelvért Nemzeti Program a Magyar Tudományos Akadémia alapítóinak szándékát és az Akadémia 192., rendkívüli közgyűlése által megújított küldetési nyilatkozatában foglaltakat valósítja meg. A nyilatkozat 2. pontja szerint: „Az Akadémia őrzi és ápolja a magyar nyelvet, gondozza a nemzet tudományos és kulturális örökségét.”

A program négy alprogramja:

A Magyar Nemzeti Helynévtár Program
A magyar nyelv digitális támogatása a magyar tudományosság szolgálatában
A magyar nyelv digitális fenntarthatósága
Álhírek, áltudományos nézetek nyelvészeti azonosítása

BEMUTATKOZNAK AZ MTA NEMZETI KUTATÁSI PROGRAMOK BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ALPROGRAMJAI – A TANÁCSKOZÁS 1. RÉSZE VIDEÓN

0:00 | Intró
0:25 | Köszöntő: Benkő Elek, az MTA rendes tagja, a Filozófiai és Történettudományok Osztályának elnöke

Magyar Nemzeti Helynévtár Program
2:22 | A Magyar Nemzeti Helynévtár mint kutatási program – Hoffmann István, az MTA levelező tagja
15:19 | A Magyar Nemzeti Helynévtár mint digitális adatbázis Rácz Anita nyelvész, tanszékvezető egyetemi docens (Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék)
31:54 | A Magyar Nemzeti Helynévtár mint kiadványsorozat Tóth Valéria nyelvész, egyetemi tanár (Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék)
48:07 | Helynevek statisztikai elemzése: a Bodrogköz mint példa Borsos Balázs etnográfus, az MTA levelező tagja (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont)

Források és adattárak Erdély középkori és kora újkori történetéhez. A Jakó Zsigmond Kutatóintézet forráskiadási programja
1:01:17 | Források és adattárak Erdély középkori és kora újkori történetéhez Bogdándi Zsolt történész (EME Jakó Zsigmond Kutatóintézet, Kolozsvár) 1:15:40 | Az Erdélyi Okmánytár W. Kovács András történész (EME Jakó Zsigmond Kutatóintézet, Kolozsvár)
1:31:17 | Az Erdélyi Fejedelmek Királyi Könyvei Fejér Tamás történész (EME Jakó Zsigmond Kutatóintézet, Kolozsvár)
1:46:02 | Az erdélyi hiteleshelyi jegyzőkönyvek kiadása. A Gyulafehérvári Káptalan és a Kolozsmonostori Konvent jegyzőkönyvei Gálfi Emőke történész (EME Jakó Zsigmond Kutatóintézet, Kolozsvár)

A magyar nyelv digitális támogatása a magyar tudományosság szolgálatában
2:00:36 | A Magyar Nemzeti Szövegtár 3.0 felé Héja Enikő nyelvész, kutatócsoport-vezető, tudományos munkatárs (HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont)
2:26:28 | A magyar nyelv nagyszótára archivális cédulagyűjteményének digitalizációja Simon László nyelvész, kutatócsoport-vezető, tudományos munkatárs (HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont)

BEMUTATKOZNAK AZ MTA NEMZETI KUTATÁSI PROGRAMOK BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ALPROGRAMJAI – A TANÁCSKOZÁS 2. RÉSZE VIDEÓN

0:00 | Intró
0:23 | Bevezető Borsos Balázs, az MTA levelező tagja, a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának elnöke, a HUN-REN BTK Néprajztudományi Intézet kutatóprofesszora

A magyar nyelv digitális fenntarthatósága
1:33 | A magyar nyelv digitális támogatása a magyar tudományosság szolgálatában Információs vagyon a tudományos publikációkban Holl András, az MTA KIK informatikai főigazgató-helyettese
28:01 | A magyar nyelv digitális támogatása a magyar tudományosság szolgálatában A nyelvtechnológiai munkálatok Váradi Tamás nyelvész, a HUN-REN Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet igazgatója

Álhírek, áltudományos nézetek nyelvészeti azonosítása
1:00:41 | Álhírek, áltudományos nézetek nyelvészeti alapú azonosítása: célok és első eredmények Németh T. Enikő nyelvész, tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék MTA-SZTE-DE Elméleti Nyelvészeti és Informatikai Kutatócsoport)
1:13:34 | Az áltudományos álhírek anatómiája Rákosi Csilla nyelvész (SZTE BTK MTA-SZTE-DE Elméleti Nyelvészeti és Informatikai Kutatócsoport)
1:30:17 | A formális és informális megszólítások vizsgálata a MedCollect egészségügyi álhírkorpuszban Nagy C. Katalin, Szécsényi Tibor (SZTE BTK MTA-SZTE-DE Elméleti Nyelvészeti és Informatikai Kutatócsoport)
1:44:36 | Automatikus álhírdetektálás informatikai eszközei Csendes Tibor programtervező matematikus (SZTE BTK MTA-SZTE-DE Elméleti Nyelvészeti és Informatikai Kutatócsoport)
1:57:56 | Kérdések és válaszok

A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának, valamint a Filozófiai és Történettudományok Osztályának konferenciája az MTA 197. közgyűlése programjaként zajlott 2024. május 13-án a Humán Tudományok Kutatóházában.