Az MTA 197. közgyűlése

Az MTA 197. közgyűlésének határozatai

A Magyar Tudományos Akadémia 197. közgyűlésén számos előterjesztésről határozott az MTA legfőbb döntéshozó testülete személyes, jelenléti ülésen, illetve a szavazásra jogosult tagok előzetes véleménynyilvánítását követően a távollévők közötti elektronikus szavazással.

2024. június 6.

Az MTA 197. közgyűlése az alábbi beszámolókat, tájékoztatókat és javaslatokat fogadta el.

 • Ünnepi nyilatkozat a Magyar Tudományos Akadémia magyar nyelvet szolgáló küldetésének megerősítéséről
 • Beszámoló a határon túli magyar tudományosság ügyeiről
 • Beszámoló az MTA 2023. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről
 • Javaslat az MTA 2025–2026. évi költségvetési irányelveire
 • Beszámoló a Magyar Tudományos Művek Tára 2023. évi tevékenységéről
 • Jelentés a Felügyelő Testület 2023. évi tevékenységéről
 • Beszámoló a Vagyonkezelő Testület 2023. évi tevékenységéről
 • Az Alapszabály és Ügyrend Gondozó Elnöki Bizottság előterjesztése

Ez egyebek mellett kimondja: „A külső tag akadémikus az akadémikusválasztás ciklusához igazodóan 3 évenként nyilatkozhat arról, hogy vállalja-e a szavazati joggal való részvételt annak a tudományos osztálynak a munkájában, melynek tagja. Az osztály elnökéhez benyújtott nyilatkozat alapján az osztály hazai akadémikusai döntenek a legfeljebb 3 külső tagnak biztosítható szavazati jogról. A külső tag számára biztosított szavazati jog háromévi időtartamát a tudományos osztály többször is meghosszabbíthatja. A döntés során az osztályok hazai akadémikusainak figyelemmel kell lenniük arra, hogy a jelölt tartott-e akadémiai székfoglalót, részt vett-e az osztály munkájában, és lehetőség szerint érvényesülnie kell az osztályokon képviselt tudományterületek arányának.”

 • A Tudományetikai Kódexet Felülvizsgáló Elnöki Bizottság javaslata a Tudományetikai kódex megújítására
 • Határozat a köztestületi tagok közösségére érvényes, tőlük elvárható etikus viselkedés alapelveit rögzítő magatartási kódex megalkotásáról
 • A Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsa 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló
 • A Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló
 • A Magyar Tudományos Akadémia Tudományetikai Bizottságának 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló
 • A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló
 • A Magyar Tudományos Akadémia területi bizottságainak (Debreceni Területi Bizottság, Miskolci Területi Bizottság, Pécsi Területi Bizottság, Szegedi Területi Bizottság, Veszprémi Területi Bizottság) 2023. évi beszámolója
 • Az MTA Kutatóhelyeket Minősítő Tanács 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló
 • A Kutatóhelyeket Minősítő Tanács jelenlegi elnöke, Hunyady László akadémikus elnöki mandátumának megerősítése a 2027. évi rendes közgyűlés időpontjáig
 • Határozat a 2024. évi jótékonysági gyűjtésről, amelynek célja a nehéz sorsú, tehetségesnek mutatkozó, tudományos pályára készülő fiatalok tanulmányainak támogatása

A határozatok hitelesítése és az Akadémiai Értesítőben való közzététele után szövegük elérhető lesz az MTA köztestületi tagjai számára az alábbi oldalon: https://doktar.titkarsag.mta.hu/kozgyules/.

Az Akadémia hatályos Alapszabálya és Ügyrendje – az MTA-törvénnyel egységes szerkezetben – az MTA honlapján itt elérhető.

A Közgyűlés érdeklődéssel fogadta a Fiatal Kutatók Akadémiája társelnökének beszámolóját éves tevékenységükről.