Az MTA 197. közgyűlése

Az Akadémia ünnepi nyilatkozata magyar nyelvet szolgáló küldetésének megerősítéséről

2024. május 8.

A 197. közgyűlés ünnepi nyilatkozata a Magyar Tudományos Akadémia magyar nyelvet szolgáló küldetésének megerősítéséről

Az Akadémia Közgyűlése a Magyar Tudományos Akadémia alapításának kétszázadik évfordulójához közeledve, hűen a magyar nyelv ápolását feladatául kijelölő küldetéséhez megújuló stratégiájának középpontjába a magyar nyelvet állítja, követve a nemzet, a természeti és társadalmi környezet és a tudomány változásait. Az Akadémia összhangban az alapításkori szándékkal és az akadémiai köztestület tagjainak kezdeményezésével, valamint a magyar nyelvet anyanyelvükként tisztelő emberek elvárásával az alábbi nyilatkozatot teszi:

A magyar nemzet által életre hívott Akadémia soha meg nem szűnő, fel nem adható kötelezettsége – Széchenyi István szavaival – „a nemzetiség és a nyelv erősítése, terjesztése és pallérozása”. Az alapítás óta eltelt kétszáz év igazolta e küldetés sikerét, és hozzájárult a magyar nyelv fennmaradásához. Mai feladatunk, túl a nyelv ápolásán, hogy a tudomány és technológia, a társadalom, gazdaság és politika erőteljes változásait úgy kövessük, hogy megfeleljünk korunk kihívásainak és az eredeti küldetésnek. Egykori elnökünket, Eötvös Józsefet idézve: „a cél, mely Akadémiánknak kitűzetett, nem tisztán nemzeti. Hivatása, hogy a közös munkában részt vegyen, mellyel az emberiség az ismeret útján a boldogság után törekszik.”

„A magyar szó még nem magyar érzés, az ember, mert magyar, még nem erényes ember, és a hazafiság köntösében járó még korántsem hazafi!” – írta egykor Széchenyi István. Hazafias, a nemzet összetartozását támogató feladatunk ezért, hogy a nemzeti önállóság, a népesség jólléte és az ország fejlődése elválaszthatatlanul fonódjon össze a magyar nyelv ápolásával és a magyar tudomány művelésével.

Köztestületi működésünk során biztosítjuk, a magyar tudományos közösség életében pedig szorgalmazzuk és támogatjuk a magyar nyelv példamutató használatát, kutatását, fejlesztését. A tudomány és a technológia eredményeit felhasználva arra törekszünk, hogy biztosítsuk nemzeti nyelvünk sértetlenségét és méltó szerepét a digitális térben is.

Az Akadémia feladatának tekinti a magyar nyelv helyzetének és a tudományosságban betöltött szerepének értékelését, megvitatását és az ebből fakadó teendők ellátását.

A Magyar Tudományos Akadémia a XXI. században is eleget kíván tenni Arany János óhajtásának. Akadémiánk nem feledi „a tudományok szakbeli művelése mellett, a »magyar nyelven mívelés« jelentőségét”, hogy „a tudós akadémiában maradjon valami az egykori nyelvmívelő társaságból!