Az MTA 196. közgyűlése

A Magyar Tudományos Akadémia 196. közgyűlésén megválasztott vezetők

2023. május 9.

Az MTA elnöke

Freund Tamás

(Zirc, 1959. 06. 14.)
akadémikus, kutatóprofesszor, egyetemi tanár

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
rendes tag: 2004, levelező tag: 1998

Freund TamásFotó: mta.hu

Kutatási terület: az agykéreg szerkezete, működése, oszcillációk keletkezése, funkciója, az epilepsziás és ischaemiás agykárosodás, a szorongás és az addikció patomechanizmusa, az endokannabinoid szignálrendszer működése

Jelentősebb díjak: Agy díj / The Brain Prize (2011), Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2011), Széchenyi-díj (2005), Akadémiai Díj (1997)

Az MTA főtitkára

Kollár László Péter

(Budapest, 1958. 01. 04.)
akadémikus, egyetemi tanár

VI. Műszaki Tudományok Osztálya
rendes tag: 2007, levelező tag: 2001

Kollár László PéterFotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Kutatási terület: kompozitszerkezetek, tartószerkezetek és földrengési méretezés

Jelentősebb díjak: Széchenyi-díj (2015)

Az MTA főtitkárhelyettese

Erdei Anna

(Budapest, 1951. 01. 15.)
akadémikus, kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
rendes tag: 2010, levelező tag: 2004

Erdei AnnaFotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Kutatási terület: az immunválasz kialakulása, immunfolyamatok szabályozása, a veleszületett immunrendszer elemeinek (komplementrendszer, mf, DC) szerepe, kapcsolódás az adaptív immunrendszerrel, limfociták aktiválása

Jelentősebb díjak: Széchenyi-díj (2011), Ipolyi Arnold-díj (2014)

Alelnökök

Élettudományi alelnök

Kosztolányi György

(Szekszárd, 1942. 03. 10.)
akadémikus, professor emeritus

V. Orvosi Tudományok Osztálya
rendes tag: 2007, levelező tag: 2001

Fotó: mta.hu

Kutatási terület: klinikai genetika

Jelentősebb díjak: Széchenyi-díj (2013), Akadémiai Díj (1999)

Társadalomtudományi alelnök

Lamm Vanda

(Budapest, 1945. 03. 26.)
akadémikus, ny. kutatóprofesszor, professor emerita

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
rendes tag: 2013, levelező tag: 2007

Lamm Vanda Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Kutatási terület: jogtudomány, nemzetközi jog

Jelentősebb díjak: Akadémiai Díj (1995), Deák Ferenc-díj (2012)

Természettudományi alelnök

Hudecz Ferenc

(Budapest, 1952. 09. 12.)
akadémikus, egyetemi tanár

VII. Kémiai Tudományok Osztálya
rendes tag: 2016, levelező tag: 2010

Hudecz FerencForrás: mta.hu

Kutatási terület: peptid- és fehérjekémia, biomolekuláris kémia, immunkémia

Jelentősebb díjak: Pro European Peptide Society Award (2016), Akadémiai Díj (1996)

Élettudományi választott elnökségi tag

Frissítés (2023.06.16.): Az Elnökség élettudományi akadémikus képviselője megválasztásának közgyűlési szavazásával kapcsolatban a MTA Közgyűlésének Szavazathitelesítő Bizottsága technikai ok miatt kifogást emelt, a szavazást nem hitelesítette. A Bizottság kifogásának helyt adva az Elnökség a Közgyűlés valamennyi szavazásra jogosult tagja részvételével távollévők közötti új elektronikus szavazás elrendeléséről döntött, amelynek eredményeképpen az MTA az Elnökség élettudományi akadémius képviselőjének Szathmáry Eörs akadémikust választotta.

Szathmáry Eörs

(Budapest, 1959. 12. 18.)
akadémikus, kutatóprofesszor

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
rendes tag: 2013, levelező tag: 2007

Szathmáry Eörs Forrás: mta.hu / Szigeti Tamás

Kutatási terület: elméleti evolúcióbiológia

Jelentősebb díjak: Akadémiai Díj (1999), Széchenyi-díj (2017)

Társadalomtudományi választott elnökségi tag

Csépe Valéria

(Várpalota, 1951. 12. 08.)
akadémikus, kutató professor emerita

II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
rendes tag: 2019, levelező tag: 2007

Csépe ValériaFotó: mta.hu/Szigeti Tamás

Kutatási terület: kísérleti pszichológia, kognitív idegtudomány
Jelentősebb díjak: Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (2003),
Széchenyi-aranyérem (2010)

Természettudományi választott elnökségi tag

Stipsicz András

(1966. 04. 13.)
akadémikus, tudományos tanácsadó, igazgató

III. Matematikai Tudományok Osztálya
rendes tag: 2022, levelező tag: 2016

Stipsicz András Stipsicz András

Kutatási terület: differenciáltopológia, alacsony dimenziós területek vizsgálata, 4D sima sokaságok elmélete, Lefschetz-fibrálások, szimplektikus topológia

Jelentősebb díjak: Akadémiai Díj (2014), Rényi-díj (2005)