Az MTA 194. közgyűlése

Küldetés, költségvetés, programok – Elnöki beszámoló a közgyűlésen

A köztestület mobilizálását nevezte az egyik legfontosabb feladatnak Freund Tamás, az MTA elnöke az Akadémia 194., rendes közgyűlésén elmondott beszámolójában. Véleménye szerinte nőtt a tudományos osztályok jelentősége, a testületek elnökei pedig az Elnökség tagjaiként meghatározó szerepet játszottak az Akadémia minden érdemi döntésében. Nemcsak szószólói, hanem katalizátorai is voltak tudományterületük közéletének.

2021. május 6.

Elnöki beszámolójában Freund Tamás áttekintette a megválasztása óta eltelt kilenc hónap eredményeit. Egy tavaly decemberben készült reprezentatív felmérést ismertetve elmondta, hogy öt megkérdezettből négy szerint a Magyar Tudományos Akadémia nélkülözhetetlen az ország számára. Freund Tamás azt mondta, ennek a bizalomnak a megtartása nagy felelősséget ró az Akadémiára, de fontos üzenet azok számára is, akik az MTA álláspontját mérlegelik vagy esetleg figyelmen kívül hagyják döntéseik során.

Kitért arra is, hogy az Akadémia megújított küldetésének és elnöki programjának a középpontjában is a köztestület mobilizálása, az Akadémia egyedülálló tudományos potenciáljának a társadalom érdekében való mozgósítása áll. Ez igaz a tudományos minősítés és értékelés kiterjesztését célzó törekvésekre, a tudományos tanácsadáshoz kapcsolódó akadémiai funkciók megerősítésére, a tudomány-népszerűsítés, a tudományos eredmények közvetítésére is. Ezekhez a törekvésekhez igazították az MTA Titkárság szervezetét is.

Freund Tamás bejelentette, hogy nehéz, többfordulós egyeztetés eredményeképpen az MTA 2022. évi költségvetési támogatását illetően sikerült összesen 7,3 milliárd forint beépülő forrással megnövelt összegről megállapodnia a kormánnyal. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az Országgyűlés is megszavazza, 53 százalékkal nő az Akadémia központi költségvetési támogatása. A megszerzett növekmény mintegy felét az új programokra, másik részét a meglévő feladatokra, programokra és működésfejlesztésére fogják fordítani.

Az MTA elnöke szerint nőtt az Akadémia tudományos osztályainak jelentősége. Ezt maguk a testületek is érzékelték, miként azt is, hogy megváltozott helyzetük egyszerre jelent lehetőséget és felelősséget is számukra. Az utolsó közgyűlés óta is igen sokrétű tevékenységet folytattak, ami biztató összképpé áll össze. Az osztályelnökök, akik az Elnökség tagjaiként meghatározó szerepet játszottak az Akadémia minden érdemi döntésében, nemcsak szószólói, hanem katalizátorai is voltak tudományterületük közéletének. Csatlakozva elnöki programjához, többségük nemcsak a tudós közösségnek szóló kezdeményezéseit támogatta, hanem a társadalom megszólításában is partnerei voltak.

Freund Tamás szorgalmazta az Akadémia szerepének további megerősítését a tudományos közéletben és a társadalomban egyaránt. Mint elmondta, érzékelhető, hogy a társadalom részéről nagy az Akadémia iránti bizalom, de van mit tenni annak érdekében, hogy a tudományos közösség bizalma is optimális szintet érjen el az Akadémia iránt. Ehhez nyitottság, hiteles kezdeményezések, sikeres programok kellenek. Mindenekelőtt a jelenleginél jobban kell tudni mozgósítani a köztestület tagjait mind a tudományos bizottságaink megválasztásában, mind a különféle vállalások, feladatok ellátásában. Ennek számos feltétele van, de mindenképpen el kell érni, hogy az MTA mindenkor a magyar tudományosság legjavát tudja megjeleníteni, mozgósítani.

Az elnöki beszámoló teljes terjedelmében ide kattintva olvasható.