Az MTA 193. közgyűlése

Minőségbiztosítás a tudományban – közgyűlési döntés az MTA Kiváló Kutatóhelyről

A kutatói és az intézményi teljesítmény garanciája a tudományban az MTA doktora, valamint az MTA Kiváló Kutatóhely cím. Az Akadémia 193. közgyűlése több, az intézmények teljesítményét elismerő kiválósági cím adományozásával és jövőbeli használatával kapcsolatos eljárás kialakításához szükséges előzetes döntést hozott.

2020. július 6.

Az MTA kutatóhálózatának elcsatolásával az ország legrégebbi, legtekintélyesebb, valamint legnagyobb hazai és külföldi bizalmat élvező tudományos szervezetének egysége megbomlott. Ugyanakkor az elcsatolt kutatóhelyek és az MTA közötti kapcsolat továbbra sem szűnt meg. A tudományos teljesítmény és a kutatóhelyek, valamint az Akadémia közötti együttműködés minőségének egyik garanciája az MTA Kiváló Kutatóhely cím.

A „Magyar Tudományos Akadémia által Kiválónak Elismert Kutatóhely” (MTA Kiváló Kutatóhely) cím alapításáról az MTA 192., rendkívüli közgyűlése döntött. A 2019. augusztus 31-ig az Akadémia irányítása alatt álló kutatóközpontok és önálló kutatóintézetek az MTA engedélyével használhatják a Magyar Tudományos Akadémia által történt minősítésre utaló megnevezést.

A cím adományozásának részleteivel és feltételeivel kapcsolatban az MTA 192. közgyűlése felkérte és felhatalmazta a Magyar Tudományos Akadémia Elnökségét, hogy a tudományos osztályok bevonásával dolgozza ki javaslatait és terjessze őket a 2020. évi májusi közgyűlés elé.

Az MTA legfőbb döntéshozó testülete 91,49 %-os arányban támogatta az „MTA Kiváló Kutatóhely” cím használatának elvei című dokumentumot, amelyet a Közgyűlés elfogadott a „Magyar Tudományos Akadémia által Kiválónak Elismert Kutatóhely” (MTA Kiváló Kutatóhely) cím adományozása alapjául.

A Közgyűlés egyúttal 89,2 %-os többséggel felkérte az Elnökséget, hogy hozzon létre egy, a „Magyar Tudományos Akadémia által Kiválónak Elismert Kutatóhely” (MTA Kiváló Kutatóhely) cím adományozását a tudományos osztályok szempontrendszere alapján előkészítő, a pályázatokat értékelő elnökségi bizottságot. A Közgyűlés felhatalmazta az Akadémia Elnökségét a címadományozás szempontrendszeréről és a pályázatokról való döntésre és a cím kibocsátására 2021 októberétől.

A Közgyűlés 54,94%-os támogatottság mellett arról is döntött, hogy az MTA Kiváló Kutatóhely cím alkalmanként 5 évre nyerhető el.