Jóváhagyta a Közgyűlés az MTA 2017-es költségvetéséről és vagyoni helyzetéről szóló beszámolót

Költségvetési szempontból kiegyensúlyozott gazdálkodást hozó, eredményes év volt 2017 az Akadémia és az állami költségvetés MTA fejezetéhez tartozó intézmények számára. 4,6 milliárd forintos támogatásával az Akadémia továbbra is a hazai egyetemi kutatások jelentős finanszírozója maradt.

2018. május 7.

A 2017. évi költségvetés biztosította az Akadémia és intézményei számára a szakmai feladatellátás forrásait, a gazdálkodás szilárdnak tekinthető – mondta Lovász László, az MTA elnöke az Akadémia 189. közgyűlésén. Az elnök többek között az alábbi adatokat emelte ki:

  • Az MTA fejezet 2017. évi jóváhagyott költségvetési támogatása 46 002,3 millió Ft volt, ami 23%-kal magasabb volt az előző évinél, aminek hátterében a kutatóközponti, kutatóintézeti beruházási-fejlesztési támogatások állnak. Ebből a költségvetési szervek (intézmények) támogatása 29 814,3 millió Ft, a fejezeti kezelésű támogatás összege 16 188,0 millió Ft volt.
  • 2017-ben a fejezet tervezett bevétele 22 943,2 millió Ft volt, így a tervezett összkiadás 68 945,5 millió Ft-ot tett ki.
  • A tényleges felhasználási adatok alapján ugyanakkor a fejezet kiadása 76 662,2 millió Ft volt, ami 7,7 milliárd Ft-tal, vagyis 11%-kal haladta meg a tervezettet. A fejezet tényleges saját bevétele 2017-ben 37 908,5 millió Ft-ot tett ki, ami több mint 65%-kal magasabb a tervezettnél, de 34%-kal alacsonyabb az előző évinél.
  • A fejezet 2017. évi összesített tárgyévben fel nem használt támogatása 48,7 milliárd Ft volt: ebből az intézmények maradványa 48,5 milliárd Ft, a fejezeté 0,2 milliárd Ft. A kiugróan magas maradvány oka az, hogy egyes kutatóközpontok, kutatóintézetek a 2016-ban több évre egy összegben kapott GINOP-támogatásokat még nem használták fel teljes mértékben.
  • A költségvetési támogatás közel háromnegyede (74,6%-a) közvetlen kutatási célokat szolgált. Az országos kutatás- és tudóstámogatás – tiszteletdíjak, nemzetközi kapcsolatok, határon túli magyar tudósok támogatása stb. – céljára kifizetett támogatás aránya 16,5%-ot tett ki, az igazgatási, jóléti feladatokra felhasznált összeg aránya 8,5% volt.
  • Az MTA fejezet 2017-ben 4,6 milliárd Ft-tal támogatta a hazai – nem az Akadémia kutatóintézeteiben megvalósuló – tudományos kutatásokat, amivel továbbra is a hazai egyetemi kutatások jelentős finanszírozója maradt.
  • A fejezet intézményeiben foglalkoztatottak átlaglétszáma 2017-ben 5400 fő volt, ez 2%-kal alacsonyabb, mint a 2016. évi adat. A kutatók (beleértve a támogatott kutatócsoportok kutatóit is) száma 3171 fő, ez 5,3%-kal alacsonyabb a 2016. évinél.