Beszámolók elfogadásával, a Doktori Szabályzat módosításával folytatódott a közgyűlés

A közgyűlés első napjának délután az MTA közgyűlése meghallgatta a különféle akadémiai bizottságok, testületek vezetői, valamint a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 2017-es tevékenységéről szóló beszámolóit.

2018. május 10.

Akadémiai testületek tevékenysége 2017-ben

A munkaközgyűlés keretében a Doktori Tanács 2017-es tevékenységéről Kovács L. Gábor, a tanács elnöke számolt be a közgyűlés tagjainak. A Doktori Tanács az év során 299 döntést hozott a pályázati eljárásokról: 81 esetben ítélte oda az MTA doktora címet (ebből 13 nő és 68 férfi, 16% a nők aránya), 93 esetben engedélyezte, 3 esetben elutasította a bírálati eljárás lefolytatását, 89 esetben járult hozzá a védés kitűzéséhez, és 32 egyéb ügyet tárgyalt. 2017 folyamán 9 pályázó a tanács döntése előtt visszavonta a pályázatát.

Az egyedi ügyek tárgyalása mellett az üléseken a testület folyamatosan foglalkozott a doktori eljárás és az eljárás lebonyolításának általános kérdéseivel, szabályozási hátterével, 2017-ben kiemelten a Doktori Szabályzat módosításával – sorolta fel Kovács L. Gábor. A közgyűlés elfogadta azt a módosítást, amely szerint az interdiszciplináris pályázatok esetében a pályázónak csak a befogadó osztály minimumkövetelményeit kell teljesítenie, és az interdiszciplinárisan összeállított bizottság csak tudományos bizottsági szerepkörben jár el, és nem veszi át a tudományos osztály szerepét.


A Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság (KFB) 2017-ben – 2016-hoz hasonlóan – a pályázati keretből összesen 150 millió forintot fordíthatott a könyv- és folyóirat-kiadás támogatására – mondta a közgyűlésen Solymosi László, a bizottság elnöke. A KFB könyv- és folyóirat-támogatási keretét az MTA elnöke a KFB elnökének kérésére 2017-ben egyszeri átcsoportosítással 5-5 millió forinttal megemelte, ahogy ez a korábbi években is történt. Emellett az MTA elnöke a központi kiadványok keretének terhére a tudományos osztályok könyvfelelősei és a KFB elnökének javaslatára 2017 májusában további nyolc tudományos mű megjelenését támogatta 10,1 millió forint értékben.

Az akadémiai publikációs támogatásokra rendelkezésre álló költségvetési forrást 2017-ben az MTA elnökének döntése értelmében nagymértékben kiegészítette az Akadémiai Kiadótól az MTA Vagyonkezelő Kft. részére fizetett 130 millió forintos osztalék. Ebből a keretből a KFB – a tudományos osztályok javaslatai alapján – 20 millió forintot fordíthatott 20 tudományos könyv megjelentetésére, és 25 millió forintot kiegészítő folyóirat-támogatásra 47 tudományos folyóirat esetében. A keret többi részéből az Akadémia a kutatóhelyek hagyományos és Open Access publikációs forrásait növelte. Így a 2017-es év kiemelkedő volt az akadémiai könyv- és folyóirat-kiadás támogatásának szempontjából – mondta el beszámolójában Solymosi László.


A Tudományetikai Bizottság (TeB) 2017-ben a testület ügyrendjének megfelelően három ülést tartott: 2017. május 3-án, június 28-án és december 18-án – mondta el Schaff Zsuzsa, a TeB elnöke. A bizottság hat beadványt vizsgált meg, ebből két beadvány érkezett még 2016-ban, négy pedig 2017-ben. Egy beadványt a TeB elnöke válaszolt meg, mivel egy határozat értelmezéséhez doktori iskola vezetője kért értelmezést. Két ügy 2016-ban érkezett, de bonyolultságukra való tekintettel csak a 2017. évben zárulhattak le, s az ügyeket lezáró határozat ténylegesen 2018-ban született meg.

Jelenleg egy folyamatban lévő ügy vár érdemi döntésre, öt beadvány lezártnak tekintendő, jelenleg az Elnökség hatáskörébe tartozó másodfokú eljárás nincs folyamatban. A TeB 2018-as feladatai közé tartozik a 2010-ben, a 181. közgyűlésen elfogadott Tudományetikai kódex összevetése az új európai magatartási kódexszel, amelyet az Európai Nemzeti Tudományos Akadémiák Szövetsége (ALLEA) dolgozott ki, szorosan együttműködve az Európai Bizottsággal – áll a beszámolóban.


A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia (SZIMA) 2017-ben 12 rendezvényt szervezett, többek között nyolcadik alkalommal tartottak Széchenyi István-emlékestet, és negyedszerre került megrendezésre a Seamus Heaney-emlékbeszéd – mondta el a munkaközgyűlésen Ferencz Győző, a SZIMA ügyvezető elnöke. Nyolc új tag tartott székfoglaló előadást, illetve rendezett kiállítást: Bálint András, Janesch Péter, Karácsony Tamás, Kántor Péter, Kemény György, Márton László, Szabó T. Anna és Vojnich Erzsébet. A 25 éves SZIMA-t és a testület tagjait bemutató, reprezentatív jubileumi kiadvány június végén jelent meg.


Az MTA területi akadémiai bizottságai Debrecenben, Miskolcon, Pécsen, Szegeden, Veszprémben és Kolozsváron működnek. Tudományszervezési feladataiknak megfelelően a Debreceni Területi Bizottság 266, a Miskolci Területi Bizottság 178, a Pécsi Területi Bizottság 237, a Szegedi Területi Bizottság 442, a Veszprémi Területi Bizottság 191, végül a Kolozsvári Területi Bizottság 34 rendezvényt szervezett 2017-ben – mondta el a bizottságok tevékenységéről szóló beszámolóban Lovász László, az MTA elnöke. A bizottságok aktívan részt vettek a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatán (a 2017-es MTÜ ünnepi eseményére Pécsen került sor, tisztelegve a pécsi egyetemalapítás 650 éves évfordulója előtt), együttműködtek a megyei gazdasági kamarákkal, regionális fejlesztési tanácsokkal, a versenyszféra képviselőivel, önkormányzatokkal, munkájukba bevonva a köztestület tagjait.

A beszámolókat hozzászólások és vita követte.


A Közgyűlésen hétfő délután megválasztotta az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának tagjait, elnökségi taggá választotta az Akadémiai Kutatóintézetek Vezetőinek Tanácsa jelöltjeit, póttagokat választott a Felügyelő Testületbe, a Jelölőbizottságba, a Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságba, a Vagyonkezelő Testületbe és a Tudományetikai Bizottságba. A Közgyűlés szavazott továbbá a Doktori Szabályzat módosításáról, végül az egyéb beérkezett javaslatokat vette napirendre.

A közgyűlés dokumentumai a korlátozott hozzáférésű tárhelyen (KOHO) érhetők el a jogosultsággal rendelkezők számára.