Hogyan választják az akadémikusokat?

Huszonhat kiemelkedő kutató lett az MTA új levelező tagja az Akadémia 187. közgyűlésének első napján megtartott szavazás eredményeként. Rendes taggá harmincegy, külső taggá huszonhárom, tiszteleti taggá pedig tizenegy tudóst választottak az akadémikusok.

2016. május 3.

A Magyar Tudományos Akadémia alapszabálya szerint tudományos tevékenysége elismeréseként az a magyar állampolgár választható meg az Akadémia levelező tagjává, aki rendelkezik az MTA doktora címmel vagy azzal egyenértékűnek minősített tudományos fokozattal, és aki tudományát elismerten és különösen magas színvonalon, alkotó módon műveli.

Rendes taggá az a magyar állampolgárságú levelező tag választható meg, aki levelező tagságának elnyerése óta jelentős tudományos eredményeket ért el.

Külső taggá az az életvitelszerűen külföldön élő tudós választható, aki nem vagy nem csak magyar állampolgár, magát magyarnak vallja, tudományát elismerten és különösen magas színvonalon, alkotó módon műveli, és szoros kapcsolatot ápol a magyar tudományos élettel.

Tiszteleti taggá az a külföldi (nem magyar állampolgár vagy többes állampolgár; illetve külföldön élő magyar állampolgár) tudós választható, aki szaktudományát nemzetközileg kiemelkedő színvonalon műveli, és aki a magyar tudomány különleges megbecsülésére tarthat számot.

A 2016. évi tagválasztás a Magyar Tudományos Akadémia 183. közgyűlésén elfogadott, „Az akadémikusválasztás eljárási szabályai” című dokumentum alapján zajlott. Az MTA 186. közgyűlésén az Akadémikusok Gyűlése által elfogadott tagválasztási irányelvek szerint a tagválasztás elsődleges szempontja a tudományos teljesítmény és a hagyományos akadémiai értékek, vagyis a nemzetközi tudományos elismertség, az iskolateremtő tevékenység és a hosszú távú kiemelkedő szakmai eredményesség.

A választási eljárás ütemterve szerint az ajánlásokat 2015. október 1-ig kellett benyújtani a tudományos osztályokra. Ezzel párhuzamosan az ajánlottaknak rögzíteniük kellett publikációs és hivatkozási adataikat a Magyar Tudományos Művek Tárában.

A tudományos osztályok a tagajánlások közzétételét követően tartottak tagjelölő osztályülést, amelyen azok a tagjelöltek kerülhettek a közös akadémiai jelöltlistára, akik az osztályokon a szavazatok több mint felét megszerezték. 2016. március 29-én – hat héttel a tagválasztó közgyűlés előtt – az Elnökség meghatározta a választható új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagok számát. A tagválasztást hétfőn tartották az Akadémikusok Gyűlésén.

Az akadémikusválasztást megelőző eljárásban az MTA száztizenhét doktorára érkezett ajánlás, a jelölési szakaszban 35 fő kapta meg a tudományos osztályokon a minimálisan szükséges ötvenszázalékos többséget, végül az Akadémikusok Gyűlése huszonhat főt választott levelező taggá. A levelező tagok közül a legfiatalabb Katz Sándor, 41 éves.

A Magyar Tudományos Akadémiának a 2016. évi tagválasztást követően 308 rendes, 56 levelező, 200 külső, illetve 226 tiszteleti tagja van.