A tudomány mecénásai

2016. január 28.

Isabel és Alfred Bader – Művészettörténeti Kutatási Program

Dr. Alfred Bader, magyar gyökerekkel rendelkező kanadai kémikus, műgyűjtő, vállalattulajdonos, aki feleségével együtt évek óta támogatja fiatal közép-európai művészettörténészek kutatásait. Az Alapítvány tevékenységét 2010-től a Magyar Tudományos Akadémiával közreműködve Magyarországra is kiterjesztette. A kutatási ösztöndíj célja a fiatal magyar művészettörténészek külföldi kutatásainak és tanulmányainak támogatása. A támogatott kutatási területek elsősorban a XVII. századi európai festészet és rajzművészet történetének kutatására vonatkoznak, de támogathatják az európai reneszánsz és barokk művészet más témaköreit is, valamint az e korok műalkotásaira irányuló műgyűjtés-történetet.

A kutatási program nyertesei:

2015
Sebő Judit: A szegedi Móra Ferenc Múzeum grafikai gyűjteményének átfogó kutatása, különös tekintettel a XVI. századi németalföldi, valamint XVII-XIX. századi német és osztrák sokszorosított grafikákra

Ugry Bálint: A Pálffyak mecenatúrája a 17-18. században. Pálffy Miklós és Pálffy János nádorok műpártoló tevékenysége

2014

Páll Evelin: A középpontos perspektíva kritikája a barokk quadratura festészetben és a színpadi díszletekben, különös tekintettel Ferdinando Galli Bibiena teoretikus munkásságára

Pócs Dániel: Egy ismeretlen humanista könyvgyűjtemény és a Corvina könyvtár

2013

Ecsedy Anna: Lippay György prímás (1600-1666) pozsonyi nyári rezidenciájának kertje a 17. században

Horváth Gyönyvér: „Változva is őrzi szerelmét". 15-17. századi, szerelmi témájú Ovidius-illusztrációk képi elbeszélés-módjának vizsgálata

2012

Bubryák Orsolya: A Csáky-család műgyűjteményei

Kiss Erika: Ötvösművek hosszú útja a tárházakba - gyűjtés és luxusfogyasztás a 17. századi magyar főúri udvarokban

2011

Bizzerné Pattantyús Manga: Szobrok megrendelésére kötött firenzei (és toszkán) szerződések (1400-1530)

Mérai Dóra: Síremlékek az Erdélyi Fejedelemség korából

2010

Tátrai Júlia: Az öt érzék ábrázolásai a 16-17. századi németalföldi művészetben

Vinczéné Gulyás Borbála: Egy "magyar Zeuxis" Bécsben: Bocskay György kalligráfus (1510 k. - 1575) tevékenysége

Magyar Tudományos Akadémia – Isabel és Alfred Bader művészettörténeti kutatási támogatás